Etiket: "Onkolog Dr. Haluk Nurbaki"

Atomdaki Aşkın Sırrı

En hakîki ifâdesîle maddenin sembolü olan atomda tam bir aşk mevcütdür. Müstehzi münkire, Sûre-i Bakara’nın 15 inci Âyetinde buyurulduğu veçhile, asıl Allahın onlarla na­sıl istihza etdiğini, Dâvamı müsbet metodla isbat ederek göstereceğim…
(Onkolog Dr. Haluk Nurbaki)

Devamını oku ›

Peygamberimizin Sağlık Konusunda Gösterdiği Hedefler

Efendimizin yaşayış tarzı, tüm insanlar için örnek, dolayısıyla uygulanması şart olan önemli bir dinî kuralıdır; bunlara topluca sünnet deriz. İşte İslâm Dinini, Peygamberimizin yeryüzüne getirdiği temizlik anlayışı bu yönüyle-de büyük bir nimettir…
(Onkolog Dr. Haluk Nurbaki)

Devamını oku ›

Maddeden Aşka

Uzun devirler boyunca insanlık, kâinatın çeşitli hâdiselerini hayran hayran takip etti. Bu azîm meçhuller ülkesinin madde kadrosundan birkaç damla sır, yeni zamanlar çağında, müsbet ilimler vasıtasiyle çözülür gibi oldu. Fakat o asırlarda insanlar, bu sırları dehşetle karşılıyacakları yerde, yine ilimlerinin azlığı sebebiyle garip bir gurur ve nefs itimadı havasına kapıldılar…

Devamını oku ›

Şeytan Gönle Giremez, Amma…

Sure-i Yusuf’ta, Hz. Yusuf’un gördüğü rüyayı yoran babası Hz. Yakup’tur. Ayette, “daha önce İshak ve İbrahim’in ceddin olan İshak ve İbrahim’in soyuna nasıl bilgilerin tümünü ilham etmiş, öğretmişse sana da hadisatın te’vilini öğretecek” diyor. “Ve böylece sana verdiği nimeti tamamlayacak” diyor. Demek ki Cenab-ı Hak hadisatın te’vilini öğretecekmiş Hz. Yusuf’a, rüyanın mânâsı buymuş…

Devamını oku ›

Çağımıza Mesaj

“Duhâ sûresi” çağımızda büyük bir mucize sırrı taşıyan bir Kur’ân mesajıdır. Bu sûre, Efendimizin üzüntülü bir devrinden sonra inzâl olmuştur ve yalnız O’na hitab etmektedir.
Efendimizin üzüntüsünün sebebi ise, kendisinden asırlarca sonra gelecek olan mü’minler adına duyduğu endişelerdir… (Onkolog Dr. Haluk Nurbaki)

Devamını oku ›