4. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi – Konuşmalar

Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş, “Yaratılış ve var oluş tarih boyunca insanlığın kadim meselelerinden biri olmuştur. Birçok felsefi disiplin ve dini inançlar bu kadim konu hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Yaratılış ve varoluş Yüce Kitabımızın ilk kavramlarından biridir. Bakara Suresi’nin 26. ayetinin pek çok tercümesinde Allah’ın hakikati göstermek için bir sivrisineği örnek gösterebileceği yazmaktadır. Ancak tercümelerde sivrisinek dense de bu hayvan anofel adı verilen ve sıtma hastalığının kaynağı olan dişi sivrisinek örnek verilmiştir. İlk tercümelerde saha araştırmasının yapılamamış olması nedeniyle sivrisinek olarak çevrilmiş. Bunu anlamak için saha araştırması yapmak gerekiyor ve yapılmış da. Burada bahsedilen hayvanın sivrisinek olmadığı ve daha özel bir canlı olduğu da bu araştırmayla ortaya çıkmıştır. İslam, araştırmaya önem veren bir dindir. Evrende aleladelik söz konusu değildir. Bu kongrede farklı disiplinlerde çalışan akademisyenlerimizin de katkılarıyla gelecek nesillerin yaratılışı daha iyi anlamasını sağlayacak değerli bilgiler verileceğine inanıyorum.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Âlim Işık, kongrede yaptığı konuşmada,
“Yüce dinimiz İslam’ın her türlü emrini, kuralını bize aktaran Kur’ân-ı Kerim ile sevgili peygamberimizin sözü bizim yönümüzü çiziyor” diyen Başkan Âlim Işık, “Peygamberimiz, ‘İnsanların en hayırlısı, insanlara hizmet edendir’ buyurmuşlardır. İşte bize düşen de bu. Yaşatılış gayemize uygun bir şekilde herkes kendi mesleğinde, kendi bulunduğu alanda, kendi konumunda insanlığa hizmet edebiliyor mu? Herhalde ölçümüzün bu olması gerekiyor. Onun için bu kongre gerçekten çok değerli ve önemli. Bu kongrede insanların varlık sebebini sorgulayabilmesi açısından çok değerli fikirlerin ortaya atılacağını düşünüyorum. Farklı ülkelerden seksenin üzerinde bilim insanının bir araya getiren üniversitemizi ve burada çalışan değerli hocalarımızı kutluyor, kongrenin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlikte konuşan Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, şunları söyledi:
Yaratıcının en büyük ve en üstün canlı addettiği insandır. Yaratıcın yaratma özelliği tekvin olarak anılır ve bu yaratılanlarda var olmayan bir özelliktir. İnsanlık, hiçbir zaman yaratma erkine erişmemiştir ve erişmeyecektir. İnsanlar bugün geldiği noktaya Allah’ın yarattıkları üzerinde yaptığı tasarımlarla ulaşabilmiştir. Kur’an’ın ilk emri Oku’dur. Bunun anlamı sadece bir metnin okunması değil evrenin anlaşılmasıdır. Bugün burada düzenlenen kongrede yaratılış konusunu farklı alanlardan bilim insanları okuduklarını paylaşacaklar ve yorumlayacaklar.

Törende katılımcılara hitap eden Kütahya Valisi Ali Çelik,
Yaşamın içinde herhangi bir şeyin tesadüfen olmadığı, yaşamın bizatihi kendisinin bile bir sistem içerisinde aktığını ifade eden Vali Ali Çelik, “Hem doğadaki olaylar hem de kişisel yaşamımızda karşılaştığımız her şeyin idrakiyle hayatımızı devam ettiriyoruz. Her olay, her konu birbiriyle ilişkili ve kendi içinde bir düzene sahip. Bu düzen içerisinde parçalar tek başına bir anlam ifade etmiyor, eksik kalıyor. Yaşam; Mevlana’nın Mesnevi’de anlattığı “Karanlıktaki Fil” hikâyesinde olduğu gibi herkesin kendi hissettiği, dokunduğu, anladığı ve idrak edebildiği kadar. Bütünü görmemiz için anlamamız ve alternatifleri analiz etmemiz gerekir” diye konuştu.

Kongrenin açılış töreni için videolu bir mesaj gönderen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,
Hz. Peygamber’e indirilen ilk ayette, yüce Allah’ın kendisini “Hâlik” sıfatıyla tanıtmıştır. İlk vahiydeki söz konusu hakikat üzerine müesses olan İslam düşüncesine göre kâinattaki her şey, tek ve üstün kudret sahibi bir yaratıcı tarafından vücuda getirilmiştir. O da sınırsız ilmi ve iradesiyle evreni ve içindekileri bir ölçü ve düzen içerisinde kolaylıkla var eden, her an bir yaratma hâlinde olan, kendisinden başka hiçbir yaratıcı olmadığını çeşitli misal ve delillerle beyan eden “vâcibu’l-vücûd” yüce Allah’tır.

Başkan Erbaş, her sonucun bir sebebi, her sebebin de bir müsebbibi olduğuna dikkati çekrerek, “Buna göre, insanı ve kâinatı yaratan yüce Allah, bütün sebeplerin üstünde bulunan yegâne müsebbiptir. Hâl böyleyken, İslam’ın “yaratılış” fikrine karşı alternatif bir varoluş modeli iddiasıyla ortaya çıkan, bilimsel bir realite gibi kabul edilip sıkça gündeme getirilen her türlü düşünce ve ideoloji, tepkiseldir ve rasyonel açıdan da problemlidir” diye konuştu.

Erbaş’ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz canlı bağlantıyla katıldığı toplantıda Bakanlığın din öğretimi konusunda devam eden çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Yılmaz’ın ardından video konferans yoluyla katılımcılara sunum yapan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Gençlerin zihninde bu iki kaynağın birbirinin alternatifi değil, din ve bilimin birbirinin tamamlayıcısı olduğu görülmesi gerekiyor. Biz inançla ilgili soru işaretlerini gidermeden onun üzerine ahlak, karakter inşa edemeyiz” diyerek hayatta anlam arayışında bir dış güce ve yaratıcıya olan inancın önemini de vurguladı.

Toplantıda son sözü alan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, ‘Pozitivizmin Orta Doğu’ya Girişi ve Etkileri’ başlıklı sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi. Uysal’ın sunumuyla kongrenin açılış töreni sona erdi.

Kongre, Yaratıcıyı Tanıma ve Anlama, Fen Bilimleri Işığında Yaratılış, Din Bilimleri Işığında Yaratılış, Sosyal Bilimler Işığında Yaratılış, Ders Kitapları Müfredatı ve Yaratılış, Yazılı, Görsel, Sosyal Medya ve Yaratılış, Sanat ve Yaratılış konu başlıklarında gerçekleştirilecek oturumlarla devam edecek ve 24 Ekim’de sona erecek.

DPU haber

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: