Hazreti Yunus (a.s.)’ın kıssasından günümüze mesajlar

Kur’ân’ı Kerim’de 25 peygamberin isimleri geçiyor. Peygamberlerin başından geçen bazı kıssalar insanın geçmişi, içinde yaşadığı zamanı ve geleceği hakkında karar vermesine yardımcı olur. Kıssaların amacı öncelikle Allah’ın birliğini ispat ve insanlığın mutluluğunu temin etmektir. Kıssalarda iyi ve kötü toplumların durumu tasvir edilerek iyiler örnek gösteriliyor.

Bazı kıssaların sonunda bildirildiği üzere ibret ve ders alınmasını sağlamak da kıssaların temel hedeflerindendir. Bu bakımdan eski kavimlerin başına gelen felâketler anlatılarak onlar gibi davrananların da aynı âkıbete uğrayacakları vurgu yapılıyor. İşte Kur’an’da kıssası geçen peygamberlerden birisi de Hazret Yunus (as)’dır. Hz. Yunus’un peygamber olarak gönderildiği Filistin’e bağlı Ninova bölgesinde ki halk, putperest bir kavimdi. Otuz üç yıl boyunca sadece iki kişi kendisine inanmıştı. Bunun için Hz. Yunus (as) halkından uzaklaşarak limandan bir gemiye binerek şehri terk etmiş.

Yolcular yarı yolda büyük bir fırtına ile karşılaşırlar, gemi batma durumuna gelir. Mürettebat ve yolcular kendi tanrılarına dua ederler. Sonunda birinin kurban olarak denize atılmasına karar verirler. Bunun için aralarında kura çekerler. Denize atılacak kurban olarak Hz. Yunus, belirlenir ve onu denize atarlar.

Hz. Yunus’u büyü bir Balık yutar. Balığın karnındayken Hz. Yunus sürekli karanlıklar içinde Allah’a şöyle niyaz etti: Lailahe illa ente suphaneke inni kuntu minezzallimin” Enbiya,21/87
Meali: ‘Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum.’ ” Hazreti Yunus (as), düştüğü durumdan kurtulmanın tek çaresi olarak tevhidi görüyor ve duasında bunu belirtiyor. Yani koca bir okyanustan, milyonlarca balıktan bir tanesinin karnından, karanlıklı ve fırtınalı bir havadan beni ancak her türlü noksandan mukaddes ve münezzeh olan, gücü her şeye yeten ve hükmü her şeye geçen bir İlah kurtarabilir diye niyazda bulunuyor.

Dua ile düştüğü vaziyet arasında sıkı bir bağ bulunuyor: Yani, yâ Rabbi beni bu çıkmazdan ancak sen çıkarabilirsin, çünkü sen mukaddes ve münezzeh bir İlahsın.Sen sonsuz ilim, irade ve kudret sahibisin, bir emrin ile balık, denizaltı gemisine, fırtınalı deniz süt limana, zifiri gece de mehtaplı bir şekle dönüşür.

Buradaki asıl maksat, Allah’ın azamet ve kibriyasını gösterip ilan etmesidir. Sebeplerin, onun kudret elinde olduğuna işaret etmesidir. DEVAMI VAR…

18.05.2023
Rüstem Garzanlı

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: