Kategori: Yazılar

Her bir fen, hakem isminin bir cilvesini tarif ediyor

Her bir fen, hakem isminin bir cilvesini tarif ediyor

Fenn-i Ticaret diyecek: “Gayet muntazam bir sergi ve çok intizamlı bir pazar ve malları  çok san’atlı bir dükkândır.” (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
Hilkatteki hüsne azamete ve ulviyete kanaat lazımdır

Hilkatteki hüsne azamete ve ulviyete kanaat lazımdır

Sâni’in delaili, zerrattan kat kat ziyadedir. Eğer desen: Neden herkes aklıyla görmüyor?  Elcevab: Kemal-i zuhurundan… (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›
İNSAN İRADESİNİ EMZİREN ANNE: “ KADER ” ( 3 )

İNSAN İRADESİNİ EMZİREN ANNE: “ KADER ” ( 3 )

İnsan Eseri Olan İşlerde İnsan İradesinin Payı: Halk-Kesb Meselesi Vecih: [1]Cüz-ü ihtiyarînin üssü’l-esası olan meyelân, Maturidîce bir emr-i itibarîdir, abde verilebilir. Fakat Eş’arîona mevcutnazarıyla baktığı için, abde vermemiş. Fakat o meyelândaki tasarruf, Eş’ariyece bir emr-i itibarîdir. Öyle ise o meyelân, o tasarruf, bir emr-i nisbîdir. Muhakkak bir vücud-u haricîsi yoktur. Emr-i itibarî ise, illet-i tâmme istemez ki, illet-i tâmme vücudu için lüzum ve zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyarı ref’ etsin. Belki o emr-i itibarînin illeti, bir rüçhâniyet derecesinde bir vaziyet alsa, o emr-i itibarî sübut bulabilir. Öyle ise, o anda onu terk edebilir. Kur’ân ona o anda […]

Devamını oku ›
Anne Karnındaki Bebekler

Anne Karnındaki Bebekler

İtirazcı ve yüzeysel düşünen kardeşi diyor ki: “Şu eller, ne işimize yarayacak ki burada?! Şu ağzımız… Ne faydası var ki…”“Biz kordondan besleniyoruz. Şu kulaklarımız… Ne için takılmış ki kafamıza… Suyun içinde yaşayan bizler için ne anlam ifade eder? Peki ya şu ayaklarımız… Tamamen lüzumsuz! Çünkü burada yürünecek bir alan yok! Hele şu gözlerimizin hiçbir manası yok! Çünkü burada görülebilecek bir âlem yok, karanlıkta yaşıyoruz…” (Ediz Sözüer)

Devamını oku ›
Şevk devresi, muhabbet devresi

Şevk devresi, muhabbet devresi

Risale-i Nurda merhaleler vardır bunlar: 1- Şevk devresi ruhun hakikatleri kapmasıyla olur. 2- Muhabbet devresi: Risale-i Nur kalbde mekan tutar. Bu devrede tehlike yoktur. Evinde tavuk pişer fakat o medreseye çorbaya koşar. Evinde kuş tüyü yatak vardır fakat o dershanenin kırpıntı yatağına gelir. (Abdülkadir Haktanır)

Devamını oku ›