Vesveselerimiz ve Tekemmülümüz!

Eğer desen: Bu derece mü’minlere muzır ve müz’ic olan vesvese, ne hikmete binaen bize bela olmuş?”

Elcevab: İfrata varmamak, hem galebe çalmamak şartıyla, asl-ı vesvese teyakkuza sebebdir, taharriye dâîdir, ciddiyete vesiledir.

Lâkaydlığı atar, tehavünü def’eder. Onun için Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı imtihanda, şu meydan-ı müsabakada bize bir kamçı-yı teşvik olarak, vesveseyi şeytanın eline vermiş. Beşerin başına vuruyor. Şayet ziyade incitse, Hakîm-i Rahîm’e şekva etmeli, “Eûzü billahi mineşşeytanirracim” demeli. Sözler ( 278 )

* * *

VESVESE: Şübhe. Tereddüt. Kuruntu. Aslı olmayan ihtimaller. Hışırtı, fısıltı gibi gizli ses demektir. Bu münasebetle gönülde tevali ve tekerrür eden gizli söze vesvese; ve bir nefse böyle bir söz ilka etmeğe de, vesvese vermek tâbir olunur.

Gümüzde insanların birçoğu bu vesvese, evham hastalığına mübtela olmuş, psikolojisi bozulmuş ve çareyi başka kapılarda arayarak hata ediyorlar. Hastanelerin psikoloji klinikleri ise kapısı sıra ile dolu. İnsanların hususan ibadetlere yeni başlamış olan kimselerde bu vesvese çok olmaktadır.

Kainatın Hakikatı ve  Kitabullahın Ahirzamandaki tefsiri, ahirzaman ümmetine Allahın ilham vesilesi ile hediye ettiği Risale-i Nur Külliyatında:

● Namaz kılan اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ dediği zaman, sanki o cemaat-ı uzmayı teşkil eden bütün mü’minler “Evet doğru söyledin” diye onun o sözünü tasdik ediyorlar. Ve bu tasdikler, hücum eden evham ve vesveselere karşı manevî bir kalkan vazifesini görür. Ve aynı zamanda, bütün hasseleri, latifeleri, duyguları o namazdan zevk ve hisselerini alırlar. Mesnevi-i Nuriye ( 76 )

Demekki bizler cemaate dahil olduğumuz vakit ve cemaatin sistematiğini ve hizmet tarzı olan Risale-i Nur Külliyatından Lahikalarına tabi olunarak öylece hareket etmekle insan evhamdan, vesveselerden kurtulabilecektir.

Yani bu zamanda insan evliya da olsa tek başına bu zamanda evham ve vesveselerden kurtulamaz. Çünkü etrafına evham ve vesvese orduları çepeçevre kuşatılmıştır. Bizler de Risale-i Nurun Hakikatlarına sarılıp imani bahislerini okuyup tatbik etmek ve Lahikalarını da hayatımıza hizmette ve içtimai meselelerde tatbikle bu orduların hücumundan kendimizi muhafaza edip davamızı da müdafaa edebiliriz.

Bizlerde Allahımızın bize teyakkuz olmamız için halkettiği vesvese kamçısından bu suretle ancak kurtulabiliriz. Ve bu halimizle de şeytanın bize musallat olmasından kurtulup biz şeytana musallat olup bizi her gördüğünde fellik fellik kaçmasına sebeb olabiliriz.

Şu dâr-ı imtihanda, şu meydan-ı müsabakada bize bir kamçı-yı teşvik olarak, vesveseyi şeytanın eline vermiş. Şeytanın kafası çalışsa idi nur’a müştak olanlara musallat olmazdı. Çünkü Nur Talebesi Şeytanın Hücum Yollarını Risale-i Nurdan Öğrenmiş ve Teçhizatı Tamdır.

Bahtiyardır o kimse ki: Risale-i Nurun esasatı ile teçhizatını yapmıştır.

Bedbahttır o kimse ki: Risale-i Nurun esasatı ile hareket etmez elindeki hazineyi bilmez, hevasına tabi olur.

Şeytanın bile insanları kendisinden uzaklaştırmak için mühlet isteyip dua etmesiyle duasını kabul eden ALLAHIMA HAMDOLSUN!

Selam Ve Duayla

Muhammed Numan ÖZEL

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: