Yahudilere Dikkat

Yahudi; Hazreti Yakup’un oğullarından Yehuda’nın soyundan gelen lanetlenmiş kavim.
“Onların dinlerine tâbi oluncaya kadar ne yahudiler ne de hıristiyanlar senden asla râzı olmayacaklardır. De ki: “Dosdoğru yol, Allah’ın gösterdiği İslâm yoludur.”Allah (cc) bakara süresinde böyle buyuruyor.
“Allah onları lânetlemiştir”(nisa 46 da geçer)

“Ey iman edenler! Yahudi ve hıristiyanları dost ve sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar birbirinin dostudur. Sizden kim onları dost edinirse, kesinlikle onlardan olur. Şüphesiz ki Allah, zâlimler topluluğunu doğru yola erdirmez.” (maide 51)
Bu lanetli kavim hakkında Kuranı Kerimde daha bir çok ayet mevcuttur.

Bakır kaplar kalaylanmazsa içine ne girerse zehir olur, bunlarda kalaysız bakır kap gibidirler içine giren anarşist olur, dinden çıkar, vatan haini olur olurda olur, aman Müslüman kardeşim aman!

Üstad Bediüzzaman,
” Yahudilere müteveccih şu iki hükm-ü Kur’anî, o milletin hayat-ı içtimaiye-i insaniyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müdhiş düstur-u umumîyi tazammun eder ki: Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi sarsan ve sa’y ü ameli, sermaye ile mübareze ettirip fukarayı zenginlerle çarpıştıran, muzaaf riba yapıp bankaları tesise sebebiyet veren ve hile ve hud’a ile cem’-i mal eden o millet olduğu gibi; mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükûmetlerden ve galiblerden intikamlarını almak için her çeşit fesad komitelerine karışan ve her nevi ihtilale parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor.”

Haddimiz olmayarak Üstad ne demiş anlamaya çalışalım.
Bu yahudi milleti her türlü dolap çevirerek toplum hayatını sarsar. Emek ile sermayeyi çarpıştırır, yani bankalar vasıtasıyla fakirleri zenginlerin kölesi yapar, hile ile tuzaklar ile aldatmalar ile malı kendi elinde toplar. Bunu engellemek isteyen hükümetleri devletleri hiç sevmezler, onlara savaş açar, her türlü fesat komiteleri ile intikam almaya çalışırlar, her ihtilalde darbede parmakları vardır. Ne yaparlarsa yapsınlar hiç bir zaman hükümet olamazlar.

Üstadın manidar sözü ile yazımızı sonlandıralım.
“Şu Riba Taşını Altından Çeksen, Şu Zalim Medeniyet Kasrı Çökecektir.”

Selam ve dua ile
Çetin KILIÇ

Sende yorum yazabilirsin

%d blogcu bunu beğendi: