Alışverişini yap, gel!..

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun.

İşte kurtuluşa erenler onlardır.

{Al-i İmran Suresi – 3:104}

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Mümin, bir  delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)

Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63

.…….

Risale-i Nur’dan;

Hem (dünya) seyyar bir ticaretgâhtır.

Öyle ise alışverişini yap, gel; ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkalarından beyhude koşma, yorulma.

[Sözler’den]

.…….

Cevşen’den ;

91-

Ey belaları kaldıran ve güzellikleri açığa çıkaran Kâşif,
Ey keder ve tasadan kurtarıp ferahlatan Fâric,
Ey her mevcuda münasip bir suret açan ve fetihler müyesser kılan Fâtih,
Ey kullarına yardım eden Nâsir,
Ey yaratıkların her türlü ihtiyacını üzerine alan Dâmin,
Ey her şeye fıtratının gayesini emreden Âmir,
Ey her türlü kötülükten sakındıran Nâhi,
Ey kullarının ümidi olan Recâ,
Ey kullarının ümit beslediği Mürtecâ,
Ey kendisine büyük ümitler beslenen Azîmü’r Recâ

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,
Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: