Ahirzamanda değil miyiz?

Ne dersiniz, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamın haber verdiği o müthiş ahir zaman, çıkmadı mı?

 • Dedikodu yaygın bir hal alacak.
 • Gönüller bir birini sevmez olacak. Din ve dünyalık işlerde muhtelif görüşler belirecek, kardeşler bile dinde ve muhtelif mezhepte ihtilaf edecekler.
 • İmar edilen şeyler harap edilecek, harap olanlar ise imar edilecek.
 • Yalancı şahitler ve boşanmalar artacak, ani ölümler sık görülecek.
 • Mal çoğalıp sel gibi akacak, mal sahibi olan malına tapacak ve tüccarların çoğu hilekâr olacak.
 • Kişi karısına itaat edip anasına asi olacak ve arkadaşına yaklaşıp, babasına asi olacak.
 • İnsanların başına öyle bir zaman gelecek ki, onlardan faiz yemeyen kalmayacak, yemese bile tozu onlara bulaşacaktır.
 • İlim azalacak, cehalet, anarşi ve cinayetler artacak, adam öldürmek hafif bir suç sayılacak.
 • Hilesiz iş yapılmayacak, tâcirler ve yazarlar artacak kalem bollaşacak.
 • Zenginler-ticaret için, hafızlar riya ve gösteriş için hacca gidecekler.
 • Büyükleri merhametsiz, küçükler hürmetsiz olacak, çocukları terbiye etmek, köpekleri terbiyeden daha zor olacak.
 • Bir Müslüman, koyundan daha âciz olacak, hor ve hakir görülecek. Bir düzine Hadis sıraladıktan sonra, “Acaba ne haldeyiz?”Diye kendimize bir soru tevdi ettikten sonra, diğerlerini de sıralamak istiyorum diyeceğiz.
 • İçkiyi devletler teşvik edecekler ve muhtelif isimler altına içilecek…
 • Akrabalık bağları kopacak ve selam sadece tanıdık olanlara verilecek.
 • Zenginlere itibar edilecek, cimrilik artacak, zekât ağır bir borç olarak kabul edilecek.
 • Din için değil, dünyalık için öğrenim yapılacak.
 • Erkekler kendilerini kadınlara, kadınlarda erkeklere benzetecekler.
 • Yırtıcı hayvanların derileri tabaklanarak çeşitli giyim eşyası yapılacak (Küçük manto ve benzerleri…)
 • Ümmetimin erkekleri şişmanlaşacak ve semizlenecekler…
 • Faiz alış/veriş, rüşvete hediye denilecek, tefecilik artacak, para gelsin de nereden gelirse gelsin denilecek.
 • Kazanç belirli kişiler arasında dolaşacak, dar gelirliler açlık ve sıkıntıya düşecek.
 • Bir çok kişi az bir dünyalık karşılığında dinini feda edecek.
 • Fasikler başa geçecek ve konuşmasını bilmeyenler halka hitap edecek.
 • Kabirler süslenecek ve Kur’an kazanç getiren bir meta haline gelecek.
 • Fitne her eve girecek ve tecrübesiz gençler başa geçecekler…
 • Kur’andan bir resim, İslamdan bir isim, Müslüman’dan bir cisim kalacak,
 • Üç şey çok kıymetlenecek; helal para, kendisiyle amel edilen bir sünnet ve candan bir dost.
 • Sonradan gelen nesiller önceden nesillere süğüp sayacaklar.
 • Mihnet, bela, musibet olacak, rahat ve huzur kalmayacak, kimse eliyle bunları önleyemeyecek.
 • Kişi elbisesini koruduğu kadar dinini korumayacak ve fakirlerde namaz kılmayacak.
 • Zaman kısalacak. Bir sene bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir hafta bir gün gibi geçecek,bir günün geçmesi ise bir yaprağın yanması kadar çabuklaşacak, hiçbir şeyde bereket kalmayacak…
 • Minareler çoğalacak camiler süslenip zinetlenecek. (Kilise ve havralar gibi) ve içlerinden yüksek sesler yükselecek.
 • Hâinlere emin, emin olanlara hain denilecek ve “Şurada emin bir insan vardır” denilecek kadar emin insanlar azalacak.
 • Cemaatin inancı zayıf, ibadeti taklit olacak; hâfızlar çok ama âlim bulunmayacak.
 • Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla münasebetsiz alaka kuracak.
 • Her tarafta şarkıcı ve çalgıci kadınlar zuhur edecek.
 • Söz kadınlarda olacak zina yaygınlaşacak.
 • Haram işlemeyi kolaylaştıran imkânlar artacak, gençler günah işlemeye ve kötülük yapmaya çok meyledecekler.
 • İmanı kalpte tutmak kor ateşi elde tutmak kadar zor olacak, kişi gece mü’min sabah kâfir olarak kalkacak, veya bunun tersi…
 • Dünya işlerine dalınıp ahiret unutulacak,Allahın kitabıyla amel etmek ayıp olacak.
 • Büyük ve gösterişli binalar yapılacak ve bunlardan dolayı sokaklar daralacak.
 • Herkes “kazanamadığından ve geçinemediğinden” şikâyetçi olacak.
 • Kişiye şerrinden korkulduğu için ikramda bulunulacak. Görünüşte dost fakat esasta düşman insan sayısı artacak. Sözler hep yalan ve birbirine muhalif olacak, amir ve memur çok, fakat doğru iş yapan az olacak.
 • Hayırlar ve yağmurlar azalacak, depremler ve taşkınlıklar artacak.
 • Âlimler, para ve dünya karşılığında ilim öğretecek, ahret ameli ile dünyalık talep edecekler.
 • Allahu teâla (celle celalühü) yu apaçık inkâr edilecek.
 • Âlicenaplık izzet ikram ve cömertlik duyguları kaybolacak ve haklar para karşılığı satılır hale gelecek.
 • Sabah giyilen elbise başka, akşam giyilen elbise başka olacak. Önümüze yemeklerden birisi gelip diğeri gidecek ve Kâbenin Örtüldüğü gibi, evlerinizi duvarları da halılarla örtülecek.

 Paylaşan: Abdülkadir Haktanır

  

 

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: