Münacat (Şiir)

munacatEy ebediyet sahibi

Ey ikramların sahibi

Ey yücelikler sahibi

Ey sonsuz vefa sahibi

 

Ey sönmeyen nur sahibi

Ey Beytüllah’ın sahibi

Ey Harem-i Şerif’in sahibi

Ey gariplerin sahibi

 

Ey sahipsizlerin sahibi

Ey mutlak adalet sahibi

Ey en güzel misaller sahibi

Ey en yüce sıfatlar sahibi

 

Ey dünya ve ahiretin sahibi

Ey Cennet’ül Me’va’nın sahibi

Ey Cehennem ve ateşin sahibi

Ey en güzel isimler sahibi

 

Ey hüküm ve kaza sahibi

Ey yüksek göklerin sahibi

Ey Arş’ın ve yerin sahibi

Ey azamet ve saltanat sahibi

 

Ey cömertlik ve nimetler sahibi

Ey fazl ve kerem sahibi

Ey af ve mağfiret sahibi

Ey şiddet ve intikam sahibi

 

Ey Levh-i Mahfuz ve kudret kalemi sahibi

Ey dosdoğru söz sahibi

Ey va’d ve tehdit sahibi

Ey hesap gününün sahibi

 

Ey sonsuz medh-ü senalar sahibi

Ey değişmez sıfatlar sahibi

Ey yıkılmaz saltanat sahibi

Ey mahiyeti idrak edilemeyen celâl sahibi

 

Ey hakkıyla idrak edilemeyen kemal sahibi

Ey başlangıcı olmayan

Ey ortağı bulunmayan

Ey yardımcısı olmayan

 

Ey devamlı hatırlanan

Ey dilediğini yapan

Ey belaları kaldıran

Ey mülkü devamlı olan

 

Ey lütfü devamlı olan

Ey şükre en layık olan

Ey zikre en layık olan

Ey her şeyden yüce olan

 

Ey nimetleri bol olan

Ey belaları kaldıran

Ey ortağı bulunmayan

Ey sığınanı koruyan

 

Ey mahlûkatı yaratan

Ey sıkıntıları gideren

Ey bol nimetleri veren

Ey sabredenleri seven

 

Ey her şeye hayat veren

Ey her şeye karar veren

Ey her şeye gücü yeten

Ey ölüleri dirilten

 

Ey ayıplarımı örten

Ey yaratıp düzenleyen

Ey gizlilikleri bilen

Ey cansızlara can veren

 

Ey dirilten ve öldüren

Ey ağlatan ve güldüren

Ey en güzel yaratıcı

Ey hikmeti kuşatıcı

 

Ey en güzel şefaatçi

Ey saltanatı devamlı

Ey herkesten merhametli

Ey her şeyden faziletli

 

Ey azabı çok şiddetli

Ey en iyi can yoldaşı

Ey dertlerimin dermanı

Ey kâinatın sultanı

 

Ey kimsesizler kimsesi

Ey kalplerin sevgilisi

Ey uzak olmayan yakın

Ey her şeyin sanatkârı

 

Ey fazl-u keremi daim

Ey Arş-ı A’lası Azim

 

Bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi Cehennem azabından koru!

Bizi ilimle zenginleştir, yumuşak huylulukla ahlakımızı güzelleştir, bize takvayı ihsan et!

Bizi bu dünyadan şahadet ve iman ile çıkar!

Bize hakkı hak olarak göster ve ona uymayı nasip et! Batılı da batıl olarak göster ve bizi ondan sakınmaya muvaffak eyle!

Allah’ım! Dinimizi selamette kıl, imanımızı kalbimizden alma, merhameti olmayanları üzerimize salma!

İlmimizi çoğalt, hidayet verdikten sonra kalbimizi batıl inançlara kaydırma Allah’ım!

Âmin!

Ahmet Tanyeri – DİYARBAKIR

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: