Müslüman için hazineler üç aylar

Ey İman Nuru ile nurlanan kardeşler! Sakın sizdeki imanınızı o görünmeyen minnacık mikrop bozmasın. Amerikayı, Çini ve bilhassa, uzun zaman Müslümanların ana düşmanı olan İngilizlerin başlarında olan şahsa tokat vurup sarstığı gibi; bizleri de sarsmasın! Biz İmanımız ile: Büyüklerin En Büyüğü olan: Her şeyi yoktan Var eden Allaha dayanalım, ecnebilerin korktuğundan bizde korkmayalım. Bizim için büyük hazine olan, Bu mübarek ayların kârlarından hakkı ile istifade etmeye çalışalım.

Ben bu müjdeli haberleri, önümüze sereyim: Ragaib, Mirac ve Berat, gecesi gibi büyük gecelerden İnşaAllah Lazım olan hissemizi almışızdır. Fakat sevabı en çok olan Mübarek Kadir gecesinin kârından size bahsedeceğim: Kur’anı Kerimde “Leyletül Kadri Hayrüm’min elfi şehrin.” derken (O Mübarek gecede yapılan ibadetten, Müslümana kazandırdığı sevaplar; başka aylarda: Bin ay uğraşıp kazabildiğimiz sevaptan daha çoktur.) O zaman biz Dünyevi menfaatlara tenezzül edip o kârlı kazançları bırakmak bizim için akıllılık değildir. Bilhassa bu günlere isabet eden, İmansızları ve günahkârları uyarmak için Allah tarafından gönderilen o küçücük Mikroptan doğan zararlara tenezzül edip bakmayalım. Madem ki günahkârların günah sebeplerinden gelen maddi rahatsızlıktan denizdeki balıklar rahatsız oluyorlarmış. O hadise bize gösteriyor ki: Bu Koronas virüs te, başka değil günahkârların yaptıkları günahların neticesidir, başka bir şey değildir. Gönül ister ki: günahkâr yaptıkları günahlara tevbe edip bir daha yapmamaya gayret etsinler.

Allah’ım Bu mübarek gün ve geceleri bizlere hayırlara, bereketlere vesile eyle. Lutfun’la Hastalarımıza şifalar, maddete ve manen fakirliklerimize müjdeler, bol rızıklar gönder Ya Rabbi. Rızana ve Hayırlara giden yollarımıza ulaşmak için kolaylıklar bolluklar ver, Amellerimiz sıdk ve İhlas üzere olmasını daim ve kaim eyle Allahım. Bizleri, ailemizi ve bütün Müminleri Rızana, muhabbet ve Marifetine mazhar eyle Ya Rabbi.

Geçen Mübarek Berat geceyi borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan beraet ederek, kurtulmak, günahlardan arınarak, temizlenip çıkmak, rahmete Nâil eyle Ya Erhamerrahimin… Biliyoruz ki: Hz. Peygamber efendimiz (asm) şöyle buyuruyor:

“Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve  Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!..(*)

Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim” buyurmuş; Bizler o mübarek gecede yaptığımız ibadetleri, O tebşirata mazhar eyle Büyük Allahım … (*)(İbn Mâce, Sünen, “İkâmetü’s-salât”, 191.)

“Kardeşlerim! Bu virüsle ilgili kafanızı karıştıracak ne duyuyorsanız bir kenara atın, onunla kendinizi yormayın, karamsar olacak ve Müslüman için ondan korkacak hiç bir durum yok. Bunun içinde Allah’ımıza çok şükretmeliyiz!

Biz Müslümanlar için korkutacak bir şey yok. Çünkü bizim itikadımıza göre, Allahın izni olmadan hiçbir şey hiç bir zarar yapamaz. Korkmayalım derken o kelime bizim içindir. İmansızlar tir tir titresinler. Biz tedbirimizi aldıktan sonra. Allaha teslim olacağız.

Görünen o ki; Rabbimiz yeni bir dönem başlatıyor. Bu virüs ile Allah akıllı olanlara kendi Kuvvet ve Kudretini net bir şekilde gösteriyor. Hem de mm karede 500 aded sığan bir virüs ile gösteriyor.

Bu virüsle, Rabbimiz bütün dünyayı dize çöktürüyor Bilhassa zalimliğini göstermek isteyen imansız güçlere! Küreselciymiş, şuymuş buymuş! Onların tamamı lafta kalan şeyler! Neticede Allah’ın dediği oluyor, Şairin dediği bibi: “Taktiri hüda kuvve-i bazu ile dönmez bir şem’a ki Mevla yaka öflemekle.”

Şuan herkes âdeta îtikafa çekildi, onları çektirdi Rabbimiz. Müslümanla maddi kâr yapmak yapmak için daha önce de lazım olan ibadetlerinden noksan kalıyorlardı. Şimdi haydi tamamlayın, manen onlara Allaha diyor. Ortalığı, manevi havayla Allah temizledi, virüse temizletiyor. Günahlı mekanların çoğu kapalı. İster istemez iş noktasında da sıkıntı var tabii olacak. Onlara Rabbimiz yardım eylesin.

Yer yüzü insanın elinde olmadığı kadar temizlendi. İnsan bu temizliği yapması imkânsız. Bu kadar günahlardan temizlenmek insanın elinde değil; Bunu insan düşünemez. Bütün pisliklerden arındık diyemiyoruz ama, azda olsa biraz rahatladık

Her zaman, Bilhassa daha makbul olan geceleyin, yani akşamdan sonra semaya kaldırılan eller yapılan yakarışlar Allah katında makbul olan şeylerdir. Az da olsa bu günlerde daha önce yapamadıkları yakarışları şimdi yapıyorlar.

Evet zahiren Kâbe kapalı, Camilerimiz kapalı, hüzün veriyor ama. Bunlar Hüdeybiye andlaşması gibi düşünelim, sonu hayır, hayır olacak inşaallah. Günahkârlar pişman olmasalar da, biz bu hadiseden büyük ders aldık.

Bakınız. Avrupa Birliği çatırdıyor. Amerika tutuşmaya başladı. Koca devletler bir virüse mağlup oldu.

Türkiye’mizin yaptığı yardımlar mesela: İspanya-İtalya, ve bizlere düşman olan Amerika ve İngiltere gibilere de sıhhı malzemeler gönderen devletimiz insanlık için örnek bir ülke olduğunu göstermiştir..

Fazla değil yüz sene gibi yakın bir zamana kadar yıkanmak temizlenmek gibi nezafet onlarda yoktu. Temizlikle ilğili, islam kanunlarını onlara o zaman öğrettiğimiz gibi, bu günde abdest gusül ve yemekten önce ve yamekten sonra el yıkamak gibi sünnet olan dinin temizlik kanunlarını Müslümanların dine uyması ile nezafet sayesinde bu virüsten bizler daha az zarar gördük. Dış ülkelere yardım etmekle, menfaati düşünmeden insanlığa hizmeti devletimizi değeri onun, dindarlığından geldiğini, dinsiz olanlar da gördüler, bu hasletlerle ecnebilerin sevgisini üzerimize daha çok çektik.

Bu da bir sebeptir ki Allah’ın izniyle biz bu veba hastalığını az hasarla atlatacağız İnşaAllah. Bizim imandan gelen yaptıklarımız, öyle tamirlere, öyle fütuhatlara vesile olacak ki! Zamanla göreceğiz Allah’ın izniyle.

Şu an; her devlet bir yerde kabuğuna çekildi, bu süre zarfında Türkiye’miz evet kendi kendine yetecek, hatta daha ötesi olacak başka başka devletlerin dikkatini de çekecek… İha-Siha tarzı şeyleri kendimiz üretmeye başladığımız gibi yurtdışından gelip monte ederek kendi markamız diye sattığımız nice şeyleri de tamamen kendimiz üretmeye başlayacağız İnşaAllah, çünkü iş başa düştü. Ve böyle bir potansiyelimiz var oldu. Bu da Allahın yardımıyla ve Allah’ın izniyle oldu ve olacak İnşaAllah.

Arkadaşlar bunlar olur olmaz, boş hadiseler değil!  Allah’ın izniyle gelmeye başlayan, gelecek günler.  Bize düşen bu süre zarfında kendimizi yetiştirmek, istiğfâr etmek, İhlaslı dualar. Hem maddi hemde manevi yönde muvaffak olmamıza sebep olacaktır Allahın izniyle. Ailemizle daha kaliteli, maneviyatlı zamanlar geçirmek. Zorda darda kalanlara yardım etmek ve devletimizle bütünleşmek yolunda cesaretli adımlar atmak için yardımlar olacaktır İnşaAllah.

Yani, Korona virüs imtihanını hem kendi adımıza hemde milletimiz adına hayırlara çevirmeye çalışmak lazım ve elzemdir.

Ne demişti Risale-i Nur eserlerinin müellifi Üstad Bediüzzaman Hazretleri:

“Ben dünyaya işittirecek derecede kanaat-i kat’iyemle derim: İstikbal, yalnız ve yalnız İslamiyetin olacak. Ve hakim, hakaik-i Kur’aniye ve imaniye olacak. Öyleyse, şimdiki kader-i İlahi; kısmetimize razı olmalıyız ki, bize parlak bir istikbal, ecnebilere müşevveş (karışık) bir mazi düşmüş.”

Şimdi o günlerin ayak sesleri. Çünkü küfre verilen müddet bitti, bitiyor. Sevinelim, dualar edelim. Ve o parlak istikbale erişebilmek için: Bir tuğlamız, çorbada tuz olma gibi: Yani fazla vermeye kudretimiz yoksa: ON lira vermekten çekinmeyelim, o azını ver çok kazan. Yanı davamıza muvaffak olmak için gayretli, dualı olalım İnşaallah!

Evet bu maddi virüs, hem de maddi hemde manevi nice virüsleri imha edecek Allahın izniyle… Kur’anı Kerimin (Sebe Süresi ondörüncü Ayet ile Korona virüsü (Ebced ve cifir hesabi ile) Noksansız 2020 senesine isabet edeceğini Allah bildiğini bize bildirdiğini aşağıdaki yazılarda göreceksiniz. Latin harflerinde yoktur ama: Kur’an harfleri: Her bir harfın farklı değer vardır vardır. Mesela elif 1, lam 30, Dad 800 ve saire.
Acib bir tevafuk: “دابة الارض” Dabbetü’l-arz ebcedi olarak 1441 ederek koronavirüs çıkış tarihine tam işaret ediyor. (اللە اعلم بالصواب) Doğrusunu ancak Allah bilir.
د : 4 ا : 1  ب : 2 ب : 2 ة : 400 ا : 1ل : 30 ا : 1 ر : 200ض : 800
Yekûn: 1441

Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: