Hüsnü Ağabeyden Reis-i Cumhura Mektup

Fedakar ve Kahraman Sayın Reis-i Cumhurumuz Receb Tayyib Erdoğan
Cenab-ı Hakk’ın inayet ve siyaneti ile fevkalade bir surette hem sizin ve hem erkan-ı hükümet ve askeriyemizin meşum ve zalimane ve şeytanları dahi ürküten darbe planlarında muhafaza olunmanızı Rabbimizin bir lütfu ve bir ihsanı olarak addediyor öteden beri külli bir surette yaptığımız duaların devam ettiğini ifade etmek istiyoruz.
Rabbimiz sizleri bu kudsi hizmet-i vataniyede daima muvaffak eylesin.
Rabb-i Rahimimizin emrettigi şu ayet-i kerime şüphesiz meselemiz hususunda pek manidardır;
“Gevşemeyin, üzülmeyin, inanıyorsanız şüphesiz üstün olanlar sizlersiniz!” ( Al-i İmran -139)
Dikkat buyurun bu ayet-i kerime bu asırda ve şu zamanda şahsınız hakkında nasıl da manidar tecelli etti. O halde endişeye mahal yok, üzülmeyiniz, şevkinizi kırmayınız. Bu sivrisineklerin tantanasına ehemmiyet vermeyiniz. Şu koca alem-i islam ve insaniyet ve hatta alem-i gaybta melaike ve ruhaniyat şu sebat ve devamımızı alkışlıyor ve sizlere dua ediyor, onlara kulak veriniz.
Çok kahraman baba ve oğulun cenaze merasiminde gözyaşlarınıza şahid olduk. Hayır Reis-i Cumhurumuz hayır, Onlar tarihe şerefler veren erler olarak anılacaklar! Ve şehadet şerbetini içmiş olmaları hasebiyle cennetlerde ali makamdalar. O halde üzülmeyiniz. Biliniz ki;
Tarihe şerefler veren erler anılırken
Yükselmede ruh en geniş alemlere, yerden..
Bin rayihanın feyzi sarar ruhu derinden,
Geçmiş gibi, Cennetteki gül bahçelerinden…
Hakikati ne güzel o şehadetlerle idrak ediliyor.
Muhterem Başkanımız, şu elim vak’ay-ı zalimaneyi ve sizlerin senelerden beri içerde ve dışarıdaki hainlere karşı cansiperane mücahedenizi müşahede edince, Medine-i Müneverrede Merhum Ali Ulvi Kurucu’nun  Büyük İkbal’in heyecanlı şiirlerinden aldığı coşkun bir ilham neş’esi ile yazmış olup daha sonra da bunu Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerine ithaf etmiş olduğu “Mücahid” ünvanını taşıyan şu manzumesi hatıra geliyor:
Bir azm, eğer iman dolu bir kalbe girerse,
İnsan da, o imandaki son sırra ererse,
En azgın ölümler ona zincir vuramazlar,
Volkan gibi coşkun akıyor durduramazlar…
Kar, kış demez, irkilmez, üzülmez, acı duymaz,
Mevsim, bütün ömrünce ılık gölgeli bir yaz…
Cennetteki alemleri dünyada görür de,
Mahvolsa eğilmez sıra dağlar gibi derde…
En sarp uçurumlar gelip etrafını sarsa,
Ay batsa, güneş sönse, ufuklar da kararsa,
Gökler yıkılıp çökse, yolundan yine dönmez!
Ruhundaki imanla yanan meş’ale sönmez!..
Kalbinde yanardağ gibi, iman ne mukaddes!
Vicdanına her an şunu haykırmada bir ses:
Ey yolcu! Şafaklar sökecek durma, ilerle!
Zulmetlere kan ağlatacak meş’alelerle…
Yıldızlara bas, çık, yüce alemlere yüksel!
İnsanlığı kurtarmaya Cennetten inen el!..
Biz nur talebeleri, herdaim Size dua ediyor sizin gibi kahraman cesur imanlı bir başkanımızı bu destan yazan osmanlı torunlarının  bu ümmet-i Muhammediyenin başına ihsan eden Alemlerin Rabbine Leyl ü nehar şükrediyoruz.
Muhterem Reis-i Cumhurumuz,
Bu halk ve bütün alem-i islam sizinledir. Devam ediniz! Sizin de buyurduğunuz gibi;
” asa en tekrahu şey’en ve huve hayrul leküm” ayetinin sırrıyla Cenab-ı Hak şerlerden hayırlar halkeder. Bu şer gibi görünen hadisattan bütün alem-i islamı güldürecek büyük bir hayır çıkacağına kuvvetle ümitvarız.
Evet zira asrın başında Bediuzzaman bir rüya-i sadıka da her asrın mebuslarından tebriklerle işittiği şu müjde, tahakkuka başlıyor;
” Evet ümitvar olunuz, şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek gür sada islamın sadası olacaktır!”
Cenab-ı Hak sizi islamın gür sadası yapsın. Evlad u iyalinizi ve sizleri dünyevi ve uhrevi musibetlerden, insi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza etsin ve iman-ı kamil ile cennet’ül-firdevste saadet-i ebediyeye mazhar eylesin.
El Baki Hüvel Baki
Umum Nur Talebeleri namına
Bediüzzaman Said Nursi’nin Hizmetkarı
Hüsnü Bayramoğlu
Kaynak : Risale Ajans

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: