Yanık Buğdaylar

Hayır, o vakit hayır olur ki Allah için ola…Eğer Allah için olsa, o vakit kat’î onun izniyledir. Tevfik onundur. Minnet onadır. Senin hakkın şükürdür, fahr değildir. Çünkü fahr, irae yani gösteriş ve riya iledir. Riya ise, hayrı şer eder. Şer ile iftihar edersen et.[1]

Buğday, tek yıllık bir bitki olup, her türlü iklim ve toprak koşullarında yetişebilecek çok sayıda çok sayıda çeşitlere sahip bitki olup nebatiler içerisinde küre-i arzın aktarına inbisat etmiş ve Dünyanın temel besin kaynağıdır. Toprak mineral bakımından zengin ise verimli buğdaylar, mineral mevzuunda fakir topraklar ise verimsiz buğdayları üretilmesine sebep olmaktadır. Sulama ve zirai mücadele de ürün kalitesini atkilemektedir.

Bu teknik bilginin yazımın manasına mukaddime olarak arz etmek istedim. Gayem “Dünya âhiret mezrasıdır.[2]” hakikatını hatırlatmaktır. Madem Dünya Mezraadır[3], Tarladır[4], Bostandır[5] o halde bizler de beyder’de mahsulatımızın kaliteli olması için azami hassasiyet göstermeliyiz.

Rasulüekrem (asm) “Müflis kimdir, biliyor musunuz?” diye sordu.

Ashab:– Bizim aramızda müflis, parası ve malı olmayan kimsedir, dediler.

Rasülullah(a.s.m.): “Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip, fakat şuna sövüp, buna zina isnad ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir.[6]” buyurdular.

insanlarda farklı haller vuku bulmaktadır. Güzel kelamlar havada uçurtulmaya zeminler hazırlanmaktadır. Bunun neticesinde israf, hırs, hased, kin, garaz, intikam, iğbirar, öfke, havf ve evham gibi nice kötü amellere zemin ihzar ediyor. Bizler de amellerimizde defolu olmamak ve amellerimizin içerisine kurt girip güvelendirmemek için amalimizi sünnet-i seniyyenin terazisiyle tartmalıyız. “Amelini güzel görüp gurura düşmektense, amelini kusurlu görse, istiğfar etse, daha evlâdır.[7]” ucb’dan bu surette kurtula biliriz.

Mahşer bir beyderdirkaidesince harman ve hasat zamanında buğdaylarımızın yanık olduğunu fark etmemiz neticesinde hasattan da söz etmek mümkün olmayacaktır. Yanık Buğdaylar mahşerde bize kazanç sağlamayacağı hadiste beyan edilmiştir. Allah Yanık Buğdaylardan hepimizi muhafaza etsin.

Muhammed Numan Özel

www.NurNet.org

[1]Nur’un İlk Kapısı 46

[2]Sözler 86

[3]Sözler 83

[4]Sözler 353

[5]Mesnevi-i Nuriye 241

[6]Müslim, Birr 59. Ayrıca bk. Tirmizî, Kıyamet

[7]Sözler 277

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: