Etiket: "Allah’ı Sevmek"

Allah’ı (c.c) En Çok Sevmenin SAĞLAMASI

En çok sorulan soru da bununla ilgili: “Acaba; Allah’ı cc ve Resulünü en çok sevdiğimizi doğrulayan veya Allah’ı cc. Ne kadar sevdiğimizi gösteren bir sağlama var mı?…” Veya başka bir ifadeyle, “En çok Allah’ı seviyorum” diyen ne acaba kadar doğru söylüyor?… Her şeyin sağlaması olduğu gibi, Allah’ı cc. ve Resulünü SAV, her şeyden çok sevdiğimizin sağlaması da elbette var. Mesela.. (A. Raif Öztürk’ün yazısı..)

Devamını oku ›

“El – Kabıd” (Esma’ül Hüsna – Allah’ın Güzel İsimleri) (Video)

Kabzeden, tutan, daraltan, sıkan, zorlaştıran ve az veren manalarına gelir. Allah Kâbıd ismi ile bazen lütuf ve ihsanını kulundan kısar, rızkını daraltır, onu muhtaç eder, rahat yaşamından mahrum bırakır ve yoksullaştırır. Bir kimse bu hale düştüğünde Kâbıd isminin tecellisine ayna olmuştur. Demek iflas eden, borcunu ödeyemeyen, malını kaybeden, işten çıkartılan, maddi sıkıntılar içinde daralan kimselerde Allah’ın Kâbıd ismi tecelli etmektedir. (Allahın İsimlerini anlatan çok güzel bir video serisi..)

Devamını oku ›

“El – Alim” (Esma’ül Hüsna – Allah’ın Güzel İsimleri) (Video)

Peygamber Efendimiz (sav) ilim sıfatıyla Allah’ı şöyle vasfetmiştir: Ey gaybların âlimi! Ey ilmi her şeyi kuşatan! Ey en gizli ve en bilinmez sırları bilen, Ey ilmi geçmiş ve gelecek her şeyi ihata eden! Ey dağların ağırlıklarını, denizlerin ölçüsünü, yağmur damlalarının adetini, ağaçların yapraklarının sayısını, gecenin kararttığı ve gündüzün aydınlattığı her şeyin adetini bilen! Şimdi Allah’ın ilminin delillerinden bir kısmını zikredeceğiz.. (İlmi herşeyi kuşatan Alemlerin Rabbi olan Allah’ı anlatan güzel bir video..)

Devamını oku ›

“El – Fettah” (Esma’ül Hüsna – Allah’ın Güzel İsimleri) (Video)

Fettah: Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden ve varlıklara suretler giydiren gibi manalara gelir. Şimdi bu ismin manalarını sırasıyla inceleyelim.. (Allah’ın güzel isimlerinden Fettah ismini anlatan harika bir video çalışması..)

Devamını oku ›

“Er – Rezzak” (Esma’ül Hüsna – Allah’ın Güzel İsimleri) (Video)

Er- Rezzak: Bütün mahlukatının rızıklarını veren ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir. Allah Rezzak’tır ve rızık vermek ancak Cenab-ı Hakka mahsustur. Bütün insanların ve hayvanların rızıklarına O kefildir ve O’nun garantisi altındadır.Rızık ise iki kısımdır; 1- Beden için olan azıklar ve yemekler gibi zahiri rızıklar, 2- Ruh, kalp ve akıl gibi manevi latife ve duyguların rızkı. (Seyrangah.Tv den Yeryüzü sofrasını anlatan güzel bir video)

Devamını oku ›