Kulunun tevbesinden duyduğu sevinç..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.

“Hac Sûresi 77. Ayet Meali”

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Allah’ın kulunun tevbesinden duyduğu sevinç, birinizin çölde kaybetmiş olduğu devesini bulmasından dolayı duyduğu sevinçten daha fazladır.

(Hadis-i Şerif Meali – Camiü’s-sağir – 7192)

.…….

Risale-i Nur’dan;

İhlâs ile kim ne isterse, Allah verir.

{Lem’alar’dan}

.…….

Cevşen’den ;

Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:
Ey sebepleri takdir eden Müsebbib,
Ey itaatkâr kullarını kendisine yaklaştıran Mukarrib,
Ey eşyayı hikmetle peş peşe getiren Muakkib,
Ey kullarının kalplerini halden hale değiştiren Mukallib,
Ey her şeye bir miktar tespit eden Mukaddir,
Ey her şeyi düzene koyan Mürettib,
Ey kullarını iyiliğe teşvik eden Murağğib,
Ey kullarına öğüt veren Müzekkir,
Ey mahlûkatı var eden Mükevvin,
Ey sonsuz büyüklük ve azamet sahibi Mütekebbir,

 Bütün kusurlardan uzaksın. Senden başka ilâh yok! Affet bizi. Bizi Cehennemden kurtar.

.…….

Esma’ül Hüsna;

El-Fettah: Basit basit maddelerden yarattığı sayısız ve mükemmel varlıkların ve türlü türlü canlıların suretlerini ayrı ayrı, muntazam bir tarzda veren, her birisine lâyık ve farklı birer şekil giydiren.

El-Alîm: Ezelden ebede herşeyi bütün yönleriyle, hiçbir şey hiçbir şekilde hiçbir zaman ilminden gizlenemeyen.  

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: