Bedduamız Cahilliğimize Olmalı

Nefrin, hezârân nefrin, cehlin yüzüne..[1]

 

Cehalet ağanın, inad efendinin, garaz beyin, intikam paşanın, taklit hazretlerinin, mösyö gevezeliğin taht-ı riyasetlerinde insan milletinden menba-ı saadetimiz olan meşvereti inciten bir cemiyettir.[2]

İnsan bir şeyi bilmezse cahili olursa ondan kötüsü yoktur. Çünkü hem bilmez hem de kendisini bilir zanneder. Boş konuşur. Bilenlere de sıkıntı verir. Bu sebeple nefretlerimiz cahilliğimize olmalıdır.

Bu mevzuda bazı veciz ifadeler:

 • Abidin cahili, şeytanın oyuncağıdır. Fareyi cebinde taşıyanlar gibi. Hz.Ebubekir

 

 • Başa gelen cehaletlerden başkalarını sorumlu tutmak, cehalet alâmetidir. Akif Cemil

 

 • Bilmezlikten gelmek, irfanın; bilgiçlik taslamak, cehlin eseridir. Ahmet Selim

 

 • Bin kör adamdan bir şahit, bin cahilden bir adam olmuyor. Alaaddin Başar

 

 • Cahil olanların, merhameti ve lütfu azdır. Mevlâna

 

 • Cahil insan, gül ise de koklama. Aşık Veysel

 

 • Cahil kimsenin yanında, kitap gibi sessiz ol. Mevlâna

 

 • Cahil olan zengin, altın koyun gibidir. Diyojen

 

 • Cahil olduğunu bilmek, bilgiye yönelik bir adımdır.  B.Disraeli

 

 • Cahil sual sormaz. B.Franklin

 

 • Cahil, sulak alanda bile susuzdur. E.Goblot

 

 • Cahil; yaşlı dahi olsa küçüktür, alim,küçük de olsa büyüktür. O.Şaik Gökyay

 

 • Cahile söz anlatmak, köre renk tarifi gibidir. İmam Evzai

 

 • Cahile verme sırrını, sır elden gider. Kul Nesimi

 

• Cahile verme sırrını, sır elden gider. Kul Nesimi

• Cahili sırtında taşımak, oturup dinlemekten daha kolaydır. Yalnız Adam

• Cahilin cahilliğini kanıtlamak kolaydır; fakat ona itiraf ettirmek güçtür. Hz.Ali

• Cahilin kalbi ağzında, akıllının lisanı kalbindedir. Ahmet Rıfai

• Cahilin sonunda göreceği şeyi, akıllılar önce görür. Mevlâna

• Cahiller, cesur olurlar. Hz.Muhammed

• Cahiller, kâmile sen bilmen deyip, anın için kaybettiler irfanı. Pir Sultan Abdal

• Cahillerin kalbi dudaklarında, âlimlerin ağzı kalplerindedir. Hz.Ali

• Cahillerin önünde güzel sözleri sayıp dökme, o vecizelerin emrettiği şeyleri yap. Epiktetos

• Cahillerle yaptığım bütün tartışmaları kaybettim. İmam-ı Azam

• Cahillik, dertlerimiz için etkisiz bir ilaçtır. Seneca

• Cehalet, Allah’ın laneti olduğuna göre; bilgi, göklere ulaştırabileceğimiz kanatlardır.W.Shakespeare

• Cehalet, asla soru sormaz. B.Disraeli

• Cehalet ateşinin yakmadığı orman yoktur. R.Necdet

• Cehalet cehalettir. Cehaletten herhangi bir şeye inanma hakkı çıkarılamaz. S.Freud

• Cehalet, gönüllü talihsizliktir. De Segur

• Cehalet ile açıklayabileceğin bir şeyin ardından, kötü niyet arama. Bill Arnett

• Cehalet ilmin, günah feyzin perdesidir. Alaaddin Başar

• Cehalet öyle bir binektir ki, üzerine binen zelil olur, arkadaşlık yapan yolunu kaybeder. Hz.Osman

• Cehaletin kültürüne kitap gerekmez. G.Santayana

• Cehaletle deha arasında ki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehanın sınırları var, cehaletinse hiçbir sınırı yoktur. Whoopi Goldberg

• Cehaletten büyük dert olmaz. Hz.Ali

• Cehaletten kurtulmanın yolu; bazı şeylerin cahili olmaktan geçer. İsmet Özel

• Çılgınların elinde ki cehalet, hiçbir zaman bir şeyi çözememiştir. Dr.Asimov

• Çok yaşamak cahile, cehaletten başka bir şey kazandırmaz. İmam Gazali

• Dünyada her kötülük, daima cehaletten gelir. Albert Camus

• En koyu cehalet, hakkında hiçbir şey bilmediğin bir şeyi reddetmektir. J.Brown

• Eylem halinde ki cehaletten, daha korkunç bir şey olamaz. Goethe

• Hala en kötü şey, insanın kendi cehaletini tanımamasıdır. St.Jerome

• Herkes cahildir ama farklı konularda. Will Rogers

• İnsanın cahil olduğunu bilmesi, bilgiye atılmış ilk adımdır.  B.Disraeli

• İnsanlara cehaletlerini tanıtmak imkânsızdır. Zira cehaleti tanıyabilmek için de bilgi lâzımdır; dolayısıyla cehaletini görebilen cahil değildir. J.Taylor

• İnsanların en cahili, ahretini başkasının dünyası için satandır. Hz.Ömer

• İstediğin kadar oku, bilgine yakışır şekilde hareket etmezsen cahilsin. John Sheffield

• Kim ben bilginim derse, odur cahilin ta kendisi. Hz.Muhammed

• Size hiçbir şey öğretmediğimi söylüyorsunuz, bir cahil olduğumu belirttiğimi hatırlayın. Voltaire

• Asıl bizi bu kadar düşürüp i’lâ-yı Kelimetullah’a mani olan ve cehalet neticesi olan muhalefet-i şeriattır. Ve zaruret ve onun semeresi olan sû’-i ahlâk ve harekettir ve ihtilaf ve onun mahsulü olan ağraz ve nifaktır ki, ittihadımız bu üç insafsız düşmana hücumdur.[3]

ittihadın meşrebi, muhabbettir. Husumet ise, cehalet ve zaruret ve nifakadır.[4]

Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı; san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz.[5]

Tüm bu mehazler cehaletin ne kadar korkutucu ve ürkütücü, korkutucu olduğuna dair okyanuslardan sadece bir katre damla nevindendir.

Cehalet ağanın, yani sadece tek söz sahibi olan veya olmak isteyen kimselerin hususiyeti özelliğidir.

İnad efendinin, garaz beyin, intikam paşanın, taklit hazretlerinin, mösyö gevezeliğin taht-ı riyasetlerinde söz sahibi olduğu yerde hakimdir. Yani bunların temelinde cehalet var. Ama neye cahil olduğu ise başka mevzudur.

Sosyal varlık olan insanın toplumsal huzur ve saadete kavuşmasının yolu meşveretten yani ortak bir akıldan ve fikirden geçmektedir.

            Bu sebeplerle fert hakimiyeti Risale-i Nur Hizmetinin tarzına uymamaktadır. Risale-i Nuru Bozar. Tüm fert hakimiyetleri mesleğimizde merdudken bazılarınca mergubdur rağbet edilmektedir hata etmekteler şahsı merci yapanlar.

 

Selam ve Dua ile        

Muhammed Numan ÖZEL

www.NurNet.org

[1] Muhakemat ( 62 )

[2] Münazarat ( 13 )

[3] Hutbe-i Şamiye ( 96 )

[4] Divan-ı Harb-i Örfi ( 60 )

[5] Tarihçe-i Hayat ( 64 )

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: