Kategori: Soru – Cevap

ŞÚRÂ

ŞÚRÂ

ŞÚRÂ Bir zat Zübeyir Ağabeye Nur’un meslek ve meşrebi hakkında sual soruyor. Zübeyir Ağabey:“Üstadımız 6000 küsur sayfa külliyatta,3000 küsür sahifede: Peygamber (a.s.m)’ın:”Ben o Süfyan’ın zamanında gelseydim; en tenha bir yere çekilir, Kur’an’dan iman bürhanlarını istihrac eder,o Süfyana onunla mukabele ederdim.” beyanlarına binaen,garba nefyedildiğilde yirmi küsur senede Kur’anı’ın Anasır-ı Esasîyesi olan TEVHİD, NÜBÜVVET, HAŞİR, ADALET İLE İBADET’i, yani bizatihi imanın rükünleri […]

Devamını oku ›
Sebeplere Riayet ve Allah Sevgisi

Sebeplere Riayet ve Allah Sevgisi

Soru: Saadet Çiçekleri kitabı sayfa 298’de: “ Abd-i habib olmak istersen sebeplere riayet ederek yaşayacaksın ” diye bir söz aktarılıyor. Bu ne demektir? Sebepleri sünnetullahın kanunlarına göre mi belirleyeceğiz? Yoksa sebeplere boyun mu eğeceğiz? Ya da sebebin sebep olduğunu nasıl anlayacağız? ( Nur gözüyle nasıl anlamalıyız? ) Cevap: Sebeb, Arapça’da, ip demektir. Nasıl ki bir ip, iki ayrı şeyi bir […]

Devamını oku ›
Soru – Cevap – 4

Soru – Cevap – 4

“Bir kısmı yirmi ve otuz ve kırk ve altmış, hattâ seksen cild olarak muhakkikler tarafından yazılan yüzbinler tefsirler, Kur’anın câmiiyet ve hârikıyet-i lafziyesine kat’î bir bürhan-ı bahirdir.” (1)demiştir.

Devamını oku ›
Kurban’la İlgili Merak Edilen Sorular

Kurban’la İlgili Merak Edilen Sorular

Kurban Nedir, Hangi Günlerde Kurban Kesilir, Kurban Kesme Olayı Ne Zaman Başlamıştır, Kurban Kesmenin Fazileti Nedir, Öyleyse Kurbanlar Sünnete Uygun Olarak Nasıl Kesilir ve Nasıl Dua Edilir, Kurban Kesmek Kimlere Vaciptir…

Devamını oku ›
Kur’ana Dair Sorular ve Cevaplar-1 ( Yemin Bozmaya Dair )

Kur’ana Dair Sorular ve Cevaplar-1 ( Yemin Bozmaya Dair )

Soru: Tahrim suresi 2’de “ Allah sizin yeminlerinizi bozabilmenize imkân tanımıştır ” diyor. Yemin bozmadan kasıt nedir? Allah bunda ne demek istemiştir? Cevap: Aslında âyette “ Kad faradallahu lekum tahillete eymânikum ” diyor. Birebir meali şudur: “ Allah yeminlerinizi bozmayı sizin için farz kıldı. ” Bu meal garib görünüyor. Fakat doğrudur. Burada kasdedilen yemin hangi yemindir ki, Allah bozulmasını farz […]

Devamını oku ›