Ayasofya

Resûl-ül Melâhim’den
muhteşem bir beşaret
Fethi asırlar önce
müjdeleyen işaret..

Eslâf-ı muazzez’in
bir pırlanta mirâsı
Yüce mâbet
Fatih’in ülkeme hatırâsı..

Ayasofya’da vekâr
ulviyyet ve ihtişam
İ’tina tâzim sunmuş
O’na ecdâd-ı izâm..

Bu kahraman milletin
şerefine bir medâr
Rabbi’min (CC) lûtfu ile
kalacaktır payidâr..

Cihâd-ı muazzâm’ın
bî-hemta bir nişânı
Yüzyıllara yayılmış
şerefi kutlu şân’ı..

Ecdâd kılınçlarının
antika yadigâr’ı
Bize kalan asârın
en gözde bergüzâr’ı..

Cevâhir sandukçası
çok hikmetli sırların
Ayasofya şâhidi
satvetli asırların

Fatih’in vasiyyetle
vakfettiği bir eser
Ruhâni hatırâtla
müzeyyendir serteser

Rabbimiz’e arz edip
o muhlis niyâzını
Fatih burada kıldı
ilk Cuma namâzını

Ayasofya yıllardır
bir harsın tasavvûru
Sinesinden nebeân
füyûzat ihsan nûru…

Ayasofya irfânı
sultanlar minhâcı’dır
Cihan sultanlarının
bâhusus baş tâc’ı dır

Ayasofya da başlar
cülûs törenlerine
Hürmet ve tâzimi var
devrin erenlerine..

Ayasofya bir sevdâ
fütûhatın alem’i
Doksan yıldır hasrettir
cümle İslam Âlem’i..

Beş asır ecdâdımın
kıyam durmuş safları
Bülbül sesli hâfızlar
okumuş mushâfları

Bir mâkus devir gelmiş
Ayasofya kapanmış
Yüce mâbete hasret
milletin bağrı yanmış..

Yıllardır Ayasofya
kanayan bir yaradır
Zihin haritamızda
can yakan hatırâdır

Hüzün ve gam kaplamış
Milletin sabâh’ını
Hazin bir sadâ sarmış
hasret dolu âh’ını..

Yâd el gibi yurdunda
yıllarca garip kaldın
Sana hasret ihvânın
gönlüne hüzün saldın..

Ayasofya yıllarca
ne büyük zulme mâruz
Nurâni mefâhile
ne şedit bir taarrûz

Müzeyyen kadîm asar
gadirle perişândı
On beş asırlık yapı
tehâcüme dayandı..

Ayasofya ülkemde
bir vuslat rüyâsıydı
Çilekeş mü’minlerin
umûdu hülyâsıydı..

Uzletle geçip gitti
nice bayram ramazan
Gizlendi göz yaşları
akıp giderken zaman

Gaddarca tahrif oldu
o eşsiz ser-levhâlar
Yankılandı kubbende
iniltiler sayhâlar..

Mukaddes emanetler
elindedir nâdân’ın
Nâ- ehiller’e geçmiş
rahneli han-u mân’ın

Ulu Mâbed biz gibi
sen de gizli ağladın
Kahretti gönülleri
hem tâlih-i nâ-şâd’ın..

İbadet ve taat’e
uzun hazin bir ara
Bir Yiğit gelir bir gün?
yaralarımı sara..

Milletim hep bekledi
mâbedine vuslatı
Elbette gerçekleşir
ahbâbın ihtilâtı..

Çekse de yıllar boyu
acılarla mihneti
Korudu yüce millet
vâkur bir metâneti..

Kalplerde şetaretle
*yaşarız inşirâhı *
*Açılır yüce mâbet *
*kutlu Cuma sabâhı.. *

Ulu Mâbed! yakındır
kavuşmak istiklâle
Yakındır dönüşümüz
eski satvetli hâle

Tekbir tehlil sesleri
kubbeden verir sadâ
O zahid gönüllerden
Arşa yükselir nidâ

Ezan sesiyle çınlar
o zarif minareler
Şifâ iltiyam bulur
sinemizde yâreler

Yine kandiller yanar
nurlu şerefelerde
Dua eder mü’minler
o kutlu seherlerde

Eriştik kutlu güne
*Ayasofya artık Hür *
*Tarihe Milletimin *
nakşettiği mühürdür

*Gün mübarek Cuma *
*gün aylardan da Zilkade *
*Feth-i Mübin’i gördük *
doldu o uzun vâde

Yeni bir Fâtih geldi
açıldı ana kapı
Mehâbetle ses verdi
o kadim Yüce Yapı..

Şaşırdı bütün cihan
hayretlerle fethine
Kâfi değil kelimât
Fâtih’lerin methine..

*Durmasın bu fetihler *
*devam edip sürmeli *
*Bir devr-i saadet’i *
bütün ümmet görmeli

*Şanlı Mescid-i Aksa *
*çok mahzun son bir asır *
*Şimdi fethe muntazır *
ecdâdın mirasıdır

Bu fetih bir işaret
Feth-i Beyt-ül Makdis’e
O Yüce Beyt’in fethi
en muazzam hadise

Belde-i Tayyibe’de
dindi o büyük hasret
Ayasofya fethiyle
filizlendi meserret

Yeni bir fethi görmek
oldu bize müyesser
İstimrâr dâim olsun
meftûh olsun bu ESER

*Ey Rabbimiz bizleri *
yolunda hâdî eyle
*Bu Mabed’de taâti *
lûtfet temâdi eyle…..

Paylaşan: Abdulkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: