Kategori: Soru – Cevap

KUR’ÂN MÜSLÜMANLIĞI

KUR’ÂN MÜSLÜMANLIĞI

Âyet-i kerimenin sarahatiyle “Ehl-i imanla karşılaştıkları vakit bizler, sizler gibi iman edenleriz, derler. Büyük şeytanları olan kâfir dostlarına vardığında ise biz itikad ve inançta sizlerle beraberiz, derler. Müslüman olarak kendimizi tanıtarak müminleri kandırıp alay ediyoruz, derler.” Bin dört yüz sene boyunca Müslümanlar kâfirlerden çok zarar gördü. Lakin münafıklardan daha dehşetli ve şiddetli zarar gördü. İslam tarihinde bilinen ilk münafık hareketi Medineli Yahudi İbn-i Ubey İbn-i Selul hareketidir. Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin etrafında halka kurarak mü’min görünmüş; ehl-i imanı hak yoldan saptırmak için Kuba Mescidi’nin hemen yanı başında Mescid-i Dirar denilen camiyi inşa etmişti. İslam’a sokulan hurafe, küfür ve nifakın ilk tohumları bu mel’un mekânla başlamıştı. (Muhammed KAHTAVİ)

Devamını oku ›
Evrim Teorisi İslam’a Uygun Olabilir mi?

Evrim Teorisi İslam’a Uygun Olabilir mi?

İnsan evrimleşerek yaratılmış olamaz mı, bu durum İslam’a ters midir? İnsanın yaratılışı Kuran’da nasıl anlatılmıştır?

Devamını oku ›
Tesettür ve Avret Nedir?

Tesettür ve Avret Nedir?

Tesettür lügatte, örtünmek, gizlenmek, bir şeyin arkasında saklanmak anlamlarına gelir. Bir fıkıh terimi olarak ise erkek veya kadının şer’an örtülmesi gereken yerlerini örtmesidir. Tesettür Arapça “setr” kökünden gelmektedir. Aynı zamanda Allah’ın Settar isminin bir cilvesidir. Kâinatta zerrelerden şemse, bitkilerden hayvanlara ve insanlara kadar her şey bu tesettür emrini yansıtırlar.1     Avret ise lügatte “Gizlenmesi lâzım gelen şey. Dinen örtülmesi vâcib […]

Devamını oku ›
Kur’an okumada adab; usul ve sünnet nelerdir?

Kur’an okumada adab; usul ve sünnet nelerdir?

Kur’ân okurken başta âyet ve hadisler olmak üzere, İslâm âlimlerinin tespit ettiği bir takım âdâp vardır. Bu âdâba riâyet ettiğimiz nisbette o nur deryasından istifademiz daha fazla olacaktır…
(Mehmet Paksu)

Devamını oku ›
Sultan II. Abdulhamid Han’a Muhabbet Mi Bediüzzaman’a Adavet Mi ?

Sultan II. Abdulhamid Han’a Muhabbet Mi Bediüzzaman’a Adavet Mi ?

Tarih nice insanları, hadiseleri kaydetmiştir. Tarihin defterine baktığımızda nice sürurlu ve kederli yazıları okuyabiliyoruz. Nice şanlı zaferler nice kanlı şehadetler nice gözyaşı nice hainlikler.. Ve tarih yazılmaya devam ediyor. Her insan bu tarih içinde kendi tarihini de yazıyor. Her insan hususi tarihini eline alıp okuyacağı günde rabbim tarih kitabını sağından alanlardan eylesin ve üzüntüye dehşete kapılanlardan eylemesin. Tarihimizi hoş ve latif bir şekilde yazabilmek selahiyetine sahip olabilmek temennisiyle.
(Muhammed Numan özel)

Devamını oku ›