Temennimiz Vaizler de Nurlardan Hisse Alsın

Rahimsin Rabbim, dileğimi Senden isterim,

Allah’ım derdimin hallini, Senden dilerim,

Senin Yardımınla, nurlansın bu kardeşlerim,

Onlar da nurdan hisse alsalar, sevinirim.

 

Evet tüm memleketim, onlardan fayda bekler,

Onlar nurlanırsa, halkımızın yüzü güler,

Mevla’m, onlara nurların değerini göster,

Yaşadığımız asırda, iman ispat ister.

 

Bu kardeşler, nurlara müstağni kalmasınlar,

Eski usulle, halka hitapta bulunmasalar,

Halkın zamanlarını, boşa savurmasalar,

Milletin imanlarına, kuvvet vermiş olsunlar.

 

Onlardan çoğu, eski usulü bırakamam der,

Benlik bir yana bırakılsa, büyük dert gider,

Bundan halkın elinde bir şey yok ki, ne eder,

Devlet buna el koysa, umulur ki halleder.

 

Fen hâkim olduğu devirde, ispat konuşur,

Bundandır ki bugün kesin, deliller oluşur,

Nasıl ki  insanın kış elbisesi, başka olur,

Öylede bu devirde, aklı ispat doldurur.

 

Bu sebepten, yalnız  Kur’anın meali olmaz,

Tek tercüme okuyan, kalbini nurlatamaz,

Tefsirsiz Kur’andan, yeter hisse alınamaz,

Ondan, bugün Nurlarsız kalp hisseyi alamaz.

 

Madem ki  devletimiz sahip çıktı Nurlara,

Dileğimiz imamlar sahiplensin bunlara,

Ondan sonra hisse verilir fununcu lara,

Eski usul yetmez, fenden de ders alanlara.

 

 

Temennimiz, devlet vaizlere Nurları önersin,

Sonra, fenciler de dinden hisse alabilsin,

İsteğimiz Türkiye de, dindarlık galip gelsin,

Nursuz hayat yaşayana da, Nur kuvvet versin.

 

Allah milleti acıdı, nurları gönderdi,

Yazmak için Üstada, O kabiliyet verdi,

Nurlar çok kimsenin kalbinde,  yerleşti,

İmansız kimselerde, onlardan nasiplendi.

 

Evet, Türkiyenin yetmiş sekiz bin camisi,

Şereflenir di,  Nurdan hisse alsa her kürsi,

Kalbi pür nur olur, Müslümanların cümlesi,

Bunun üzeredir, nurluların temennisi.

 

Ya Hâlikım! Bununla sevindir bu milleti,

Def olsun halkımızdan, zayıf iman zilleti,

Osmanlı torununun, uzaklaşsın felaketi,

Şehit torunları hak etsin, güzelim cenneti.

 

Abdülkadir Haktanır

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: