Ürdün’de “Bediüzzaman’da Islah Düşüncesi” Toplantısı Yapıldı.

urdunde-said-nursiÜrdün’de “Bediüzzaman Said Nursi’de Islah Düşüncesi” Üst Başlıklı Toplantılar Yapıldı.

Ürdün’ün başkenti Amman’da Ürdün Üniversitesi İslam Kültür Merkezi ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nın birlikte düzenlediği Bediüzzaman Said Nursi’de Islah düşüncesi üst başlıklı ilmi toplantılar yapıldı. Ürdün, Mısır, Irak, Yemen ve Türkiye’den katılan ilim adamları farklı üniversitelerde üç gün boyunca altı farklı oturum ile Bediüzzaman Said Nursi’nin düşüncelerini anlattılar.

Toplantılar 2/Nisan/2013 Salı günü Ürdün Üniversitesi’nde açılış oturumu ile başladı.  Açılışta şehir dışında olduğu için katılamayan rektör yerine rektör vekili Doktor Hale Elhaymi Elhavrani bir açılış koşması yaptı. Elhavrani, “Bediüzzaman Said Nursi’nin ıslahta eşsiz bir yöntem ortaya koyduğunu, Dünyanın her tarafını dolduran talebelerinin bu hakikatin şahidi olduklarını belirtti. Elhavrani Said Nuri’nin bütün dünya için bir örnek olduğunu ve Risale-i Nura tüm âlemin ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ürdün Üniversitesi bünyesinde olan Kur’ân’ı Kerîm’i Muhafaza Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Ahmed Şükri ise  Bediüzzaman Said Nursi’nin adıyla muttasıf eserleriyle çağı nurlandırdığını söyleyerek bu eserleri harp meydanı, hapishane ve sürgünde yazmış olmasına dikkatleri çekti. Dr. Ahmed Şükri “Said Nursi’nin talebeleri zulmün karşısında durdu ve sözleri hidayete erenlere nur, zalimlere ise ateş oldu. Nursi’nin vefatıyla ıslah hizmeti ölmedi, aksine arttı ve Türkiye dışına da yayıldı” şeklinde konuştu.

İ.İ.K.V adına ise İhsan Kasım abi bir teşekkür konuşma yaptı. Arapça risale-i Nur külliyatı hediye edildi.

Açılış oturumunun ardından iki oturum yapıldı. İlk oturumu Ürdün üniversitesinden Prof. Dr. Muhammed Reyyan yönetti. Yemen’den Ta’z Elyemeniyye Üniversitesinden Dr. Necib Essuudi, Irak İslam İlimleri Üniversitesinden Dr. Ra’d Elgeylani ve Süleyman Demirel üniversitesinden Doç. Dr. İshak Özgel tebliğlerini sundular. İkinci oturumu Dr. Memun Cerrar yönetti. İhsan Kasım Sâlihi, Prof: Dr. Râcih el-Kürdî, Dr. Cemal Seyidbey tebliğlerini sundular. Üniversite hocaları, lisans ve lisanüstü talebelerinin katıldığı oturumda sorular soruldu ve cevaplar verildi

3/Nisan/2013 ve 4/Nisan /2013 de Ürdün Üniversitesi Kur’ân-Kerim’i muhafaza cemiyeti salonunda iki panel yapıldı. Panellere İhsan Kasım Es-salihi, Süleyman Demirel üniversitesinden Doç. Dr. İshak Özgel, Ta’z Elyemeniyye Üniversitesinden Dr. Necib Essuudi, Ürdün Üniversitesinden Dr. Racih Elkürdi, İslam ve Kültür Merkezinden Dr. Muhammed Reyyan, Süveys Elmısri Üniversitesinden Dr. Cemal Seyidbey, Irak İslam İlimleri Üniversitesinden Dr. Ra’d Elgeylani ve Ürdün Üniversitesinden Dr. Me’mun Cerrar katıldı.

4/Nisan/2013 Günü Amman Tabarbur’da Uluslararası İslam Üniversitesinde Panel yapıldı. Üniversite Rektör danışmanı,  Dr. Abdulmaksud Hamid Abdulmaksud, Usuliddin Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Zağlul’un da aralarında bulunduğu Üniversite hocalarının ve talebelerini katılımı ile gerçekleşen toplantı sonunda Rektör Prof. Dr. Abdunnasır Ebu’l-Basel ziyeret edildi. Karşılıklı hediyeler takdim edildi.

Program çerçevesinde her akşam Üniversite hocaları ile ilmi toplantılar yapıldı. İhsan Kasım Bağdat televizyonuna canlı yayına katıldı. Prof. Dr. Dr. Cemal Seyidbey ve Doç. Dr. İshak Özgel programa canlı telefon bağlantısı ile katılıp soruları yanıtladılar.

Bu ziyaretler esnasında Ürdün’de yayın yapan Hayat Fm tarafından programa katılan Panelistler ile ayrı ayrı özel programlar yapıldı.

Oldukça yoğun geçen programlar Özellikle Üstadın müsbet hareket metodu, Kur’ân’ı yorumlama tarzı üzerinde dikkatleri ve beğeni topladı. Her iki üniversite ve vakıf temsilcileri benzer programların ve sempozyumların tekrar yapılması konusunda prensip anlaşması yaptılar. Özellikle Ürdün Üniversitesi Usulüddin fakültesi dekanı kendi üniversitelerinde Said Nursi hakkında Yüksek Lisans ve Doktora Tezi yaptırmak istediklerini belirterek bu konuda işbirliği teklifinde bulundu. Kelam ana bilim dalı Prof. Prof. Dr. Râcih el-kürdî, Üstadın eserlerindeki yöntemi esasa alarak yeni bir kelam kitabaı yazmaya başladığını belirtti.

Toplantılarda Bediüzzaman Hazretlerinin risalelerdeki ıslah yöntemleri, engellere karşı direnişi, nurların başlama ve yayılma süreci, ne gibi zorluklarla karşılaşıldığı, nur talebelerinin risaleleri gizlice elleriyle yazıp çoğaltmaları, bu hareketin Üstadın vefatından sonra azalmasının aksine giderek artması ve dünyaya yayılması gibi konulardan bahsedildi.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: