Merhametin Dostu ve Yol Arkadaşı Kimdir?

Merhamet, kelime itibariyle acımak, vicdanlı davranmak, şefkat göstermek, korumak ve iyilik etmek gibi manalara geliyor. İnsanın başkalarına iyilik ve yardım etmeye yönlendiren acıma duygusu Allah’ın Rahmet ve merhametinin bir tecellisidir. Hayat için gerekli olan bütün nimetler Allah’ın merhametinin bir tezahürüdür.

Allah’ın, Rahman ve Rahim sıfatları sonsuz merhamete sahip olduğu için tüm yaratıkları içine alabilecek kadar geniş kapsamlıdır. Rahman, dünyadaki bütün varlıklara merhamet eder, Rahim, iseahirette tek tek mü’minlere merhamet eder.

Peygamberimiz (asm) hayatının her safhasında merhameti tatbik etmiş ve bu konuda insanlara rehber olmuştur. “Benim on çocuğum var, bunlardan hiçbirini öpmüş değilim” diyen kişiye “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz” 1, demiştir. O’nun merhameti sadece insanlara değil; hayvanlara, bitkilere, dolayısıyla tüm canlı ve cansız varlıkları kuşatırdı. İşte, Uhud dağı için: “Biz Uhud’u severiz, Uhud da bizi sever!”2 buyurmuş.

Keza, “Bir Müslüman ağaç diker veya bir şey eker de ondan bir kuş, bir insan veya bir hayvan faydalanırsa, bu onun için bir sadaka olur.”3, Ağaç dikme veya bir şey ekme önemi ile ilgili tüm insanlara bir mesaj verilmiştir.

Bir gün, adamın biri, bir hayvanı kesmek için yere yatırdıktan sonra, bıçağını bilemeye başlarken, Efendimiz (asm) bunu görür. Sen bu hayvanı kesmeden ona ölümler mi tattıracaksın, hayvanı yatırmadan önce niçin bıçağını bilemedin?”4, diye ikazda bulunmuş.

Aç olan bir hayvanı kesmeden önce yemini, suyunu vermek, hayvana eziyet vermemek için bıçağın keskin olması, bıçağı hayvanın gözü önünde bilememek, kapalı bir yerde kesimin yapılması, kesim anında yanında başka hayvanların bulunmaması hassasiyeti gösteren islâm dini, merhamette ne kadar önem verildiğinin ispatıdır.

Bütün canlı-cansız varlıkları İlâhî birer sanat eseri olarak gören varis-i Enbiya, Bediüzzaman Hazretleri, o’da insanlara sevgi dolu olduğu kadar; hayvanlara da son derece şefkat ve merhametle muamele ederdi. Meselâ, yanına gelen kedilere ve güvercine, kendi yiyeceğinden veriyor ve bundan dolayı da berekete nâil olduğunu söylüyor.

Barla ’da, avdan elinde bir keklikle dönen avcıyı, Bediüzzaman: “Sen bunu eşinden ayırdın, dişisi yalnız kaldı. Şimdi ağlıyor, sızlıyor.” diyerek avcılıktan vazgeçirmişti.” 5,

Her nedense zaman zaman insan elbisesine bürünmüş, merhametten uzak bazı kişiler var ki, hem insanlara, hem de diğer canlılara zarar ve eziyet veriyorlar. Mevzu ile alakalı, Kırklareli’de hâlen çiftçilikle uğraşan Ahmet Güçlü isminde bir arkadaşım bir hadiseyi şöyle anlatıyordu: “Bizim mahallede bir çiftçi vardı, çift sürerken toprağın altından çıkan kaplumbağanın üstüne pulluğun sivri ucunu bırakır, bütün gücü ile kaplumbağayı parçalardı. Bilahâre, o bizim komşu hastalanır. Ölüm döşeğinde “ Bağıra- bağıra, kaplumbağalardan beni kurtarın, kaplumbağalardan beni kurtarın!” O korku ve telâş içinde öldü.” diyordu. İşte vicdan ve şefkat olmayınca merhamette olmaz.

Hadis-i Şerifte, ehl-i azap için meâlen, şöyle geçer: “Bir insan dünyada en çok neden korkarsa, kabirde onunla azâp olur.” Kaplumbağadan, Yılandan, akrepten, depremden v.s. Neden korkmuşsa, kabirde onunla azap olacaktır. Yani, kabirde huzurlu olmak isteyen; dünya korkuları ile kabre girmesin!..

Hulâsa: Canlılar arasında karşılıksız sevgi ve şefkat Allah’ın Rahmet ve merhametinin bir tecellisidir. Bütün nimetler Allah’ın merhametinin bir tezahürüdür. Merhamet muhatabını memnun ettiği gibi kişiyi de sevindirir. Merhamettin dostu ve yol arkadaşı kimdir? Sualine en güzel cevap: Sevgi, şefkat ve vicdandır, diyebiliriz. Zıddı ise merhamettin; düşmanıdır. Zira, Hadis-i Şerifte buyurduğu üzere: “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” Dolayısıyla kim ne yaparsa karşılığını niyetine göre görecektir. Merhamet şiarımız olsun. Âmin…

Rüstem Garzanlı

www.NurNet.org

27.04.2015

Dipnotlar:

1- Buhari, ihad, 71

2-Taberani

3-.(Buhari, Hars, 1

4Hakim.

5- Şahiner, Son Şah, c. 1, s. 164

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: