Zekatın Sosyal Yönü

Sınıf farkı nasıl kalkar. Toplum yapısı yani içtimai hayatın hayatını koruyan intizamın en büyük şartı, insanların tabakaları arasında boşluk kalmamasıdır. Toplumun yüksek kısmı yani avam tabakası zengin kısmı fukaradan yani avas tabakasindan hatt-ı muvasalayı yani iletişimi yardımlaşmayı kesecek derecede uzaklaşmamaları lâzımdır.

Bu tabakalar arasında muvasalayı iletişimi temin eden, zekat ve muavenettir yani birbirlerine yardımcı olmaktır. Halbuki zekat zorunlu olmassa faiz çok revaçta ve serbest olursa bir çok kesim buna tenezzül ederse, tabakalar arası gittikçe gerginleşir, hatt-ı muvasala kesilir yani yardımlaşma, sıla-i rahm birbirlerine gidip gelme ziyaret kalmaz. Bu yüzdendir ki, aşağı tabakadan yukarı tabakaya hürmet ve saygı, itaat, muhabbet yerine ihtilal, sesleri hased bağırtıları, kin ve nefret vaveylâları yükselir.

Böylece yüksek tabakadan aşağı tabakaya merhamet, ihsan, mükafat, ödül iltifat etmek yerine zulüm ateşleri, tahakküm, zorbalık, baskı, şimşek gibi hor görmeler yağıyor. Maalesef yüksek ve zengin kısmındaki meziyetler, üstün vasıflar tevazu ve merhamete acımaya sebeb olması gerekirke, kibir ve gurura sebep oluyor. Fukara tabakasındaki acizlik ve fakirlik, ihsan ve merhameti icap ettirmesi gerekirken, esaret ve sefaleti netice veriyor.

Eğer bu söylediklerime bir şahid istersen medeni aleme bak, istediğin kadar şahidler var. Özet olarak diyorum ki: Tabakalar arasında musalahanın barışın temini ve münasebetin tesisi, ancak ve ancak islâm dininin esaslarından olan zekat ve zekatın yavruları olan sadaka ve bağışların heyet-i içtimaiyece yani toplumun içerisinde yüksek bir düstur ittihaz edilmesiyle yani bu kuralların genele yayılması bu kaidelere her kesimin uyması toplumun bunları prensip haline getirmesi ile olur.

Çetin Kılıç

Kaynak Risale-i Nur Külliyatı

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: