Uluslararası Hutbe-i Şamiye Sempozyumunda Neler Konuşulacak

uluslararasi-hutbe-i-samiye-sempozyumunda-neler-konusulacakÜç gün sürecek olan ve 12 Nisan 2013 Cuma günü Mardin Artuklu Üniversitesi’nde başlayacak olan Uluslararası Hutbe-i Şamiye: “İslam Dünyası ve Küresel Barış” Sempozyumda İslam dünyasının problemleri, çözüm önerileri, dünya barışı gibi konular konuşulacak.

İşte konu başlıkları:

-Ümitsizlik ve İslam dünyasının içinde bulunduğu psikolojik durum.
-Siyasal ve toplumsal alanda doğruluğun kaybolması ve İslam dünyasının geri kalmışlığına etkileri.
-Farklı kılıklarda hüküm süren istibdat ve etkileri.
-Said Nursi’nin “ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam” ifadesini nasıl anlamalıyız?
-Said Nursi’nin üç düşman kavramlaştırması (cehalet, zaruret ve ihtilaf) ve İslam Dünyasının geri kalmışlığına etkileri.
-Irkçılık ve beraberinde getirdiği problemler.
-Ahlaki çöküntünün geri kalmışlığa etkileri.
-İslam’ın  çağdaş medeniyetle bağdaşabilirliği.
-“Medenilere galebe çalmak ikna iledir, söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile değildir” sözü bugün ne ifade etmektedir?
-İman-terakki ilişkisi.
-Said Nursi’ye göre İslam’da muhabbetin yeri.
-Said Nursi’ye göre yeni dünya düzeninde “fiziki cihad unsurlarının Kur’ani hakikatlerle ikamesi”
-Batı dünyasının hakikatlere yönelme meyli.
-Müslüman dünyası siyasi despotizmi nasıl aşabilir?
-Müslüman dünyasındaki siyasi iktidar yapılarının adem-i merkeziyetçi bir yapıya kavuşturulması neler vadetmektedir?
-Dekolonizasyon ve Arap baharı arasında ne tür süreklilik ve farklılıklar ayırt edilebilir?
-Arap Baharı, İslami otokrasiye mi demokratik İslam’a mı dönüşmektedir? Neden ve Nasıl?
-Müslüman dünyanın bilimsel alandaki geriliğiyle otoriter yönetim yapıları arasında ne tür ilişkiler kurulabilir?
-Müslüman dünyanın ekonomik az gelişmişliğinin zihniyet dünyasıyla ilişkisi.
-Müslümanların kendilik algısı, hürriyet-i şer’iyye ekseninde nasıl tashih edilebilir?
-Müslüman dünyasının terakki modeli seküler olmak zorunda mı? Ya da neden seküler olmamalı?
-Bencillik, tembellik, teşebbüs gücünün yokluğu ve asalaklık kültürünün aşılmasında Hutbe-i Şamiye nasıl bir yol öneriyor?
-Günümüzde Türk-Arap-Kürt birlikteliğinin güncel biçimi üzerinde mülahazalar ve Hutbe-i Şamiye perspektifi.
-Hutbe-i Şamiye’de sunulan İnsana yatırım-terakki ilişkisini nasıl değerlendirirsiniz?
-Hutbe-i Şamiye’de nasıl bir ferdiyet tasavvuru ortaya konmaktadır?
-Sağlıklı bir toplumsal yapının temelleri olarak ümit, diğergamlık, toplumsal farkındalık, hürriyet ve meşveret. -“Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şuradır” sözünü nasıl değerlendirirsiniz?
-Manevi cihad kavramından hareketle Müslüman Dünya ile Hırıstiyan-seküler Batı dünyası arasındaki münasebetlerin geleceğini nasıl değerlendirirsiniz?

Risale Ajans

1 tane yorum yapılmış

  1. yavuz selim seven dedi ki:

    Artuklu Ünversitesi Kürdoloji bölümü Latin Harfleriyle eğitim veriyor. Kürtçe de birileri harf devrimi yapmış da bizim haberimiz mi yok? Kürtçenin alfabesi Kuran Harfleridir. Eğitimide Kuran harfleriyle olmalıdır. Devrimleri batıda uyguladığınız gibi doğuda da uygulamaya kalkarsanız sonuç felaket olur. Kuran Harfleri, tıpkı Ezan gibi Şeairi İslamiyenin azamlarındandır. Şimdiye kadar Kürtçe resmi eğitim yoktu, şimdi bu işe başlarken neden peşin olarak Latin harflerini kabul edelim. Şeari İslamiyeyi değiştirmeye çalışanlar büyük zarar verirler.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: