Huzurlu Yaşamak Adına

Fennin ittifakı ve ilmin ve âlimlerin şehadetiyle yaratılanların en güzeli, kâinat meyvesinin en mükemmeli, mahlukatın en ehemmiyetlisi, mevcudatın en kıymetlisi insandır.
Böylesine değerli bir mahlukat olan insan dünyaya nasıl bakmalı, yaşam felsefesi nasıl olmalı, diğer yaratılmışlarla münasebeti ne olmalı, en önemlisi Rıza-i İlahiyeye kavuşmanın yolu nedir, bu konuyu ele alalım istedim.

Ömrün nihayet bulduğunda sana refakat etmeyecek hiçbir şeye kalbini bağlama, seni terk edip arka çeviren berzah seferinde arkadaşlık etmeyen, hususen senin kabir kapısına kadar bile yanında olmayacak olan, kısa zamanda seni bırakıp gidecek ve günahınıda senin boynuna takan, sıkıntı ve zor zamanda anında seni terk eden fani şeylere kalbini bağlamak akıl kârı değildir.

Eğer aklın varsa kulluğuna ubudiyetine, dünya ve ahiret tekemmülüne zarar verecek, seni meşgul edecek işleri bırak, ehemmiyet verme, gitmeleri seni terketmeleri halinde kederlenme.

Sen kendine bak, Allah sana öyle latifeler yüklemiş ki ebedden, ebedî zâttan başkasına razı olamaz. Ondan başkasına teveccüh edemiyor, Yaradanından gayrısına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen o fıtri ihtiyacı tatmin edemez. O latifelerin sultanı duyguların sultanı Allah (cc) dır. Seni yaratanın emrini dinle itaat et kurtul.

Ayrıca şunu iyi bil ki Cenab-ı Hakkın yaradılmışlarının hiç birisini kendinden büyük zannetme, kendinide hiçbir şeye kibir edecek derecede büyük tutma, çünkü mahlukat Allah’ın sevgisi noktasında eşittir. Üstünlük sadece takvadadır. Allah’a yakınlık onun rızasına nail olmak emrine itaat etmekle olur. İnsan olarak yaradılmış olsan dahi ubudiyetin yoksa, vazifesini ifa eden sair mahlukat senden üstündür.

Baba sulbü, ana rahmi, dünya meydanı, kabir, berzah, inşallah cennette son bulacak bu yolculukta bir ağacın altında gölgelenmek kadar bile olmayan dünya hayatında emre muhalif hareket ederek ebedî hayatına zarar verme. Nefsinin hoşuna giden o kadar tuzaklar var ki, büyük cihatta olduğunu unutma. Cennet kolay, cehennem lüzumsuz değildir. İmtihan meydanından kazanmış olarak çıkmak duasıyla.

Çetin KILIÇ

Kaynak : RNK

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: