Risale-i Nur Baharı Gambiya’da Yaşanıyor

Bismihi Subhanehu,

Esselamu Aleykum Ve Rahmetullahi Ve Berakatuhu,

Evvela, Rize Nur Talebeleri olarak Ramazan-ı Şerifinizi can-u gönülden tebrik eder, ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher olan bu ayın Alem-i İslama ve bütün insanlığa hayırlar ve bereketler getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.

Saniyen, 1-14 Temmuz tarihleri arasında katıldığımız Gambiya hizmet seyahatimizde ve öncesinde yaşadığımız şevke medar hizmetleri bir Ramazan hediyesi olarak umum abi ve kardeşlerimize takdim ediyoruz…

Mart ayında katıldığımız Yurtdışı Hizmet Meşveretinden aldığımız şevkle, hal-i hazırda alakadar olduğumuz Gürcistan’la beraber bir Afrika ülkesi ile de alakadar olabileceğimizi düşündük. Henüz Nurların ulaşmadığı %90’ı Müslüman,  1,8 milyon nüfuslu bir Batı Afrika ülkesi olan Gambiya’ya niyet ettik…

Gambiya’yla alakalı herhangi bir irtibat noktamız olmadığından, “Biz elimizden gelen fiili duamızı yapalım da, Cenab-ı Hak neylerse güzel eyler” deyip, Nisan ayının başından itibaren internet üzerinden ulaşabildiğimiz Gambiyalılara Risale-i Nur’u tanıtan takdim mektupları yolladık. Elhamdulillah, 10 gün içinde sanki gelecek hizmetlerin müjdecisi olan fevkalade güzel cevabi mektuplar aldık. Kendilerinden cevap aldığımız kardeşlerimizle olan irtibatımız 2 ay boyunca artarak devam etti ve öyle bir noktaya geldi ki artık Nurları Gambiya’ya gönderme vaktinin geldiğini anladık.

Mayıs ayının sonunda 11 farklı noktadaki kardeşlerimize hem kendi istifadeleri için hem de yakın çevrelerine dağıtmak üzere yaklaşık 600 kitap gönderdik. Kargoya giden kitaplarımızın ne 100 gram eksik ne 100 gram fazla, tam tamına 53 kg gelmesiyle (Rize’nin plaka kodu) artık Gambiya’nın kendi ihtiyarımızla değil, Meşiet-i İlahiyenin tensibiyle Hizmet Heyetimize tevdi edildiğini anladık. Elhamdulillahi Haza Min Fadli Rabbi…

Kitaplar Gambiyalı kardeşlerimizin ellerine ulaştıktan sonra, 10 gün içinde çok güzel geri dönüşler oldu ve Nurlardan istifade eden kardeşlerimizin hayli fazla olduğunu müşahede ettik. Nurlar her yerde olduğu gibi çok kısa bir zamanda irtibatlı kardeşlerimizin gönlünü fethetti.

Az bir zaman sonra, Sambuyan İlkokulu Müdürü Wahab Daffe abimizden, Gambiya’ya Nurların neşri için gelmemiz gerektiğini ve kendisinin neşir hususunda orada bizlere yardımcı olacağını bildiren bir davet mektubu aldık. Elbette bizden de müsbet bir cevap gidince, Wahab abimiz kollarını sıvadı ve çalışmalara başladı. Gambiya’nın en etkili İslami kuruluşlarından  “Gambiya Müslüman Gençlik Konseyi” (AGAMY) ile irtibatımıza vesile oldu ve bu kuruluş gönderdiğimiz Risale-i Nurları inceleyip Ehl-i Sünnet akaidine uygun faydalı eserler olduğunu tasdik edince, Gambiya kapıları Kur’an Nurlarına sonuna kadar açılmış oldu.

Bu arada irtibatlı kardeşlerimiz çok güzel organize olarak, daha biz gitmeden “Gambiya Risale-i Nur Derneği”’ni kurdular ve AGAMY’yle 14 Günlük ortak bir program hazırlayarak Temmuz başında bizi Gambiya’ya davet ettiler.

Her Risale-i Nur hizmetinde olduğu gibi,  Gambiya seyahatimizde yaşanan feyizli ve şevkli hallerin detaylarını fehminize havale ederek, çok mühim noktaları hülasaten buraya derc ediyoruz.

HAVAALANINDA MUHABBET DOLU BİR KARŞILAMA….

Gambiya Hizmet Heyeti olarak 4 kişi ve bir de İstanbul’dan konferans için gelen abimizle beraber toplam beş kişi 30 Haziranda Rize’den yola çıktık. 7000 km’lik aktarmalı yorucu bir yolculuğun ardından, Gambiya Havaalanında gördüğümüz manzara bize tüm sıkıntıları unutturdu. Gambiyalı kardeşlerimiz, 10 kişilik bir ekiple saat gecenin 2’sinde bizleri havaalanında karşılayıp, hep beraber ikametgâhımıza gittik. Saat gecenin üçünde, 1. Söz “Besmele” bahsini okuyarak seyahatimize hayırlı bir mukaddime yapmış olduk.

3 FARKLI YERDE RİSALE-İ NUR KONFERANSLARI

İlk sabah uyanmamızla faaliyete başlamamız bir oldu. İlk gün, Gambiya İslam Konseyi’nin (Türkiyede’ki Diyanet Mukabili Kuruluş) Konferans Salonu’nda “Risale-i Nur ve Bediüzzaman” konulu konferans düzenlendi. Gambiya’nın tek televizyonu G.R.T.S’de hem haber bülteninde duyurulan hem de bir saatlik müstakil program olarak yayınlanan konferansımız hemen semerelerini verdi. 1 Saat süren konferans, ardından yarım saatlik sual-cevap bölümü ve sonrasında konferansa gelen talebe ve alimlere dağıtılan kitaplar… Elhamdulillah, daha ilk günden, bu konferans vesilesiyle hem bizlerin hem de Gambiyalı kardeşlerimizin şevki görülmeye değerdi.

İkinci konferans Gambiya Üniversitesi Konferans Salonu’nda oldu. Bu sefer mevzumuz, Meyve Risalesinden 6. Mesele merkezli “Fenler Bizlere Allah’ı Anlatıyor” idi. 1. Konferansta gördüğümüz manzaralar burada da tekerrür etti.

“Risale-i Nur’da Marifetullah İlmi” mevzulu üçüncü konferans Sağlık Meslek Yüksekokulu’nda verildi. Diğerlerine nisbeten daha şevkli ve istekli muhataplar vardı karşımızda. Hususen Sual-Cevab bölümünde gelen sualler ve Risale-i Nur’dan verilen cevaplar, konferans sonrasında insanların kapış kapış Risale-i Nurları almalarına yetti.

İstanbul’dan gelen abimizin erken dönmesiyle, kalan iki seminerimizde bu kez neşir sırası Gambiyalı Nur talebelerindeydi. Henüz 2 aydır Nurlara muhatap olan Wahab Daffe, Kebba Manneh, Lamin Camara, Abdullah Jadama kardeşlerimiz kemal-i ciddiyet ve şevkle Risale-i Nur ve Bedüzzaman konulu konuşmalar yaptılar. Kendilerini Nur Talebesi olarak takdim etmeleri, bir de sual-cevap bölümlerinde gelen itirazlara tecrübeli birer Nur talebesi edasıyla cevap vermeleri Gambiya hizmetlerinin geleceği noktasında bizleri sevince boğdu. Bu ders ve seminerlerde, Âlime bir Zat olan Meryem ablamızın da daha bir haftalık Nur Hizmeti mazisiyle Üstadın hayatını anlatması, Risale-i Nurların İslam âleminin yaralarına nasıl bir tiryak olduğunu tezekkür etmesi herkesi tesir altında bıraktı.

OKUL VE KURUM ZİYARETLERİ

Aralarında Gambiya Diyanet İşleri Başkanlığı, Gambiya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Gambiya Teknik Eğitim Enstitüsü, Fajara Barracks Askeri Birliği, Gambiya Sağırlar Derneği ve onlarca İslami ve normal eğitim veren okulların bulunduğu kuruluşlar ziyaret edilerek, güzel takdimler sonrası kütüphanelerine Risale-i Nurlar bırakıldı.

Seyahatimiz boyunca ihtiyacını hisseden ellere verme gayreti ve titizliğiyle, 50’si büyük boy olmak üzere 2100’e yakın kitap dağıtılmış oldu. Elhamdulillahi Haza Min Fadli…

HUSUSİ ZİYARETLER

Hukuk Fakültesi Dekanı Doktor Abdullah Senghore makamında ziyaret edildi. Türkiye’ye hala İslam dünyasının lideri gözüyle baktığını, hiçbir siyasi ve ticari menfaat taşımayan hizmetimiz için elinden gelen yardımları yapacağını söyledi. Ayrıca, ortak konferansımıza konuşmacı olarak katılan Senghore, bir gün önce verdiğimiz kitaplardan Ramazan Risalesini konuşmasında madde madde özetlemesi bizleri çok memnun etti. İnşallah, ilerleyen zamanlarda Türkiye’de olacak uluslararası konferanslara davet edeceğiz.

İlk konferansımıza misafir konuşmacı olarak katılan Rektör Yardımcısı Omar Jah’la da konferans sonrası meşguliyeti sebebiyle kısa bir görüşmemiz oldu ve Risale-i Nurlar hediye edildi.

Gambiya Diyanet İşleri Başkanı İmam Touray’i evinde ziyaret ettik. Tüm halk tarafından çok hürmet edilen bu zatla Risale-i Nurdaki İttihad-ı İslam meselesi ve Risale-i Nurların İslam esaslarını açıklamadaki orijinal üslubu üzerine yarım saat görüşüldü. Kendisine Arapça Asa-yı Musa ve İşarat’ül İ’caz eserlerini hediye edip ayrıldık.

Son olarak, Gambiya Sağırlar Derneği Başkanını, Fajara Barracks Askeri Birliği Komutanını ve Gambiya Büyükelçimizi makamlarında ziyaret ederek Nurları hediye ettik.

AİLE ZİYARETLERİ

Gambiya’ya gitmeden evvel, Ankara ve İstanbul’da okuyan üniversite öğrencisi Gambiyalı kardeşlerimizle irtibat halindeydik. Giderken de ailelerinin irtibat numaralarını alarak evlerine ziyaretler gerçekleştirdik. Bu ziyaretler, hem ailelerin Nurlarla tanışmasına, hem de buradaki kardeşlerimizin Nurlara intisabının kuvvetlenmesine vesile oldu.

DERSANE DERSLERİ

Geniş daire hizmetleriyle beraber kaldığımız yerde hususi dersler ihmal edilmedi. Muvakkat dersanemizde yaklaşık hergün irtibatlı kardeşlerimizden 4-5 kişi bizimle beraberdi ve hepimizin istifademize vesile olan çok feyizli dersler okundu.  Aynı zamanda Risale-i Nurun asıl etkileyici metodu olan birebir alakadarlık meselesi Gambiyalı kardeşlerimize de gösterilmiş oldu.

AGAMY RESEPSİYONU

Ziyaretimizin 7. Gününde Agamy Konseyi heyetimiz adına resepsiyon verdi. Bir haftalık durum değerlendirilmesi yapılıp, Gambiya Risale-i Nur Derneği ve Agamy arasındaki gönül bağı “Kardeşlik ve Ortak Hareket” Sözleşmesinin imzalanmasıyla resmiyet kazandı.  150 gencin katılacağı iki haftalık Agamy Gençlik Yaz Kampında Risale-i Nurların ders verilecek olması bunun teyidi hükmünde oldu.

SON BULUŞMAMIZ

Seyahatimizin son gününde, Agamy Konseyi ve Gambiya Risale-i Nur Derneği’ndeki kardeşlerimizle son dersimizi ve durum değerlendirmesini yaptık. Bu faaliyetlerin daha bir başlangıç olduğu, ziyaretimizin ilerleyen faaliyetlerimiz için inşallah güzel bir zemin teşkil ettiği ortak kanaatimizdi. Hususen, Agamy Genel Sekreteri Abdullah kardeşimizin, “İnşallah bir sonraki gelişinizde Risale-i Nurları iyice özümsemiş bir toplulukla karşılaşmanız için çalışacağız” demesi ve Gambiya Risale-i Nur Derneği Başkanı Wahab abimizin tesirli konuşması bizlere büyük bir şevk ve Gambiya hizmetlerinin geleceği hususunda ümidlerimizin fevkalade artmasına vesile oldu.

HEDEFLERİMİZ

Şükürler olsun ki, az bir zamanda Risale-i Nurlar Gambiya’da revaç buldu ve kardeşlerimizin dimağlarında ve kalplerinde yer tuttu. Her yerde olduğu gibi, burada da Nurların Kur’andan mülhem olan orijinal hizmet tarzının tam yerleşmesi ve devamı  için bir Nur dersanesine şiddetle ihtiyaç var.

Acil olarak, İslami okullarda okuyan ya da buralarda yetişip ileri derecede Arapça bilen kardeşlerimiz için çok daha fazla Arapça kitaplar gönderilmesi gerekiyor.

Daha ileri safhada, eğitimini yarıda bırakmış ve İngilizcesini çok geliştirememiş kardeşlerimiz için de yerel dillerine tercüme faaliyeti çalışmamız olacak. Fakat, bunun için de kardeşlerimizin Risale-i Nurlar üzerinde derinleşmesi gerekiyor.

Bu hizmetlerin icrası için, hepinizden bu mübarek ayda Gambiya için de hususi dualarınızı rica ediyoruz.

Son olarak, Senegal ve Gambiya aynı ırktan teşekkül etmiş devletler olmaları hasebiyle, Senegal için de bir sonraki ziyaretimizde benzer bir program projemiz olduğunu ve bunu da Senegal’le alakadar şehrimizdeki abilerle beraber gerçekleştirme niyetinde olduğumuzu müjdeleyelim.

Ve minallahittevfik…

Cenab-ı Hak hepimize, bu asrın fehmine uygun en yeni izah ve beyan tarzlarına haiz Kur’an Nurlarına daha ziyade muhatab olmayı nasip etsin ve muhtaç ellere yetiştirmedeki gayret ve himmetimizi arttırsın.

Gambiya Hizmet Heyeti, RİZE

www.NurNet.org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: