Tayvan’da Medrese-i Nuriye Açıldı

“Risale-i Nur, yalnız bir cüz’i tahribatı, bir küçük haneyi tamir etmiyor; belki külli bir tahribatı ve İslamiyeti içine alan dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kaleyi tamir ediyor. Ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor; belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsit aletlerle dehşetli rahnelenen kalb-i umumi ve efkar-ı ammeyi ve umumun, bahusus avam-ı mü’mininin istinadgahları olan İslami esaslar ve cereyanlar ve şeairler kırılmasıyla, bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumiyi Kur’an’ın i’cazıyla o geniş yaralarını, Kur’an’ın ve imanın ilaçlarıyla tedavi etmeye çalışıyor.”

Sözünü idrak etmiş imanlı gençlerin katılımıyla, Şura ve İlim Kültür Vakfı öncülüğünde Uzak Doğuda bulunan Tayvan’da Kur’an ve Risale-i Nur hizmeti yapılan yeni bir dershane açıldı.

Dershanenin açılışına 15 yaşındayken Bediüzzaman Said Nursi’yi tanıma fırsatı bulan ve o günden sonra Risalelere talebe olan, hem de Üstad’ın Afyon Medrese-i Yusufiyesinde hapishane arkadaşı olan Hüsnü Bayramoğlu ağabey katıldı.

Hüsnü Bayram ağabey, Üstad’la aralarında geçen anılardan bahsettikten sonra, açılışa katılanlara Risale-i Nurdan ders yaptı.

Risale Ajans

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: