Kategori: Tarih

Fatih’in bir vakfiyesi

Fatih’in bir vakfiyesi

Öyleyse şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, “vakıf”, sevginin öteki adı olmanın yanı sıra, “İnsan”ı kavrayan “hikmet”in de öteki adıdır: Zaten bu yüzden “Müslüman”dır…
(Yavuz Bahadıroğlu)

Devamını oku ›
İnsan, Ramazan ve Hayır-Hasenat

İnsan, Ramazan ve Hayır-Hasenat

Hem dini, hem de milli kültürümüzün temelinde “eşref-i mahlûkat” olarak “insan” var: “Her şey insan için” görüşü, medeniyet anlayışımızın bamteli ve temeli…
(Yavuz Bahadıroğlu)

Devamını oku ›
Başkanlık Sisteminin İslamiyet Ve Tarihimiz Açısından Tahlili (II)

Başkanlık Sisteminin İslamiyet Ve Tarihimiz Açısından Tahlili (II)

Osmanlı Devlet şeklini tam anlamıyla Batıdaki monarşik devlet şekillerine benzetmek mümkün olmadığı gibi, Osmanlı padişahlarını da batılı kral veya diktatör hükümdarlar gibi görmek mümkün değildir. Zira Osmanlı padişahları sadece icrâ konusunda âmme maslahatı ile kayıtlı ve sınırlı geniş yetkilere sahiptirler… (Prof. Dr. Ahmet Akgündüz)

Devamını oku ›
Kuruluş, Diriliş ve Direniş

Kuruluş, Diriliş ve Direniş

Muazzam Osmanlı oluşumun çekirdeği, Merv ve Mahan bölgelerinden Anadolu’ya gelen Oğuzların Bozok kolunun Kayı Boyu tarafından atıldı… Büyük göç Ahlat civarında sekiz-dokuz sene kadar soluklanıp (Peygamber Efendimiz de sekiz-dokuz yıllık bir demlenmeden sonra Mekke’yi fethetmiş ve devlet olmuştu) demlendikten sonra, Batı’ya yöneldi… (Yavuz Bahadıroğlu)

Devamını oku ›
Osmanlı’nın “devlet” amacı ve Yavuz Sultan Selim

Osmanlı’nın “devlet” amacı ve Yavuz Sultan Selim

Bu aşiretlerle beyliklerin arasında sadece Osmanlılarda “Devlet tefekkürü” vardı… Bu yüzden Osmanlılar kısa ve uzun vadeli hedeflere sahiptiler… Başıboş değil, güçlü ve etkileyici bir amacın peşine takılıp Anadolu’ya gelmişlerdi…
(Yavuz Bahadıroğlu)

Devamını oku ›