Tasarımın ihtişamı, evrimin tutarsızlığı ders kitapları faciası

40 yıldır tanıdığım, 50’den fazla esere imza atan, değerli ilim adamı Prof. Sefa Saygılı, ders kitaplarındaki materyalist, evrimci ve ateist bakış açısını çökerten bir eser kaleme aldı. 

TASARIMIN İHTİŞAMI EVRİMİN TUTARSIZLIĞI isimli kitap Çıra yayınları arasında çıktı. 

Yeni eserinde Prof. Sefa Saygılı, evrimci görüşün bilimsel değil ideolojik olduğunu ortaya koyuyor, evrimcilerin tutarsızlıklarını, kâinattaki varlıkların mükemmel olduğu ve Allah tarafından yaratıldığı ortaya ispatlıyor.

Evrim düşüncesi, kâinatın ve canlı-cansız varlıkların tesadüfen, Yaratıcı eseri olmaksızın, kendi kendine oluştuğu inancına dayanır. Varlıkların mutasyon, adaptasyon ve tabii seleksiyon mekanizmalarıyla geliştiği, oluştuğu iddia ediliyor. Bilgisiz, akılsız ve bilinçsiz maddelerin doğada kanunlar yapması ve bunları yürütmesi mümkün değildir. Doğadaki son derece güzel, sanatlı, renkli ve faydalı varlıkların tesadüfen bir araya gelen sebepler tarafından ortaya çıktığını iddia etmek akıl dışı bir iddiadır.

Yaratıcıya inanmayanlar böyle akıl dışı bir teoriye sarılıyor. Evrimcilerin bütün gayretlerine rağmen evrim hipotezini doğrulayacak hiçbir ciddi deney ve gözlem yoktur. Mevcut iddialar ise defalarca gündeme getirilmiş ve çürütülmüştür. 

Biyoloji ve coğrafya kitaplarındaki çizilmiş maymunların giderek insana dönüşmesini gösteren resimler hayalidir ve birkaç kemik kalıntısındaki benzerlikten yola çıkılarak uydurulmuştur gerçekle ilgisi yoktur.

Ateistlerin baskılarına rağmen dünyada evrim teorisini reddeden bilim insanlarının sayısı artmakta ve sesleri daha yüksek çıkmaktadır. 

Jerry Bergman, bir kısmı Nobel ödüllü 3000’den fazla bilim adamını  listelemiştir. Üç binden fazla bilim adamı, alanında uzman kişiler Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu tarafından hiç dikkate alınmıyor. 

Prof. Saygılı evrimci bakış açısının iflasını şöyle dile getiriyor:

Darwinizm, bilim karşısında özellikle şu üç temel noktada yenilmiştir:

1. Teori, hayatın yeryüzünde ilk kez nasıl ortaya çıktığını asla açıklayamamaktadır.

2. Teoride öne sürülen evrim mekanizmalarının gerçekte evrimleştirici bir etkiye sahip olduğunu gösteren hiçbir bilimsel bulgu yoktur.

3. Fosil kayıtları, evrim teorisinde öngörülerinin tam aksi bir tablo ortaya koymaktadır.

Evrim, inandırıcı bilim değil, ideolojik saplantıdır, ateizmin maskelenmiş görüntüsüdür.” 

Buna rağmen pek çok bilim insanı ortaya çıkan bulgu ve bilgilere gözünü kapatmakta, ısrar ve inatla bu temelsiz teoriyi savunmaktadır. Evrim teorisi bilimsel bir varsayım değil ideolojik bir bakış açısı ve alternatif arayışıdır. 

Bu gerçeği, ünlü evrimci biyolog Douglas Futuyma şöyle izah eder:

“Yaratılış ve evrim, yaşayan canlıların kökeni hakkında yapılabilecek yegâne iki açıklamadır. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır veya böyle olmamıştır. Eğer böyle olmadıysa bir değişim süreci sayesinde kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmiş olmalıdırlar ama eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa o hâlde ‘sonsuz güç sahibi bir üstün akıl’ tarafından yaratılmış olmaları gerekir.”

Bugüne kadar yaklaşık 700 milyon fosil elde edilmiştir. Tüm fosiller, canlıların evrimleşmediğini, eksiksiz ve mükemmel bir şekilde ortaya çıktığını göstermektedir.

Bilimsel anlamda iflâs etmiş bir teorinin hâlâ itibar görmesi konusunda büyük bilim adamı ve filozofu Ludwig Von Bertalanffy şunları söyler:

“Bu kadar belirsiz, kanıtları bu kadar yetersiz, bilimsel ölçülere bu kadar uzak bir teorinin dogma hâline gelmesi sanırım ancak sosyolojik nedenlerle açıklanabilir. Toplum ve bilim; mekanikçi, yararcı ve serbest rekabetçi düşüncelere o kadar dalmıştı ki, artık gerçek realite olarak gökyüzüne Tanrı yerine seleksiyon (ayıklama) çıkarılmıştır.” (Darwin’in Çöküşü, Say. 143)

Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Sefa Saygılı’nın kitabını inceletmeli ve fen bilgisi kitaplarındaki dinsiz propagandaya son verilmesini sağlamalı. 2019 ders yılının açılış konuşmasında; müfredat ve ders kitaplarında milletimizin değerlerine aykırı fikir ve görüşlerin temizlendiğini, milli ve yerli hâle getirildiğini ifade etmişti.

Akit gazetesi yazarları olarak yaptığımız incelemelerde fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya kitaplarında materyalist bakış açısını sürdüğünü, Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi sunulduğunu ortaya koymuştuk. 

Ders kitaplarından dinsiz bakış açısının terk edilmesinin tam zamanı. Tasarımın İhtişamı Evrimin Tutarsızlığı adlı eser evrimci, materyalist bakış açısını çürütüyor. Yaratıcının varlığını, evreni ve eşyayı Allah’ın yarattığını ispat ediyor. 

Esasen üniversitelerdeki inançlı yüzlerce bilim adamı üç senedir “Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongreleri” düzenliyor; fizik, kimya, biyoloji, fen bilimleri, coğrafya derslerinin Müslüman bakış açısıyla yazılması gerektiği tezini işliyorlar. Kongreye sunulan tebliğleri kitap hâlinde yayınladılar. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Talim Terbiye Kurulu Üyeleri; Tasarımın İhtişamı Evrimin Tutarsızlığı adlı eseri mutlaka okumalılar, “Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi”ne tebliğ sunan bilim adamlarına kulak vermeli ve gerekli adımları atmalılar.

AB tarafından yapılan bir araştırmaya göre fen bilgisi öğretmenlerinin % 70’i, öğrencilerin % 78’i evrime inanmıyor. Buna rağmen MEB’in materyalist düşünceyi tek doğru olarak kabul etmesi ve fen bilgisi ders kitaplarını ateist bakış açısı ile yazdırması Müslüman mahallesinde salyangoz satmak gibi bir şey.

Prof. Sefa Saygılı tebrik ediyor; Tasarımın İhtişamı Evrimin Tutarsızlığı eserinin çok önemli yankıları olacağını ümit ediyorum. Çıra yayınları arasında çıkan 206 sayfalık kitap okunmaya değer. 

Ali Erkan Kavaklı – yeniakit.com.tr

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: