Mehmet Kırkınci Hoca Efendi (Şiir)

Nurlarla din bilgisini, kendinde cem eden,

Dershanelerde Nurları, süper izah eden,

Dinleyenlere çok mükemmel, örnekler seren,

Müstesna bir şahsiyet, Mehmet Kırkıncı Hocam.

 

Arapça ilminin tahsilini, yapmış biri

Süper zekâsı onu, her an tutuyor diri,

Risalelerden ders yapanların önderi

Müstesna bir şahsiyet, Mehmet Kırkıncı Hocam,

 

Derste zor anlaşılan kısmını, açıklayan,

Bizleri birçok engiz misallerle, hayrette bırakan,

Türkiye’mizde, emsaline rastlanamayan,

Müstesna bir şahsiyet, Mehmet Kırkıncı Hocam.

 

Ahlak ve fazilet timsali, bir şahsiyet,

Eşsiz malumatına herkes, ediyor hayret

Evet, Nurun izahında yok onun gibi fert,

Müstesna bir şahsiyet, Mehmet Kırkıncı Hocam

 

Kainattan örnekler vererek, izah eder,

Bu yaşta asla duramaz, derslere gider,

Milletin imanı faydalansın, fikrini güder,

Müstesna bir şahsiyet, Mehmet Kırkıncı Hocam.

 

Üstad Bediüzzamanla da, mülaki olmuş,

Görüştüğüne sevinip hatırını sormuş,

Üstat Kırkıncı Hocama takdirini sunmuş,

Müstesna bir şahsiyet, Mehmet Kırkıncı Hocam.

 

Nur talebelerinin medarı iftiharı,

Tüm Müslüman cemaatlerin, takdiri,

İspatlı konuşmalarda, harikul’ade biri,

Müstesna bir şahsiyet, Mehmet Kırkıncı Hocam.

 

Risale-i Nurları, misallerle izah eder,

Bu hususta hiç görülmemiş, bir metot güder,

Nur cemaati onu dinlemeyi, çok sever,

Müstesna bir şahsiyet, Mehmet Kırkıncı Hocam.

 

Allaha şükür bu dairede, çok zatlar var,

Maddecilikten kurtulan, birçok Fünuncılar,

Nurlara, nadide şahıslar, dahil olurlar,

Onlardan bir tanesi, meşhur Kırkıncı Hocam.

 

Biz Nur aşıkları, beklemedik bu günleri,

Bunlar hiç başka değil, Rabbin hediyeleri,

Bizi çok sevindiriyor, hizmetin haberleri,

Derse çok Proflar geliyor ve Kırkıncı Hocam . 

 

Memleketin uhuvvetine dua buyurdu,

İhtilaftan düşman doyar fikrini duyurdu,

Mü’minler kardeştir Allahın emrini sundu,                     

Bizden dua ve takdir toplar Kırkıncı Hocam.       

 

Abdülkadir HAKTANIR

www.NurNet.org

 

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: