Etiket: "Allahı Nasıl Tanırız"

“El – Cebbar” (Esma’ül Hüsna – Allah’ın Güzel İsimleri) (Video)

Allah Cebbardır. Cebbar isminin Allah hakkında şu manaları vardır. 1-Allah’ın dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olması. 2-Kullarının işlerini yoluna koyması ve eksikleri gidermesi. 3-Kırıkları onarması ve dertlere derman vermesi. 4-Çok büyük ve azametli padişah olması. Bu manalar insana ifade eder ki; O’nu bulan neyi kaybeder? Ve O’nu kaybeden neyi bulur? Sultan-ı Kainatı bulan her şeyi bulur. Hadsiz minnetlerden ve korkulardan kurtulur. O’nu bulamayan ise hiçbir şey bulamaz. Bulsa bulsa başına bela bulur. (Seyrangah.TV den harika bir video..)

Devamını oku ›

“El – Mütekebbir” (Esma’ül Hüsna – Allah’ın Güzel İsimleri) (Video)

Allah mütekebbirdir. Bu ismin manası; Allah’ın, azameti ve büyüklüğü, ancak kendi zatına layık görmesi ve her hadisede büyüklüğünü göstermesidir. Bu itibarla bu isim; depremlerle yeryüzünün sallanmasında, bulutlara başları değen dağlarda, sema denizinde yüzen yıldızlarda, ağaçları kökünden koparıp savuran hortum ve fırtınalarda, gök gürlemesinde ve çakan şimşeklerde ve kendisinde büyüklük ve azamet görünen her eserde tecelli eder. (Seyrangah.TV den ibretlik video..)

Devamını oku ›

“El – Aziz” (Esma’ül Hüsna – Allah’ın Güzel İsimleri) (Video)

Yüksek bir dağa baktığınızda, helak olan bir kavmin kalıntılarının yanından geçtiğinizde, yıldızların, ayların, güneşlerin ve diğer mahlukların itaatini gördüğünüzde Allah’ı hangi ismiyle hatırlıyorsunuz? “El-Aziz”. Aziz isminin 3 manası vardır; 1. Allah’ın izzet sahibi ve yüceler yücesi olması, 2. Allah’ın mağlup olmayan galip olması, 3. Yarattıklarının onun emrine itaat etmesidir. (Seyrangah.Tv den harika bir video)

Devamını oku ›

“El – Müheymin” (Esma’ül Hüsna – Allah’ın Güzel İsimleri) (Video)

Allah Müheymindir. Bu ismin Allah hakkında 2 manası vardır: 1. Manası ile: Allah, koruyup, muhafaza edendir. Bir şeye göz kulak olan kişi o şeyin koruyucusu ve müheyminidir demektir. Muhafaza edene müheymin derler. 2. Manası ile Allah, yarattıklarını her an gözetleyen ve onların her haline şahit olandır. Şimdi bu ismin iki farklı manasını anlamaya çalışalım.. (Seyrangah.Tv den harika bir video.. Allah’ı tanıyıp sevmek isteyenlere..)

Devamını oku ›

“El – Mümin” (Esma’ül Hüsna – Allah’ın Güzel İsimleri) (Video)

El-Mümin isminin özetle 4 manası vardır. 1. manası; mahlukatını korkulardan emin kılması ve onları güven içinde yaşatması. 2. manası; kullarına iman nurunu vermesi ve onları mümin yapması. 3. manası ; Allah’ın emin olması, sözünde sadık olup vaadinden dönmemesi. 4. manası ise: Kullarının emin olup, sözlerinde sadık ve güvenilir olmasıdır. (Allah’ı tanıtan seriden. güzel bir kısa video)

Devamını oku ›