15 Temmuz İhanet Darbesi (PDY Ve Nur Cemaati Tartışmaları)

Maalesef 15 Temmuz İhanet Darbesi sonrası, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, at iziyle it izi birbirine karışmıştır. Sadece dine saldıranlar tarafından değil, dindarlar arasında da “Kırmızı kitapları okuyan herkes potansiyel bir PDY’li ve hâindir” iddiaları tartışılıyor. Şu anda Nur Cemaati açısından, dindar bir 28 Şubat dönemi yaşanıyor desem mübalağa etmiş olmam. Bu sebeple bir kitabımın Önsöz’ündeki şu satırları aktarmak istiyorum:

“Birkaç senedir İslam âleminin ve Haziran 2013’den beridir de Türkiye’nin maruz kaldığı, musibetler, fitne olayları ve ihtilaflar, sapla samanın birbirine karışmasına sebep oldu. Hakikatları hatırlatmak ve bazan da hakkı tavsiye etmek için vesile aradığımızda, bazı gazete ve kanallar, meşreb ve meslek taassubu sebebiyle bize imkân tanımadılar ve hatta bir sempozyumda Akgündüz var ise, diğer konuşmacıları haber yapıp bizi es geçtiler. Bir kısım gazete ve kanallar ise, siyasî yaklaşımları sebebiyle, ısrarla bizim makalelerimizden ve Risâle-i Nur ile alakalı tesbitlerimizden uzak durmaya gayret gösterdiler. Dine ve İslama aykırı yayınlar yapan sol kesim ise, doğru İslamiyete hiçbir zaman doğru bir şekilde yaklaşmadılar. Geriye kalan yayın organları büyük hizmetler yapıyorlar ama hem imkânları kısıtlı ve hem de büyük kitlelere hitap etmiyorlar. Bazı siteler ise, Bediüzzaman’ın seyyidlilk meselesine bile asabiyet-i cahiliye sebebiyle ihtilafa sebep olur diye sansür koyuyorlar.”

Daha önce bir kitabımın önsözüne koyduğum bu hakikat, hala geçerlidir. Bunun delili olarak Darbe Komisyonunda sorulan bir soruya verdiğim cevabı aynen aktarıyorum:

“MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – İkincisi: Siz, biraz evvel, bu grupla, bu PDY’cü grupla bir şekilde mücadele ettiğinizi, bunların İslam’ı, Kuran’ı, ibadet şekillerimizi tahrifat yaptığını söylediniz. Siz “Bilinmeyen Osmanlı” diye bir kitap yazdınız özellikle sağ kesimin gençlerinde, muhafazakâr kesimin gençlerinde çok okunan bir yazarsınız ve bu kitabınız da çok sattı. Bu mücadeleniz sırasında bir kitap yazsaydınız veya medyada daha çok yer alsaydınız daha iyi olmaz mıydı? En azından bu gençlere, bu kandırılmış gençlere ulaşabilir miydiniz diye düşünüyorum? Ben medyayı, özellikle siyaset konularını çok iyi takip ettiğimi düşünen birisiyim. Sizi medyada bu anlamda biraz evvel sözlü olarak eleştirdiğiniz konularda çok görmediğimi düşünüyorum.

ROTTERDAM İSLAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET AKGÜNDÜZ – Ben bunu yazdım.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Yazmış olabilirsiniz ama nerede yazdınız, onları bir öğrenelim.

ROTTERDAM İSLAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET AKGÜNDÜZ – Hemen söyleyeyim.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Bir de medyada sizi görmedik, bu konularda özellikle, görmedik. Bizim eksikliğimiz mi, yoksa siz sadece bunları düşündünüz, kendi camianız içinde mi anlattınız? Çünkü bunlar, Türkiye’de toplumun her kesimine, bölgelerin hepsine her yaş grubuna, zengine, fakire, doğulusuna, batılısına, herkese bir şekilde nüfuz ettiler. Siz sadece kendi çevrenizde mi mücadele ettiniz veya eleştirdiniz; bunu sormak istiyorum.

Teşekkür ederim.”

 Şu anda Sosyal Medyadaki takipçilerimiz 110.000’i geçti. “Köpekler serbest ama taşlar bağlı” kuralı yine devam ediyor. Sosyal Medyadaki makalelerimiz çok sayıda gazete ve kanallar tarafından ilgiyle takip edildi ve paylaşıldı. Ancak hala duymayanlar çoğunlukta. Bu sebeple, okuyucularımız ve takipçilerimiz, bu makale ve yazların kaybolmamasını ve tarihe not olarak düşülebilmesi için kitap haline getirilmesini istediler. İşte bu kitap mezkûr taleplerin müşahhas hale gelmiş cevabıdır.

“15 TEMMUZ İHANET DARBESİ – PDY VE NUR CEMAATİ TARTIŞMALARI” ADLI KİTABIMIZ ÇIKTI. ÜZERİ FİYATI: 15 tl. BELLİ SAYIDA ALANLARA İNDİRİM VAR. KİTAPÇILARDAN YAHUT http://www.osmanlisahafi.com/ SAYFAMIZDAN İSTEYEBİLİRSİNİZ.

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: