Abdülmecid Nursî’nin Said Nursi’ye yazdığı şiir

Büyük bir din âimi olan Abdülmecid Nursî (Ünlükul) kardeşi ve Üstadı olan Bediüzzaman Said Nursi’nin vefatından sonra şu şiiri yazmıştı:

EYYÛHEL ÜSTAD !

Kutlu olsun, mutlu olsun sana şu âli makam.
Bu makam oldu sana elbette berden ve selâm.

Öksüz kalan nurcuların, ağlar-Öter her subh u şam.
Okur sana yetimlerin, binler dua, binler selâm.

Her zaman yâd-ı cemilindir, bezm-i vird-i zeban,
Kalb senindir, dil senindir, dildesin sen her zaman.

Urfa’nın topraklarında değildir salar-ı yemin.
Pek sıcak nurcuların kalbindedir serdar-ı yemin.

Sana olsun binler selâmlar… Bizim ey rehberimiz!
Bizleri unutma ey âlicenab Önderimiz.

Noktasız kaldı gözü, tersine döndü feleği,
Ankara radyosu yaydı, en kara bir haberi.
Kalbi deldi, ruhu ezdi, yaktı yıktı her yeri…

Ey mezarcı! O makamda bize de kaz bir
mezar.
Olalım nazik Said’in komşusu leyl ü nehar.

Ey mezarcı! Göm bizi de şu Said’in kabrine.
Firkatin dayanamaz, nurcu olanlar kahrine.

Katılsın zerratımız, âlem-i berzahda kezâ.
Sarılsın birbiriyle ruhlar ilâ yevm-il-cezâ.
Dar-ı dünyada Said’i bizden ettinse cüdâ,
Dar-ı âhirde beraberce haşret ey Hüdâ!

Dünkü hal oldu hayal, geçti visal, geldi zeval,
Bizleri Üstadımızla haşret, Yâ Zülcelâl!

Konya, Nisan 1960

 

Yine kardeşi Abdülmecid Nursî, Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatına şu mısralarıyla da tarih düşürmüştür:

Nurs’ta (1) doğdum Nuriye (2) den,
Nuru (3) yaydım her yerde;
Nura (4) kavuştum birden,
Yattım Nur (5) lar içinde.

Bu beş Nur’un içinde Ölüm tarihi vardır. (1) Nursta…. 325
(2) Nuriye…… 271
(3) Nuru…….. 266
(4) Nura…….. 261
(5) Nur………. 256
+_______
Toplamda… 1379  (1960)

 

Yine edip bir zat da yazdığı bir şiirinde onun vefat yılı olan 1379 (1960)’a tarih düşürmüştü:

Meryem ismetine sahip Said’i,
Şakiler ugrattı her ibtilâya.
Yüz otuza bâliğ Nurlar âsârı,
Yaşar armağandır, bağlı mânaya
Taht-ı Türk İslâmın kalbinde sabit,
Said baş eğmez zulme, ednâya.
Mücevher tarihte misafir olsun,
Şanımıza, Hatem-ül-Enbiya’ya (*)

Kalender Asri, Hilal, Nisan-Mayis 1960.

(*) Son mısra ebced hesabına vurulduğu zaman Bediüzzaman Said Nursî’nin Ölüm tarihi olan 1379 çıkar.

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: