Kategori: Tarih

İslam Güneşinden Nasip Alamayanlar

İslam Güneşinden Nasip Alamayanlar

Hz peygamberimizin (S.A.V) Mekke fethinden sonra Hz Hamza’yı şehit eden en azılı düşmanları Vahşi ve Ebu Cehilin eşi Hind’i af etmesidir. Hz peygamberimizin (S.A.V) eğer isteseydi azılı düşmanları Vahşi ve Ebu Cehilin eşi Hind’i öldürerek öcünü alabilirdi.Fakat onları af etme yoluna gitmiştir.Bu olay aslında Müslümanlar için örnek alınacak önemli bir olaydır.

Devamını oku ›
İslam Birliği ve Yavuz Sultan Selim: Niçin İran Seferi? (3)

İslam Birliği ve Yavuz Sultan Selim: Niçin İran Seferi? (3)

İslam birliğinin ehemmiyetini çok iyi bilen dindar, şuurlu ve âlicenap Kürt Beyleri, bu büyük Çaldıran muzafferiyetinden sonra, Osmanlı Devleti’ne itaat etmenin zaruretini anlamışlar ve yeni bir devlet kurmak yerine, Osmanlıya iltihak etmelerinin daha faydalı ve zaruri olduğunu ifade etmişlerdir…
(Mehmed Kırkıncı)

Devamını oku ›
İslam Birliği ve Yavuz Sultan Selim: Niçin İran Seferi? (2)

İslam Birliği ve Yavuz Sultan Selim: Niçin İran Seferi? (2)

Hicri 920 senesinde üç ayların başladığı Receb-i Şerif’in ilk gününde Çaldıran Ovası’na erişildi. Sultan Selim Han’ın ve ordusunun kararlı, kendinden emin ve şecaatli vaziyeti havaya hâkim oldu. Asker o geceyi maddi ve manevi manada uyanık geçirerek, âdeta gayb âlemi ile ülfet içerisine girdiler…(Mehmed Kırkıncı)

Devamını oku ›
İslam Birliği ve Yavuz Sultan Selim: Niçin İran Seferi? (1)

İslam Birliği ve Yavuz Sultan Selim: Niçin İran Seferi? (1)

İran seferinden önce Anadolu’da ve İslam âleminde vuku bulan menfi hadiseler ortaya konulmadan, Yavuz Selim’in İran’a yaptığı seferin ehemmiyeti tam manasıyla anlaşılmaz.
Şia Mezhebinin her geçen gün hızlı bir şekilde yayılması, Sünni Müslümanlar arasında büyük bir endişe ile takip edilmekte idi… (Mehmed Kırkıncı)

Devamını oku ›
Bermekiler Kimlerdir?

Bermekiler Kimlerdir?

Bermeki ailesinin Abbasi Devleti içinde önemli bir nüfuza ve itibara ve bunun yanında fevkalade bir servete sahib olması dikkati çekiyordu. Hatta, devlete tamamen hakim olacakları düşüncesi yaygın bir hale gelmişti. Bütün bunlar, birtakım fitnelerin çıkmasına sebeb oldu…

Devamını oku ›