Asla iflah olmazlar!

Günün Ayet-i Kerime meali…

Bismillahirrahmanirrahim

O halde, kim tanrılığını ispat edecek hiç bir delili olmamasına rağmen, Allah’la berabar başka bir tanrıya taparsa, âhirette Rabbinin huzurunda hesabını verecek, cezasını çekecektir.

 Şurası muhakkak ki kâfirler asla iflah olmazlar.

[Mu’minun Suresi 23,117]

……….

Günün Hadis-i Şerif’i…

Cemaatten ayrılmayın. Kurt ancak sürüden ayrılan koyunu kapar.

(Ebu Davud, Salat)

.…….

Risale-i Nur’dan;

Elbette, en bahtiyar odur ki, dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünyeviye için bozmasın, mâlâyâni şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telâkki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selâmetle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin.

{Mektubat’tan}

.…….

Cevşen’den ;

5-
Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannân
Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennân
Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığı veren Deyyân
Ey bağışlaması bol olan Gufran
Ey kullarına yol gösteren Burhân
Ey gerçek saltanat sahibi Sultân
Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Subhân
Ey kendisinden yardım istenen Müsteân
Ey nimet ve beyan sahibi
Ey emnü eman sahibi

 Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin,

Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin.
Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.

www.NurNet.Org

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: