Etiket: "dava arkadaşı"

Muhlaslar Kervanından.. (Nasıl Hatırlanmak İstersin?)

Muhlaslar Kervanından.. (Nasıl Hatırlanmak İstersin?)

“En esaslı kuvvetimiz ve nokta-i istinadımız, tesanüddür.” (Şualar, 310 ) “… o şahs-ı manevî, çok ruhların imtizacından ve tesanüdünden ve efkârın telahukundan ve birbirine yardımından ve kalblerin birbirine in’ikasından ve ihlas ve samimiyetlerinden, mezkûr bir heyetten çıkabilir. O heyetin bir ruh-u manevîsi hükmüne geçer. Evet “mecmuunda bir hâssa bulunur ki, ondaki her ferdde bulunmaz” düsturuyla.. “ (Emirdağ Lahikası-2, 89 ) […]

Devamını oku ›