Âlemi İslam’a inen darbeler Üstadı kalbinden hançerler! (Şiir)

Avrupa devletini doğurmakta Osmanlı

Kıvranıyor yatakta çekiyordu çok sancı

 

Hain planla, evlatlıkları başında bekler

Canı gönülden hemen ölmesini ister

 

Vefat edince, miras parça, parça edilecek

Osmanlı’nın Dünya’ya hükmü sona erecek

 

Yıllarca tatbik edilen sinsi plan gerçekleşti

Şefkati büyük olan baba artık vefat etti

 

Çok yazık Sevr anlaşması ile Osmanlı biter

Düşmanlar dört bir yandan ülkeyi işgal eder

 

Âlem-i İslam, Osmanlı’nın öz evladı idi

Acıyla dolu kimsesiz yetim kaldı şimdi

 

Üvey çocuklar neşe içinde mirası paylaştı

Hakiki has evlatları yas tutup ağıt yaktı

 

Âlemi İslam’a inen bu müthiş darbeler

Üstada, çok acı verir ta kalbinde hisseder

 

Sene bin dokuz yüz on dokuz

Kaybettik savaşları mağlubuz

 

Allah’a, peygambere çok mahcubuz

Yok, başka yol kurtuluşa mahkûmuz

 

Kâinatta, sanki kopmuştu kıyamet

Devam ediyor Anadolu’da zulmet

 

Herhalde Âlem-i İslam’ın güneşi battı

Ufukta yok aydınlık her yer karanlıktı

 

Yıl Bin dokuz yüz on dokuz eylül ayı

Üstad şöyle anlatır gördüğü “sadık rüyayı”

 

“O zamanda hadiselerin verdiği yeisle”

“Nur arıyordum karanlık zulmet içinde”

 

“Mübarek bir cuma gecesinde”

“Uykuyla girdim misal âlemine”

 

“İslam’ın geleceği için toplanan meclise”

“Çağrıldım, icabet ettim bu kutsi davete”

 

“Muhterem ve muhteşem bir meclisti”

“Münevver kişilerden teşekkül etmişti”

 

“Dünya da dahi görmemiştim hiç emsalini”

“Gördüm asrın mebuslarını selef-i salihini”

 

“Hicap edip saygıyla durdum kapıda”

“El pençe bekliyordum ayakta”

 

“Muhteşem o ulvi meclis adına”

“Onlardan bir zat dedi ki bana”

 

“Ey felâket helâket asrının sahibi”

“Seninde reyin var söyle fikrini”

 

Sanki Üstad’ın gördüğü bu sadık ulvi rüyada

Aldı Sahibüzzaman namıyla bir unvan daha

 

Açıklandı kıyamet asrının söz rey sahibi

Fatinülasır oldu Bediüzzaman Said Nursi

 

Mühür Fahrüddeveran Molla Said’ in elinde

Nurla kurtulacak gelecek nesil onun dilinde

Bekir ÖZCAN

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: