Okuduğum Halde Neden Sıkıntı Çekiyorum?

Okuduğum Halde Neden Sıkıntı Çekiyorum?

 Risale-i Nur hakikatları, insana insanlığı ihtar eden bir muhtardır makamındadır. Muhtar makamında olmak ve kendisine daima bir  hayırhah ve nasih olarak kabul etmek gerektir. Risale-i Nur’a muhatap olmak ise ciddi mana emek, zaman, gayret sarf etmekle mümkündür. Lakin sadece bunlarla netice almak söz konusu olmuyor. Okunan ve tahsil edilen şeylerin hayatta tecellileri tezahür etmelidir. “Cehil onu davet eder, ilim onu tardeder. Tanımazsan gelir, tanısan gider. “[1] Yoksa okunan şeyler insana malumat olarak kalır vesıkıntılara sebebiyet verecektir. Düşünelim ki, bir ofiste veya evrak trafiğinin fazla olduğu bir yer düşünelim. Gelen giden kayıt/kuyudat bir nizam ve tertip içerisinde tutulmazsa her şey çok karışık olacaktır. Bir evrak lazım oduğunda nizam ve intizamın ademiyeti sebebiyle çok zor bulunacaktır o evrak. Belki zamanı geçecek ve zamanında bulunanaması sebebiyle beklenen neticeeldeedilemeyecektir.

     Risale-i Nur Külliyatını ister evrad ister tahkik makamında okuyalım. Buna dikkat edelim.

Okuduklarımızı tasnif ederek ve bir ihtiyaç anında okuduklarımızdan istimdad ederek harekatımızı müstakim olarak yapabilelim. Yok tasnifsiz okuyaca

ksak ben o kadar okudum, okuyorum, gelip gidiyorum ama bir türlü kendimi düzeltemiyor ve istediğim neticeyi elde edemiyorum diye ağlayıp sızlanmanın da bir manası yoktur. “Ve bilerek kendi zararına fiilen rıza göstermek cihetinde, zarara razı olana şefkat edilmez.”[2]

Bu keşmekeşten ve peşmürdelikten  kurtulmak ancak ve ancak tahkik veya evrad makamında okunan Risale-i Nur Külliyatının tasnifli olarak okunup dimağın yedi biriminde depolanıp ihtiyaca

risale

binaen kullanılsa da kullanılmasa da arşivlenmesiyle mümkü ndür. Bütün sıkıntı tasnifsiz ve düzensiz ve lakayd olarak okumak sebebiyledir.

Okurken düzenli ve devamlı olarak okumak ve okunan mebhasın metinsel irtibatını kurarak mana aleminde metinler arasında ki irtibatı kurarak manalara daha muhkem olarak evham ve vesveselerin kapısını kapatıp hayatımızda ki tecellisine gayret etmeklehem dimağımıza hem ruh ve kalb daireleri başta olmak üzere letaifimize sirayet ettirerek istikamette kalabiliriz.

Selam Ve Dua ile

Muhammed Numan ÖZEL

www.NurNet.Org


[1] Sözler 274 

[2] Mektubat 129 

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: