Vücut Makinemizin Kullanma Talimatına Uymak

En basit bir makinenin bile “Kullanma Talimatı”na uyulmazsa, o makine ya bozulur veya iyi çalışmaz! 

En mükemmel makine halinde ise, “Kullanma Talimatı”na uymak çok daha  önemlidir!. Bu, hiç kimsenin inkâr edemeyeceği bir gerçektir.

Fakat insanlar, basit makineleri kullanırken bile onların kullanma talimatlarına uymaya çalışırlarken, “insan denilen en mükemmel makine”yi kullanırken -tam aksi bir davranışla- onu Yapan’ın, “rehber öğretmen” olarak görevlendirdiği Peygamberler ile birlikte gönderdiği “Kullanma Talimatı”na ekseriyetle muhalefet ederler ve aslında bu muhalefetlerinin neticesi olan arızaların sebeplerini ve giderilme yollarını da garip ve anlaşılmaz bir şekilde, başka yerlerde ararlar!

“İnsan” denilen “en mükemmel makine”, onu Yapan’ın gönderdiği “Kullanma Talimatı”na uyulmazsa, elbette arıza verecek ve iyi çalışmayacaktır!..

Buna en dikkat çekici  misal olarak, insan cemiyetlerinin en küçüğü ve temeli olan ailelerde saadetin nasıl sağlanabileceği, aile geçimsizliklerinin nasıl önlenebileceği, çeşitli ailevî meseleler ve aile faciaları mevzularında yapılan neşriyatın, bu devirde sayı bakımından çok olmasını ve ilk sıralarda yer almasını gösterebiliriz.

Ancak çok yaygın ve çok tehlikeli bir hastalık, devamlı olarak gündemin başında yerini korur; onunla ilgili olarak her gün yeni ilaçlar piyasaya sürülür; yeni teşhis ve tedavi metotlarından bahsedilir. Öyle bir durumda da, o hastalığa karşı en iyi teşhis ve tedavi metotlarının en kısa zamanda bulunarak insanların istifadesine sunulması gerekir. Uzaklarda zannedilen bu teşhis ve tedavi metotları ise, bazen yanı başımızda ve hattâ gözümüzün önünde de olabilir; fakat biz onların farkında olmayabiliriz!.

Cemiyetimizde batıdakilere benzer şekilde çok yaygın hale gelmek  tehlikesini çok ciddî ve çok bariz şekilde hissettiren ailevî huzursuzlukların sebeplerini, onların teşhis ve tedavi şekillerini en basite indirgeyerek anlayabilmekte ve en isabetli çözümlere varabilmekte deherhangi bir âlet veya bir makinenin “kullanma talimatına uymak”, çok  kolay anlaşılabilir misal olarak  göz önüne alınabilir ve alınmalıdır.

Türkçemizin bir azizliğindendir ki, aynı ifade bazen aynı mevzuda hem olumlu ve hem de olumsuz manâlara da gelebilmekte; kişilerin niyet ve maksatlarına göre, bazen de bu cins ifadelere manâ vermenin en uç ve en aykırı noktalarına kadar gidilebilmektedir!

Bunun en bariz ve tipik misallerinden biri, başlamak üzere olan “yeni ders yılı”nda da çocuklarımızın okula ilk başladığında eline tutuşturulacak olan “Okuma Kitabı”dır. Bu kitap ismi niyete, maksada ve anlayış tarzına göre “Kitap okuma!” yasaklaması olarak da -onun manâsının en uç ve en aykırı şekliyle- tamamen ters bir manâda da anlaşılabilir ve kullanılabilir!.

Verdiğimiz bu “Okuma Kitabı” misalindeki gibi, en basitinden en mükemmeline kadar bütün makinelerin onlara arıza verdirtmeden usulüne göre kullanılabilmesi için, o makineyi yapanın eseri “Kullanma Talimatı” da, tamamen ters bir manâda, yani “Talimatı Kullanma!” yasaklaması (!) olarak anlaşılırsa ve bu ifade en uç ve en aykırı manâsına kadar bile zorlanarak o makinenin  “Kullanma Talimatı”na uyulmazsa, o makinenin arıza vermesinden ve iyi çalışmamasından, kimin kime şikayete hakkı olabilir ve bu  durumla ilgisi olmayan başka sebepler ve çareler üzerinde durmanın ne faydası olabilir?

Bu sebeble, “insanın kâinatın en mükemmel makinesi olduğunu” ve onu Yapan’ın “Kullanma Talimatı”nı da yaptığını ve “rehber öğretmen” Peygamberler ile göndermiş  olduğunu düşünebilmeli; onun ailevî meseleleri de dahil, ferdî ve içtimaî hayatındaki her neviden bozukluklarının sebep ve çarelerini başka yerlerde aramak yerine, onu Yapan’ın  “Kullanma Talimatı”na uyularak mı çalıştırıldığını araştırmalı ve çözüm olarak “O Kullanma Talimatı”na uymayı kesinlikle tavsiye etmeliyiz.

Prof.Dr.Mustafa Nutku

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: