Etiket: "MEHMED KIRKINCI"

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) İstişareye Verdiği Ehemmiyet

Hz. Peygamberin (s.a.v) sahabeleri ile yaptığı müşaverede kendi fikrinin hak olduğunu bildiği halde, çoğunluğun görüşüne tabi olması O’nun (s.a.v) istişareye vermiş olduğu ehemmiyeti ve istişarenin nasıl olması gerektiğini ortaya koymaktadır…
(Mehmed Kırkıncı)

Devamını oku ›

İnsan Külli Ubudiyet İçin Yaratılmıştır

İnsanın en mükemmel fiili kendi vicdanın sesiyle riyasız olarak aşk ve muhabbetle yaptığı ibadettir. Zaten ibadetin hakikatı da budur. Bir kulun aşk, muhabbet ve hürmetle halıkını sevip O’nu tazim etmesi, cidden şerif ve nezif bir ibadettir…
(Mehmed Kırkıncı)

Devamını oku ›

İslâm’da Şiddet Yoktur

İslamiyet’in ulvi hakikatlerine vakıf olan kimselere malumdur ki, İslâmiyet, kılıç ve kuvvetle değil, tebliğ ve irşad ile yayılmış, kendisini kalplere ve akıllara böylece kabul ettirmiştir. Dinde zorlama yoktur ki, şid­det ve cebir kullanılsın…
(Mehmed Kırkıncı)

Devamını oku ›

Medeniyet

Medeniyetin güzellikleri sayılamayacak kadar çoktur. Mesela; ilim, irfan, sanat, ticaret, insanların birbiriyle yardımlaşması hep medeniyetin güzelliklerindendir. Bu bakımdan insan medeniyeti sever ve onunla müşer­ref olmak ister…
(Mehmed Kırkıncı)

Devamını oku ›

Dâbbetül-arz

Dâbbe; hareket eden canlı bir hayvan demektir. Dâbbeyi tek bir canlı olarak değil de bir tür olarak düşünmek daha doğru olur.
“Dâbbe” kelimesi Kur’an-ı Kerim’de on dört yerde geçmektedir…
(Mehmed Kırkıncı)

Devamını oku ›