Şuhûr u selâsenizi tebrik ve tes’id ederiz

İlahi rahmetin coştuğu Şuhûr-u Selâse’ye yani Üç Aylar’a girmiş bulunmaktayız. Birincisi Recep ayıdır ki; onun ilk Cuma gecesi, Leyle-i Regaib’dir. İkincisi Şaban ayı, üçüncüsü Ramazan-ı Şerif ayıdır.

Peygamberimiz (asm), Üç Aylar’a girdiğinde şöyle dua ederlerdi: “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek eyle ve bizi Ramazan’a kavuştur!” (Taberânî)

Üç Aylar, ahiret için çok kârlı ve kazançlı bir ticaret pazarıdır. Diğer vakitlerde hayır ve hasenatlara on sevap veriliyorsa; Recep, Şaban ve Ramazan aylarında gittikçe yükselen bir oranda kat kat fazla sevap verilir. Allah yolunda hayatını ve malını sarf edenlerin kârları birden bine çıkar, kâr içinde kâr ederler.

Bediüzzaman Hazretleri Şualar’da On Dördüncü Şua’da Üç Aylar için şöyle ifadeler kullanır: “Her hasenenin sevabı başka vakitte on ise, Receb-i Şerif’te yüzden geçer, Şâban-ı Muazzam’da üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarek’te bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadir’de otuz bine çıkar. Bu pek çok uhrevî faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsî pazarı ve ehl-i hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü ehl-i imana temin…” ediyor. 

İşte Üç Aylar’ın ve bu aylardaki mübarek gecelerin büyük bir coşkunlukla ihya edilmesi bu bakımdan da önem kazanıyor. 

Böylece bütün mü’minler âhiret kazancına yöneliyor. Herkes Allah’ın rızası yolunda sonsuz bir yarışa giriyor. Ve oluşan manevî hava, bütün bir topluma huzur veriyor. Bu huzur havasından herkes derecesine göre istifade ediyor. 

Müslümanlar bu açılan âhiret pazarından gerektiği kadar manevî alışveriş ve ticaret yaparlar. Bu fırsat kaçırılmaz! Aynı imkânı tekrar ele geçirebilmek için bir yıl daha beklemek zorunda kalınıyor, o da ömür kifayet ederse…

Bu Üç Aylar’da yapılan ibadetler, okunan Kur’ânlar, Arş’a yükselen ihlâslı dualar, ilâhî rahmetin celbine; ayrıca günahların ve zulümlerin kirlettiği manevî havamızı da temizlemeye vesile olur İnşaallah.

Şuhûr-u Selâsenizi tebrik ve tes’id ederiz

Rüstem Garzanlı

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: