Artık siz düşünmez misiniz?

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar; yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.

Şu hâlde yaratan, yaratamayan gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz?

Hâlbuki Allah’ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

“Nahl Sûresi 15, 16, 17 ve 18 Ayet Mealleri”

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Halil bin Mürre rivayet ediyor:

Kendisine bir üzüntü veya sıkıntı geldiğinde Hz. Peygamber şöyle duâ ederdi:

Kullara bedel Rabbim bana yeter. Yaratıklara karşı Yaratıcı bana yeter. Rızık isteyenlere karşı Rezzak bana yeter. Bana yeten bana yeter. Allah bana yeter, O ne güzel vekildir. Allah bana yeter. Ondan  başka hiçbir ilâh yoktur. Ona güvenip dayandım. O, büyük Arşın Rabbidir.

Hadis-i Şerif Meali – Camiü’s-sağir – 6580

.…….

Risale-i Nur’dan;

Basit bir kumda ve basit bir suda rızıkları mükemmel bir surette verilen garip mahlûklardan ve hilkatleri gayet muntazam hayvanât-ı bahriyeden, hususan bir tanesi bir milyon yumurtacıklarıyla denizleri şenlendiren balıklardan hiçbirisi yoktur ki, hilkatiyle ve vazifesiyle ve idare ve iaşesiyle ve tedbir ve terbiyesiyle yaratanına işaret ve rezzâkına şehadet etmesin..

{Lem’alar’dan}

.…….

Cevşen’den ;

Ey beni yaratıp âzâlarımı düzene koyan,
Ey bana rızık veren ve terbiye eden,
Ey beni yedirip içiren,
Ey beni kendisine yaklaştırıp yakın kılan,
Ey beni günah tehlikelerinden koruyup bana kâfi gelen,
Ey beni muhafaza edip ayıplarımı örten,
Ey bana tevfîk edip hidâyet eden,
Ey beni azîz kılıp ihtiyaçlarımı gideren,
Ey beni öldürüp dirilten,
Ey bana ünsiyet verip rızıklandıran,

Bütün kusurlardan uzaksın. Senden başka ilâh yok! Affet bizi. Bizi Cehennemden kurtar.

.…….

Esma’ül Hüsna;

 Eş-Şehîd: Bütün varlıkları her an müşâhadesi altında bulunduran; varlık ve birliğine, elçilerinin ve kitaplarının hak olduğuna, konuşması, fiilleri ve eserleriyle bizzat şahitlik eden.

El-Hakk: Varlığı gerçek olan ve hiç değişmeyen, ibâdete lâyık ve her hakkın sahibi olan.

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: