Kategori: Yazılar

Hayat ve Ölüm…

Hayat ve Ölüm…

Kudret sahibi Yüce Mevlâmız,Ayet-ı Kerime’de şöyle buyurur: “ Hâlbuki sizin hayatınız yoktu; O size hayatı verdi. Sonra sizi öldürecek, sonra yine hayat verecektir. Sonra O’na rücu edip gideceksiniz (Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Derin Nefretlerin Derin Kaynağı

Derin Nefretlerin Derin Kaynağı

…Hemen belirtelim, bu kin ve nefret duyguları, haksızlığa uğramış kimselerden gelmiyor. Eğer öyle olsaydı, mağdur kesime hakları verilir ve zaman içinde yaraların kapanması beklenirdi. Oysa birtakım haksızlıkların varlığı değil, yokluğu bu kesimlerde kin ve nefret duygularını köpürtüyor…
(Ümit Şimşek)

Devamını oku ›
Medresetüzzehra Hayali Nasıl Gerçekleşecek?

Medresetüzzehra Hayali Nasıl Gerçekleşecek?

Bu konuda düzenlenmiş ve bizim de bazılarına katıldığımız eğitim toplantılarında gördük ki, pek çok ütopik şeyler gerçekleştirilmeye çalışılıyordu. Her bir ders için ve her bir yaş grubu için ayrı ayrı ders kitabını mana-yı harfi ile telif etmek gaye ittihaz ediliyordu. Halbuki bu çok zaman ve insan sayısına muhtaç (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Ey Nankör İnsan

Ey Nankör İnsan

İnsan gark olmuş, Rabbin nimetlerine, Durmadan şükretsin, bunları verene.
Allah onun önüne, sermiş ihsanları, Atom zerreleri de, onun hizmetkȃrları (Abdülkadir HAKTANIR)

Devamını oku ›
Nur ve Kuvvet-I

Nur ve Kuvvet-I

Zâlim insanlarda merhametten bir ışık huzmesi bile göremezsiniz.Ruhları karanlıktır; o ruhlarda inayet, ihsan, ikram gibi faziletleri bulamazsınız. İşte, Kahhar isminin tecellisiyle bu zâlim insanlar cezalandırılırlar; adalet nuru böylece parlar ve zulmün zulmeti de yok olur gider…

Devamını oku ›