Kırk Hadis

 1-) Kim benim sünnetimi diriltirse(ihya eder ve yaşamında tatbik ederse) beni sevmiş olur. Beni seven de benimle beraber Cennettedir.

2-) Bana itaat eden Allah’a itaat etmiş olur. Bana isyan eden Allah’a isyan etmiş olur.

3-) Sizden birinizin, arzusu benim getirdiğim (Kur’an’a Şeriat)e uymadıkça kamil imanla iman etmiş olamaz.

4-) Nefsim kudretinin elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Ben kendisine babasından ve çocuğundan daha sevgili oluncaya kadar sizden biriniz kamil imanla iman etmiş olmaz.

5-) Gerçek Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden geven içinde olduğu kimsedir. Gerçek muhacir ise Allah’ın yasaklarını terk eden kimsedir.

6-) Bildiği ile amel eden kişiye Allah bilmediği ilimlerin bilgisine varis kılar.

7-) Kardeşini bir günahından dolayı ayıplayan kişi, günahı işlemedikçe ölmez.

😎 İslam’ın düğmeleri düğme düğme çözülecek(Şeriatın emirleri tek tek terk edilecek). Her düğme çözüldükçe insanlar onu takibeden düğmeyi çözmeye teşebbüs edecekler. Bu çözülen düğmelerin ilki idari konular, sonuncusu da namazdır.

9-) Sizden kim (Şeriate uymayan) bir kötü iş kimsede görürse onu eliyle düzeltsin, buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin. Bu sonuncusu ise imanın en zayıf mertebesidir.

10-) Cihad, kıyamet gününe kadar geçerli bir emirdir.

12-) Cihadın en faziletlisi zalim sultan katında hakkı söylemektir.

13-) Rabbini gazaplandıracak bir meselede sultanı hoşnut eden(etmeye çalışan) Allah’ın dininden çıkmış olur.

14-) Cennet (nefse ağır geldiği için) hoşlanılmayan şeylerle, cehennemde şehvete hitap eden şeylerle kuşatılmıştır.

15-) İslam’ın dışında bir millet üzerine yemin eden, söylediği gibidir. (Onlardandır)

16-) Amellerin en hayırlısı sevdiğini Allah için sevmek, buğzettiğini de Allah için buğzetmek tir.

17-) Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o onlardandır.

18-) Münafıkın alameti uçtur: Konuştuğunda yalan söyler, vaad ettiğinde yerine getirmez, bir şey ona emanet olunduğunda hainlik eder.

19-) Kişi din kardeşine kafirlik isnat ederse, bu isnat ikisinden birine döner.

20-) Kim bir hayırlı işi yapmaya yönelirse, onu yaptığı kadar mükafat alır.

21-) Arzusu ve hedefi Allah’tan başka şey olarak sabahlayan Allah(ın kulların) dan değildir. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen de onlardan değildir.

22-) Rab olarak Allah’a, din olarak İslam’a, peygamber olarak Muhammed (s.a.v) razı olan kişi imanın tadını tatmış demektir.

23-) İslam cemaatinden bir karış de olsa ayrılan, boynundan İslam bağını çözmüş demektir.

24-) İşi ehil olmayana verildiğinde kıyameti bekle.

25-) Akilli kişi nefsine hakim olup ölümünden sonrası için iş yapandır. Aciz(akilsiz) kişi ise nefsinin arzularına tabi olup sonrada Allah’a karşı Temennide bulunandır.

26-) Emirleriniz hayırlılarınız, zenginleriniz hoşgörülüleriniz, işleriniz aranızda danışmayla olduğunda yerin üstü sizin için yerin altından daha hayırlıdır. Ama emirleriniz şerlileriniz, zenginleriniz cimrileriniz, işleriniz kadınlarınızın elinde olduğunda yerin altı sizin için yerin üstünden daha hayırlıdır.

27-) Kendimden sonra erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım.

28-) Sözlerin en doğrusu Allah’ın kitabidir. Hayat tarzlarının en güzeli Muhammed(s.a.v) in hayat tarzıdır. İşlerin en şerlileri Peygamberimiz a.s.m olmayıp sonradan uyduranlardır. Her sonradan uydurulan şey bid’attır. Her bid’at sapıklıktır ve her sapıklık ta Cehennem’dedir.

29-) Fitne döneminde ibadete sarılmak, bana hicret etmek gibidir.

30-) Ümmetimden bir takım kimseler, ismini değiştirerek şarabi(alkollü içecekleri) içecekler. Bu esnada başkaları ucunda (yanlarında) çalgılar çalınacak ve şarkıcı kadınlar olacak. İşte onun için Allah onları yere batıracak ve aralarından bazılarının şekli maymun’a ve domuz’a çevrilecek.

31-) Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden Kur’an-ı Kerim’i okuyan bir kısım insanlar olacak. Fakat onların okuduğu boğazlarını geçmeyecek. Onlar tıpkı okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar, sonra da tekrar ona dönmeyecekler. O kimseler, insanların ve hayvanların en şerlileri (kötüleri)dır.

32-) Kalbinden tam bir sadakatle Allah ‘tan başka ilah olmadığına ve Muhammed ‘in de Allah’ın Rasülü olduğuna şehadet eden bir kimseyi Allah, cehennem ateşine haram kılar.

33-) Kim itaatten bir el kadar ayrılırsa, kıyamet gününde Allah’ın huzuruna lehinde hiç bir delili olmadığı halde kavuşur. Kim de boynunda (halifeye) biat olmadığı halde ölürse cahiliye ölümüyle ölmüş olur.

34-) Ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen, ya da onları seven ol! Bunların dışında bir beşincisi olma; helak olursun. Beşincisi ise, ilme ve ilim ehline buğzetmendir.

35-) Allah kadın kıyafetini giyen erkeğe ve erkek kılığına giren kadına lanet etsin.

36-) Allah’a isyan olan bir hususta kimseye hiç bir itaatı yoktur. İtaat ancak marufta (şer’i ölçüler içerisinde)dır.

37-) Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere ölen de bizden(Müslümanlardan) değildir.

38-) Kişi arkadaşının dini üzeredir. O halde sizden birisi kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin. Kişi sevdiği ile beraber(haşrolunacaktır).

39-) Ümmetim dinar ve dirhemi(parayı, maddi varlıkları) yücelttiği zaman onlardan İslam’ın heybeti kaldırılır. İyilikle emretmeyi terk ettikleri zaman da vahyin bereketinden mahrum kılınırlar.

40-) İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, onlar arasında dini konusunda(yapılan saldırılara) sabırla karşı koyan, kor parçasını avuçlayan gibi olacak.

 Kardeşlerle paylaşan: Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: