Ne zaman kıyamet kopacak?

Beyrutlu ȃlim Nebhani isminde bir zat: “Peygamberimizin Mucizeleri” adlı Arapça kitapta ki ifadeler, çok enteresan bulduğumuzdandır bu günkü yazımızda onu neşrediyoruz. O kitap baştan sonuna kadar Peygamberimizin a.s.m Hazretlerinin mucizeleri ile mübarek sözleri doludur. Bu Arapça eserde, kıyametle ilgili Hadisler de, sıralanmış. Ben size kıyametle ilgili Hadislerin meallerini nakil edeceğim.

Buna sizlerde hayret edeceğinizi umarak dikkatinize sunuyorum. Umarım bunu görünce kendinize: “Aman hazırlıklı olalım, yoksa kıyamet demek dünyanın sonu demektir. Hesap günümüz için hazırlanmış olalım.

Şimdi: Hadisi Şeriflerin kıyamet ile ilgili haberlerini saymaya başlıyorum.
1- Kıyametten önce öyle bir devir gelecek ki, dinini koruyan kimse avucunda kor ateşini tutmaya çalışan kimse gibi olacaktır.
2- Kıyamet kopmadan önce, dünyada sınırsız zevku sefayı sorumsuz kimseler sürecek.
3- Ahir zamanda ibadet edenlerin çoğu bilgisiz mümin, ibadet etmeyenlerin çoğu da, itikatsız bilgin olacaktır.
4- Kıyamet kopmadan önce idareciler çoğalacak, fakat güvenilir idareciler azalacaktır.
5- Kıyamet kopmadan önce toplumda en az olan müminler olacak. Bir rivayete göre de kıyamet, kȃfirlerin başlarına kopacak.
6- Kıyamet kopmadan önce hayata haram helal tanımayanlar hakim olacaklar.
7- Kıyamet kopmadan önce ekonomi her değerin önüne çıkacak, okur yazarlar az olacak, ancak yalancılık da yaygınlaşacak.
8- Kıyamet kopmadan önce emanete hıyanet edilecek, zekȃt verenler azalacak, dini değerler arkaya atılacak.
9- Ahir zamanda “insanlar, köpek büyütmek çocuk büyütmekten daha uygundur” diyenler olacak. O zamanda büyüklere saygı kalkacak. Küçüklere karşı şefkat yok olacak. Yol kenarında uygunsuz haller, edepsizler görülecek. Bazı insanlar da koyun postu giymiş kurtlar haline gelecek.
10- Ayağı çıplak, başı kabak bilgisiz çobanlar zenginleşip, yüksek binalarda, sınırsız bir israf içinde yaşamaya başladıklarını gördüğünüz zaman kıyameti bekleyin.
11- İşler ehlinden başkasına verildiği zaman kıyameti bekleyin.
12- Kıyamet kopmadan önce akrabalık bağı kopacak, yakınlar birbirinden şikȃyetçi hale gelecek. Mal meşru olmayan yollardan kazanılacak. Fakir kendi sıkıntısı ile baş başa bırakılacaktır.
13- Kıyamet kopmadan Allah için dostluk azalacak.
14- Yirmi civarında insan bir araya geldiği halde içlerinde samimi bir dindar bulunmadığı zaman kıyamet kopar.
15- Kıyamete yaklaşıldığı zaman, harama girmeden geçim sağlanması zorlaşacak.
16- Bir zaman gelecek, bazı eş ve çocuklar, aile reisini gücünden fazla harcamaya zorlayacaklar. Böylece haram işlemeye onlar sebep olacaklar.
17- Bir zaman gelecek ki, dindar insan, dindarlığını toplumdan gizlemeye ihtiyaç hissedecek.
18- Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor: Benden sonra sabrın çok önem kazanacağı bir devir gelecektir. Öyle günlerde dinine sabırla sadakatla bağlı kalan kimselere, öncekilere verileceklerden tam elli kat sevap fazla verilecektir.
Çünkü onların şartları bazen öncekilerden de ağır olacaktır. Adil-i Mutlak olan Allah zorlukların çokluğu nispetinde mükȃfatlarını da çoğaltacaktır.
Bu Hadisi şerifin meali ile yazımızı tamamlayalım: “Müslümanlar ne zaman işlerini Allahın emirlerine göre değil de kendi kafalarına göre yaparsa: Kıyameti bekleyin.
Beyrutlu ȃlim Nebhani’nin yazısı.
Paylaşan: Abdülkadir Haktanır

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: