Çevre de Allah’ın bize emanetidir

30 Kasım 2015’de, Paris’te Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi için dünya liderleri toplandı. Bu toplantının başlayacağı güne kadar, dünyanın her tarafında sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarıyla binlerce insan, dünya liderlerine “küresel ısınma” başta olmak üzere çevre meseleleriyle ilgili gereken kararları almaları için ses getirebilecek çeşitli faaliyetlerle çağrılarda bulundular. Çevre meseleleri geniş bir konudur; üzerinde önemle durulmalıdır.
    Bugün dünyanın karşı karşıya bulunduğu çevre âfetlerinin en mühimleri:
1 – Küresel ısınma,
2 – Ozon tabakasındaki deliğin büyümesi
olarak ifade edilmektedir.
Küresel ısınma, bilhassa fosil yakıtların fazla kullanılması sebebiyle atmosferde artan CO2 (karbon dioksit) gazının, sera etkisi yaparak dünyanın ortalama sıcaklığını arttırması; bunun neticesi olarak da kutuplardaki çok büyük buz kütlelerinin zamanla eriyerek, okyanusların ve denizlerin seviyesinin yükseltmesi ve sahillerdeki yerleşim yerlerinin sular altında kalması tehlikesidir.
Küresel ısınma tehlikesinden ve buna karşı alınabilecek tedbirlerden son zamanlarda çeşitli bilimsel toplantılarda ve medyada çok bahsedilmiştir. Yanma ürünü olarak atmosferde fazlası küresel ısınmaya sebeb olabilen CO2 gazını hiç meydana getirmeyen ve sadece su buharı meydana getiren hidrojen gazına “temiz enerji kaynağı yakıt” denilerek önem verilmesi, bu sebeptendir.
Bugün Paris’te başlayan “Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi”nde dünya liderlerinin dünyamızın karşı karşıya olduğu başta küresel ısınma olmak üzere çevre meseleleri ile ilgili gereken kararları almalarını bekliyoruz.
Çünkü herşey gibi, çevre de Allah’ın bize emanetidir ve bu emaneti hiyanetle değil; riayetle gelecek nesillere devretmemiz gerekmektedir.
Mustafa Nutku

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: