Hazreti Yunus (as)’ın kıssasından günümüze mesajlar (3)

Bediüzzaman hazretleri Hazreti Yunus (as)’ın münacaati olan “ Lailahe illa ente suphaneke inni kuntu minezzalimin” Ayet-i kerimeyi şöyle tasvir etmiş: ‘Lailahe illa ente’ cümlesiyle istikbalimize, ‘Sübhaneke’ kelimesiyle dünyamıza, ‘İnni küntu minezzalimin’ fıkrasıyla nefsimize nazar-ı merhametini celb etmeliyiz.”

“Lailahe illa ente” kelimesini bir önceki yazımızda belirtmiştik. Ayatin devamı ise “Sübhaneke” “Sen her noksandan münezzehsin” kelimesiyle; Cenab-ı Hakk’ı en yüce vasıflarla vasıflandırıp, bütün noksan sıfatlardan tenzih ediyoruz. Her türlü noksan ve kusurdan münezzeh olan Allah, dünyanın eksik ve kusurundan da münezzehtir. Her ne kadar dünyada sıkıntılar, eza ve cefalar varsa da Allah’ın varlığı bize bir teselli kaynağı oluyor ve yüzümüzü O’na çeviriyor. Dünyadaki bütün sıkıntılarımızı gideren, bize lazım olan her türlü ihtiyaçlarımızı yerine getiren de Allah’tır. Bu bakımdan “Subnaneke” kelimesi dünyamıza bakıyor.

Son olarak şunu da ifade edelim:
Biz “İnni küntu minezzalimin” demekle; her türlü kötülüğü emreden nefsimizin zulmünden, şerrinden Allah’a sığınmış oluruz. Zira kusurunu görmeyen, kendini her türlü ayıptan tenzih eden nefis, hakikaten insana her türlü çirkin işi ve zulmü severek yaptırır. Zulmetmekten ve kişiyi dalalete götürmekten zevk alır. Bu bakımdan, nefs-i emareye itimat edilmez, edilmemelidir. Onun şerrinden de ancak Allah bizleri muhafaza eder.

Hz. Yusuf (as.) gibi bir peygamber bile, nefsinden şikâyet ederek şöyle buyurmuştur: “Doğrusu ben nefsimi temize çıkarmam. Rabbimin merhamet edip korudukları hariç, nefis daima fenalığı ister ve kötülüğü emreder.” (Yusuf Suresi, 53)

Hulasa: İnsan aciz ve fakirdir. Küçük bir mikroptan korkup müteellim olduğu gibi; istek ve arzuları da ebede kadar uzanıyor. Bediüzzaman hazretlerinin Birinci Lem’a’da buyurduğu üzere: ”Elbette böyle bir insanın Ma’bud’u, Rabbi, melcei, halâskarı, maksudu öyle bir zat olabilir ki, umum kâinat Onun kabza-i tasarrufunda, zerrat ve seyyarat dahi taht-ı emrindedir. Elbette öyle bir insan daima Yunusvari (as) Lailahe illa ente suphaneke inni kuntu minezzalimin demeye muhtaçtır.
Kıssadan bu kadar hisse –SON-

25.5.2023
Rüstem Garzanlı

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: