Etiket: "ahmet ay"

Gitti Hatemü’l-Enbiya, Geldi Son Postacı

Bugün modernizm de denilen, ama İslam literatüründe daha çok ehl-i bid’a diye tabir edilen akımların, Süfyan fitnesi hakkındaki sorularımıza yanıt verici bir yanı var. Çünkü bu tarz reformist temayüllerin tamamının ortaya çıkışı ‘dindar kimlikli’ insanlar üzerinden. (Ahmet Ay)

Devamını oku ›

Kur’an’a Evrimsel Bakış, Sonra Gelen Daha iyi Anlar

İslamî ilimlerin kemali Allah Resulünün nurundan uzaklaştıkça artmamakta, aksine azalmaktadır. Modern zamanların geri kalmışlık algısı, Batı medeniyetinin kendi kemali üzerinden dayattığı bir tanımlamadır. (Ahmet Ay)

Devamını oku ›

Hayatı ‘Siyasetten’ Okumak

Siyasetten dünyaya bakarsanız Allah’ı, rahmetini, hikmetini görmek zordur. Beşerin bulaşık elinin çok karıştığı bir sarhoşluk alanıdır siyaset. Elmayı ağaçtan bilen adamın siyasetten Allah’ı bulması ve Onunla teselli olması mümkün değildir. (Ahmet Ay)

Devamını oku ›

Bediüzzaman Hatasız Mıydı?

Elcevap: Hayır. Bu, kendisinin bizzat yaptığı tashihatla ve yine ‘ismet sahibi olmadığının özellikle altını çizdiği’ beyanlarıyla sabittir. Hepsini buraya almayacağım. Mürşidimin hayatını dahi Eski Said ve Yeni Said diye ikiye ayırdığı hatırlanırsa, özeleştiri mahiyetindeki ifadelerin ne denli çok olduğu tahmin edilir (Ahmet Ay)

Devamını oku ›

Hadis Reddetmek Peygamberi İnkar Etmek

Hadis inkarcıları, işte yine sırf bu nedenle, ehl-i ihtisas olmadıkları halde hadisler konusunda boru öttürmeye pek meyyaldirler. Hepsi serapa ehl-i fazilet insanlar olan hadis imamlarını ve başlıbaşına çok derinlikli/nitelikli bir ilim olan hadis ilmini küçük göstermek için yarışmaları da bundandır. (Ahmet Ay)

Devamını oku ›