Üniversite Seminerinde “Veraset-i Nübüvvet” İşlendi

seminerDiyarbakır Kültür Merkezi’nde düzenlenen üniversite seminerinde “Veraset-i Nübüvvet” konusu işlendi.

Eğitim Fakültesi öğrencisi Resul Olca’nın sunduğu seminerde Veraset-i Nübüvvet ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verildi. Velayet çeşitleri, veraset-i nübüvvet kavramı, sahabe mesleği olan Risale-i Nurda veraset-i nübüvvet alt başlıkları anlatıldı.

Olca, “Veraset-i Nübüvvet, peygamberliğin veya peygamberlerin varisliği demektir. Peygamberler miras olarak ilim bırakırlar. Bu meslek velayetin en büyük makamı olan velayet-i kübra yoludur. İşin özünde ise vazife vardır. Peygamberlerin yaptığı hizmete vazife itibariyle varis olan şahıs veya şahs-ı maneviler bu meslekte giderler” dedi.

Peygamber Efendimizin (asm) iki yönünün olduğunu, birisinin şahsi kemalat ve kesbi ile kazanmış olduğu kuvve-i velayeti, diğerinin ise vehbi olan nübüvvet yönü olduğunu söyleyen Olca, ”Hiçbir zaman velayet, nübüvvete yetişemez. Çünkü velayette kesb, yani şahsi çaba ile kazanılan makam vardır. Nübüvvette ise Vehbilik vardır. Yani Allah’ın ihsan ve ikramı ile verilen makamlar ve feyizler vardır” şeklinde konuştu.

SAHABELER VE VERASET-İ NÜBÜVVET

seminer_nebevi.jpgBediüzzaman Hazretleri, Sahabelerin “Sohbet–i Nübüvvetin in’ikasıyla ve incizâbıyla ve iksiriyle” bir kademde ve bir sohbette, zâhirden hakikate geçebildiklerini” ifade ettiğini belirten Olca,”Sahabelerin bir kısmı, Resûl–i Ekrem’i (asm) ancak bir gün görebilmiş. O bir gün içinde de, bir kısmı ancak beş dakika yahut otuz dakika kadar sohbet–i Nübüvvet’te bulunabilmiş. Sonra Çin ve Hindistan gibi uzak diyarlara gidip, diğer medeniyetlere, kavimlere muallim ve rehber olmuşlardır.

Sohbet-i nebevi öyle bir nurani iksirdir ki; kızını sağ olarak defnedecek taş kalpliğinde olan bir bedevi adam, bir saat sohbet-i nebeviyeye müşerref olduktan sonra, karıncaya bile ayağını basamaz derecede bir şefkat ve merhamete ulaşmıştır.

Sohbet–i Nebeviye bir dakikada mazhar olan bir zat, senelerle seyr ü sülûka mukabil hakikatin envarına mazhar olur. Çünkü sohbette insibağ ve inikâs vardır. İşte bundan dolayıdır ki en büyük velîler Sahabe derecesine çıkamıyorlar. Peygamberimizin (asm) velayet ve nübüvvet şeklinde iki yönü vardır. Sahabeler bizzat Nübüvvet yönü ile muhatap olmuşlar.” dedi.

SAHABE MESLEĞİ OLAN RİSALE-İ NUR MESLEĞİ VE VERASET-İ NÜBÜVVET

“Sahabe mesleğinin bir cilvesi olan Risale-i Nur mesleği de tıpkı sahabe mesleği gibi tarikat berzahına, yani riyazet ve çile gibi uzun ve meşakkatli bir manevi yolculuğa girmeden, direk olarak zamansız ve zahmetsiz hakikatleri ders veriyor. Tarikat ehlinin kırk yılda elde ettiği velayet ve hakikati, Risale-i Nur istidadı olana, bazen kırk gün, bazen kırk dakikada veriyor. Bu da, Allah’ın, bu dehşetli ve sıkıntılı zamanında kullarına bir lütfu, bir inayetidir” diyerek sözlerine devam eden Olca, ”Çünkü bu zaman insanlarının eski zamandaki gibi, tarikat tarzı ile hakikatlere ulaşacak, ne vakti, ne de şartları vardır. Onun için Allah, bir lütuf ve inayet eseri olarak, Vehbi bir tarzda Said Nursi Hazretlerine bu yolu bahşetmiştir. Tıpkı sahabelerin bir anda, bir sohbeti nebeviyeye mazhariyet ile en yüksek makamlara çıkması gibi bunun bir cilvesini de bu zamanda Risale-i Nura bahşetmiştir. Bunun bir hikmeti de zaman ve şartların çok ağırlaşmasıdır.” kaydetti.

Risale Haber

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: