Kategori: Yazılar

Beklenen Yıl 2020 mi?

Beklenen Yıl 2020 mi?

Bediuzzamanın Yedinci Lem‘a namıyla yazdığı o işaretlerle dolu bahsini okurken, birden bir ayet dikkatimi çekti. Herhâlde Üstadın, Fetih Suresinin ahirinde yer alan o ayetleri Kuran’ın ‘ihbarat-ı gaybiye’ si açısından değerlendirmesi zihnimi etkilemiş olacak ki,

Devamını oku ›
Koronavirüs ile imtihanımız

Koronavirüs ile imtihanımız

İnsanların imtihan için bu dünyaya muvakkaten gönderildiği, bu dünya hayatında onların karşılaştığı her halin onlar için bir *”imtihan sorusu”* ve o haller karşısındaki düşünüş, yorumlayış ve davranışlarının da o “imtihan sorusuna cevapları” olduğu, her insanın bu dünya imtihanının neticesinin, “dünyevî ölüm”leri sonunda gidecekleri “ebedî âhiret hayatlarında” görüleceği; bildirilmektedir (Prof. Dr. Mustafa Nutku)

Devamını oku ›
Sumak Videosu Analizi ve Temel Bir Yaklaşım Tespiti

Sumak Videosu Analizi ve Temel Bir Yaklaşım Tespiti

Rüya videosundan çözümleyerek 4 maddede aktardığımız ifadeler, akıl ve mantıkça ve tıbben uygunsuz göründüğünden, rüyanın tevilsiz bu şekliyle ve açık manasıyla kabulü ve ümmete bir hakikat olarak bildirilmesinin uygun görülmesi bizce mümkün değildir. (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Suç cezasız kalmaz

Suç cezasız kalmaz

Bugün insanlık, kendini süper güç olarak tanıtan devletler, bütün dünya bir virüs karşısında sonsuz acizliklerini yaşıyorlar. Niçin? Çünkü yollarını, rotalarını şaşırdılar. Kainatı sahipsiz zannettiler. Kainatın Hakim’inin, Sahibinin kanunlarına uymadılar. (Mehmet Abidin Kartal)

Devamını oku ›
Vaad Etmişse Yapacaktır

Vaad Etmişse Yapacaktır

Gördüğümüz her şeyin varlığının gerçekliğini dokuyan, eşyanın hakikatinin esas kaynağı ve her şeyi var eden ve o varlığı devam ettiren ve bildiğimiz bütün hakikatleri hakikat yapan ve en yüksek hakikat olan kâinatın yaratıcısı, sizce hiç mümkün müdür ki, gerçek dışı bir beyan ve iddiada bulunsun? (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›