Yaşamaya Ve Ölmeye Değer Söz

la.ilahe.illallahAnlamını anlamak, o anlamla dolmak ve doymak için Tevhid kelimesi ne kadar tekrar edilmeli? Bir kere, milyon kere, nefesler sayısınca, kâinat zerratı adedince?

Saf tevhide ulaşıp safileşinceye, Tevhid bayrağını kâinatın en yüksek burcuna dikinceye dek?

Ondan büyük kelâm var mı ki? Kâinat o kelâmın karşısında küçülür bir zerreye dönüşür; zerre de o sözün cezbesinden büyür, kâinat olur. O anahtar olmadan hangi kapı açılır veya o kelâmın açmayacağı kapı var mı? Kalp goncası onsuz açar, hakikat bülbülü onsuz öter mi? Arşa başka nasıl erişilir, hakikat miracına başka nasıl çıkılır?

Zerrenin cezbesi, elektronun aşkı, atomun şevki, moleküllerin sevdası, hayatın bestesinde hep O var. Varlık, O’nsuz varlık değil. Kâinatın künhü o kelâmı tekrar be tekrar ediyor. Zerrelerden galaksilere o cezbe ile raks ediyorlar.

Hakikatin gözbebeği, gönlün gözü o kelâm. Hakikatiyle bir defa söylenmesi kâinat kadar bir inbisat verir; aklı şenlendirir, kalbi cezbeye, vicdanı ihtizaza getirir, ruhu kanatlandırır.

Bütün sahte ve sanal ilâhların kökünü kazır, putları devirir, sebepleri susturur. Kederleri kar gibi eritir, elemleri rüzgâr gibi savurur, üzüntüleri söndürür. Bir “ân”ı ömre tebdil ettirir, ömrü ebediyete dönüştürür.

Ay sönük, güneş sönük, Kehkeşanlar sönük, yıldız böceği sönük, akıl feneri sönüktür; o hakikat nuru kelâm karşısında. O’nsuz; sevinçler sevindirmez, hazlar haz vermez, mutluluklar mutluluk vermez; kederler keder, elemler de elem değildir O’nunla.

En kritik anlarda en keskin yol göstericidir o kelâm. Kelâmdan düşülünce de düşmelerin en düşmesi yaşanır, kemâlât adına hiçbir şey bırakmaz; sükût sonsuz sükût.

Gaflet ve ülfetin ilacı, intibahın can suyu, edebin elbisesi, hayânın örtüsüdür o kelâm. O’nsuz kemalât, hayır, güzellik, ahlâk olmaz. Hayat anarşizme dönüşür, mânâsızlıkta boğulur, karanlıkta kaybolur, kalp katılaşır, akıl kötülüğe çalışır.

Dilde O’nu zikretmek, akılda fikretmek, hissiyâtta hissetmek, vicdanda işlettirmek, ruha ruh etmek ve kâinat zerreleriyle yıldızları tesbih tanesi yaparak O sözü söylemek… Belki bir defa söylemek, belki bin, milyon, rakamlara sığmayan adetlerce söylemek… O söz için yaşamaya ve ölmeye değer: Lâ ilâhe illallah.

Hüseyin Eren / Nur Postası

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: