Uhuvvet Risalesi Diyanetin Kitabında

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla yayınlanan ‘Kardeşlik Yazıları’ isimli kitapta Bediüzzaman Said Nursî’nin Uhuvvet Risalesi’nden alıntılar yapıldı.

Kitapta Said Nursî dışında Nazım Hikmet, Süleyman Hilmi Tunahan, Âşık Veysel, Mehmed Zâhid Kotku, Necip Fazıl gibi isimlerin yazı ve şiirleri de yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla yayınlanan “Kardeşlik Yazıları” isimli kitapta Bediüzzaman Said Nursî’nin eserlerinden alıntılar yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ilk defa yayınladığı kitapta Uhuvvet Risâlesi’nde yer alan şu cümleler yer aldı:

“Her ikinizin Hâlıkınız bir, Mâlikiniz bir, Mabudunuz bir, Râzıkınız bir.. bir bir, bine kadar bir bir. Hem Peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir.. bir bir, yüze kadar bir bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir.. ona kadar bir bir. Bu kadar bir birler vahdet ve tevhîdi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti iktiza ettiği ve kâinatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevî zincirler bulundukları halde; şikak ve nifâka, kin ve adâvete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip Mü’mine karşı hakikî adâvet etmek ve kin bağlamak; ne kadar o râbıta-i vahdete bir hürmetsizlik ve o esbab-ı muhabbete karşı bir istihfaf ve o münasebât-ı uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve i’tisaf olduğunu; kalbin ölmemiş ise, aklın sönmemiş ise anlarsın!

Ey ehl-i iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alınız! İhtilâfınızdan istifade eden zalimlere karşı (innemâl mü’minune ihvatün) kal’a-i kudsîyesi içine giriniz; tahassun ediniz. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malûmdur ki; iki kahraman birbiriyle boğuşurken; bir çocuk, ikisini de döğebilir. Bir mizanda iki dağ birbirine karşı müvazenede bulunsa; bir küçük taş, müvazenelerini bozup onlarla oynayabilir; birini yukarı, birini aşağı indirir.

İşte ey ehl-i iman! İhtiraslarınızdan ve husûmetkârane tarafgirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner, az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Hayat-ı içtimaiyenizle alâkanız varsa, (El mü’minu lil mü’mini kâl bünyan-ül mirsusi yeşüddü ba’zuhu ba’zan) düstur-u âliyeyi düstur-u hayat yapınız, sefalet-i dünyeviyeden ve şekavet-i uhreviyeden kurtulunuz!.”

Kitapta Said Nursî’den Nazım Hikmet’e, Süleyman Hilmi Tunahan’dan Âşık Veysel’e, Mehmed Zâhid Kotku’dan Necip Fazıl’a, Cemil Meriç’den Tahir Büyükkörükçü’ye kadar birçok önemli ismin yazı ve şiirleri yer alıyor.

FATİH KARAGÖZ Yeni Asya

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: