Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 yılında dünyaya teşrif etti ve gene Aralık ayı içerisinde 27 Aralık 1936 yılında vefat etmiştir.

İstiklal Marşımızın şairi hakkında bir çok bilgiye internetten ulaşabilirsiniz (http://www.mehmetakifersoy.com).

Biz sizlere Mehmet Akif Ersoy’un Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur’larla ilgili birkaç sözünü nakledelim.

Victor Hugolar, Shakspeare’ler, Descartes’lar edebiyatta ve felsefede Bediüzzaman’in bir talebesi olabilirler.” (Sözler, s. 717) Akif’in bu sözünü Zübeyir Gündüzalp konferansında aktarmıştır.

Üstadla tanışmamız kırk seneyi geçti. O zamanlar her gün idarehaneye gelir; Akifler, Naimler, Feridler, Izmirlilerle birlikte tatlı tatlı müsahabelerde bulunurduk. Üstad, kendine mahsus şivesiyle yüksek ilmi meselelerden konuşur; onun konuşmasındaki celadet ve sehamet bizi de heyecanlandırırdı. (Tarihçe-i Hayat, s. 540) Eşref Edip’in bizzat kendi yazdığı yazısında birlikteliklerini anlatır.

O nuru gönder ilahi, asırlar oldu yeter! / Bunaldı milletin afak’ı, bir sabah ister. “Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı, / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı Safahatta geçen bu cümlelere zaman içerisinde Risale-i Nur’larla hayat bulduğunu ifade edebiliriz.

Ayrıca Bediüzzaman Hz.leri Risale-i Nur’da Hem merhum Fetva Emini Ali Rıza ve merhum Ahmed Sirani ve merhum Şevket Efendi ve merhum Mehmed Akif gibi insaflı, Risale-i Nur’u fevkalade takdir ve tahsin eden o muhterem ve merhum zatların hatırı için, biz İstanbul hocalarına dostuz, onlardan gücenmeyiz… (Emirdag Lahikasi, s. 144 ) geçen bu ifadeleride kısaca Mehmet Akif Ersoy’a bakış açısını göstermektedir.

Son olarak Mehmet Akif Ersoy’un 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi 10. sayısında ilk kez yayımlanan 1453 şiirini de naklederek yazımızı bitirelim.

Feyz-i rebiiye bak
Zümrüde dönmüş türab

Bulmuş o tesir ile
Köhne cihan ab ü tab

Bizde neden var fakat
Yok yere bir ıztırab?

Zulmet-i ati ise
Ruha veren piç ü tab

Ah ne müdhiş hata
Ah ne yanlış hesab!

Mübhem olan an içün
Doğru mu çekmek azab

Sen demiyor muydun ey
Yâr-ı beliğu’l-hitab!

Hiz ü ganimet şumar
Fursat-ı ahd-i şebab

Tekye ber-eyyam nist
Ta diger ayed behar

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: