Zemzemin Tarihçesi

Hz. İbrahim (a.s.), Cenab-ı Hakkın emri üzerine hanımı Hacer validemizi ve henüz süt emmekte olan oğlu Hz. İsmail’i bugünkü Zemzem kuyusunun bulunduğu yere bıraktı. O tarihte Mekke’de hiçbir insan yaşamıyordu. İçecek su da yoktu. Hz. İbrahim, hanımı ve oğlu için biraz hurma ve bir miktar da su bırakarak oradan ayrıldı. Yiyecek ve içeceğin bulunmadığı bu ıssız yerde kalmak Hz. Hacer’e çok zor geldi. Ancak, kendilerini oraya bırakmasını Hz. İbrahim’e Cenab-ı Hak emrettiğine göre düşünmek yersizdi. Çünkü, rızkı veren Allah elbette kendilerinin durumunu da görüyordu.

Bir müddet sonra Hz. İbrahim’in bıraktığı su bitti. Hz. İsmail ağlamaya, su istemeye başladı. Annesi ne yapacağını şaşırdı. Süt yok ki emzirsin, su yok ki içirsin. Hz. İsmail’in ağlamalarına daha fazla dayanamadı. Safa Tepesine çıktı. Birini görebilmek ümidiyle sağa sola baktı. Kimseyi göremeyince de Safa ile Merve arasında koşmaya başladı. Yedinci defa Merve’ye çıktığında bir ses işitti. Zemzem Kuyusunun yanında Hz. Cebrail’i gördü. Cebrail (a.s.) kanadıyla yeri kazıyordu. Nihayet su göründü. Hz. Hacer buna çok sevindi. Suyun aktığını görünce, “Dur, dur” manasında “Zem zem” dedi ve su akmasın diye önünü kesti, havuz gibi yaptı. Bir taraftan da testisini dolduruyordu. Suyu aldıkça yerinde kaynıyordu. Testisi dolduktan sonra sudan içti ve Hz. İsmail’i emzirmeye başladı. Bu arada Cebrail (a.s.), Hacer’e hitaben: “Sakın, ‘Helak oluruz, zarara uğrarız’ diye korkmayın. İşte şurası Beytullah’ın Kabe‘nin> yeridir. O beyti şu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki, Cenab-ı Hak o işin ehlini zayi etmez” dedi.(1)

İşte, Zemzem Kuyusunun ortaya çıkması bu şekilde oldu. Hz. Hacer suyun önünü kesmeseydi ve onu kendi halinde bıraksaydı, bu su bir ırmak olacaktı. Peygamberimiz (a.s.m.) bir hadislerinde bu hakikati şöyle beyan buyurur:

“Allah, İsmail’in annesi Hacer’e rahmet etsin. O, Zemzem’i kendi haline bıraksaydı veya avuçlamasaydı; muhakkak Zemzem akar, bir ırmak olurdu.” (2)

Zemzem, çok mübarek ve gıdalı bir sudur. Hz. Hacer ve Hz. İsmail, uzun müddet yemek yemeden bu suyla idare ettiler. Bir hadiste Peygamber Efendimiz Zemzem’in bu hususiyetine işaret etmiştir.(3)

Bir diğer hadiste de “Zemzem ne niyetle içilirse ona şifa olacağı” buyurulmuştur.(4)

“Kaynaklar

1. Buharı, Bedü’l-Halk: 29.
2. .e.
3. Fethü’r-Rabbani, 23:248.
4. .e., 23 247.
5. Müslim, Eşribe: 117; İbni Mace, Eşribe: 21
6. Müslim, Eşribe: 112; Ebû Davud, Eşribe: 13 “

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) raporlarına göre dünyanın en sağlıklı sularından olan zemzem suyunun esrarı, günümüz teknolojisindeki tüm araştırmalara rağmen çözülemiyor.

Kaynağı bulunamayan suyun denizden 80 kilometre uzakta olmasına ve çevresinde başka hiçbir kuyu olmamasına rağmen yıllardır kurumaması, araştırmacıları şaşkına çeviriyor.

Sadece 1.5 metre derinliğindeki kuyudan hac mevsiminde milyonlarca hacı tüm su ihtiyacını karşılarken, su seviyesinde de hiçbir azalma olmuyor.

Açlığı gidermek için içenin açlığını, susuzluğunu gidermek için içenin de susuzluğunu gideren suyun esrarı bilim adamları tarafından inceleniyor.

Avrupa’da laboratuarlarda yapılan araştırmalarda, zemzem suyunun çok az kükürt içerdiği tespit edildi.

Amerika’da yapılan test sonuçlarına göre ise zemzem, içinde mikroorganizma ve bakteri bulunmayan tek su olma özelliği taşıyor.

WHO tarafından da zemzem, dünyanın en içilebilir ve sağlıklı sularından biri olarak açıkladı.

Fakat diğer sulara göre çok daha besleyici ve mineral barındıran suyun kaynağı ise halen araştırma konusu.

İŞTE ZEMZEM’İN BİLİM DÜNYASINI ŞAŞKINA ÇEVİREN ÖZELLİKLERİ

– Zemzem Cennet pınarlarındandır.
– Cenab-ı Hakkın İbrahim (a.s.)´a ikram ettiği bir nimettir.
– Harem-i Şerif´deki Ayat-ı Beyyinat´dandır.
– Hacıların muşahede ettikleri en büyük nimet ve menfaatlerdendir.
– Yeryüzündeki en hayırlı sudur.
– Cibril-i Emin vasıtasıyla zuhur etmiştir.
– Yeryüzünde en mukaddes topraktan kaynayan sudur.
– Rasulullah Efendimizin mübarek tükürüğü ile bereketlenen sudur.
– Açları doyuran sudur.
– Dünya devam ettiği müddetçe bu vasfı devam edecektir.
– Her derde devadır.
– Hususiyle humma (sıtma)’ya şifadır.
– Baş ağrısını giderir.
– Gözün görmesini ziyadeleştirir.
– Ne niyetle içilirse ona devadır.
– Ona bakmak ibadettir.
-Ondan içmek günahlara keffarettir.
– Kaburgalarını gerdirinceye kadar içmek iman alameti ve nifaktan kurtulmaktır.
– Misafirlere ikram edilecek en güzel hediyedir.
– Mekke’yi Mükerreme´den diğer beldelere taşınması sünnettir.
– Ebrar´ın içeceğidir.
– İçilmesi sünnettir.
– Misafire sünnettir önce ikram edilir.
– Onunla abdest almak sünnettir.
-Kücük çocuklara ikram etmek sünnettir.
– İçmekte büyük sevap vardır.
– Ne kadar içilir ve ne kadar taşınırsa taşınsın bitmez.

– Bedene kuvvet verir.
Zemzem suyu bilim dünyasını şaşırtıyor
Yer altı suları konusunda sahasında birkaç isimden biri olan Prof. Dr. Zekai Şen zemzem suyunu anlatıyor.

Hacıları en çok sevdiği ve hacdan gelen hediyenin en makbulü ZEMZEM suyu olduğu için, bunun tarihçesini Müslümanlarla paylaşmam beni mutlu eder

Abdülkadır Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: