Etiket: "haram"

Tahribat ve günahlara karşı sığınak nedir?

Tahribat ve günahlara karşı sığınak nedir?

Tahribat ve cazibedar hevesat zamanında yüzer günahın hücumuna karşı korunmak için neler yapılmalı?
Öncelikle ayetin“Yaklaşmayın!” uyarısına kulak vermek gerekir…

Devamını oku ›
KADINLARA BAKMAK

KADINLARA BAKMAK

KADINLARA BAKMAK «Buhari 23. Mü’minûn Suresi’nin 19. âyetini zik­ret­miştir ki, meali şöyledir: Allah hem hain gözlerin (tecessüslerini) hem de (fâsid) gönüllerin gizle­diği te­ma­yülleri bilir… İbni Ebî Hatem’in, Abdullah bin Abbas vasıta­sıyla ri­vayetine göre; âyetteki hain gözlerin tecessüs ve fasid gö­nül­lerin te­mayülü şöyle tasvir buyurulmuştur: Hain gözlü o kimsedir ki; o, bir cemaatla bir yerde otu­rurken yanın­dan güzel bir kadın geçerse, ya­hut […]

Devamını oku ›
Erkekler İzzetli Olsunlar ! (Bediüzzaman)

Erkekler İzzetli Olsunlar ! (Bediüzzaman)

Ahir zamanda kadınlardan iffet beklemeyin. Erkekler izzetli olsunlar! (Mustafa Sungur)

Devamını oku ›
Ey İnsan, Sen Bir Emanetçisin Haddini Bil!

Ey İnsan, Sen Bir Emanetçisin Haddini Bil!

Kendine ait olmayan malın üzerinde istediği gibi tasarruf edemez. Emanet olarak verilen hayatını dahi başka bir şekilde yok edemez. Gözünü kör edemez veya gayri meşru olan harama bakamaz, dolayısıyla emanete hıyanet etme hakkı yoktur…(Rüstem Garzanlı)

Devamını oku ›
Ey Göz Güzel Bak ve İffetli Ol!

Ey Göz Güzel Bak ve İffetli Ol!

Gençlerin haram yollara gitmemesi için, meşru ve helal dairede eğlencelerin organize edilmeli, bilhassa arkadaş seçiminde çok dikkatli, rast gele her yerde ve herkesle arkadaşlık ve dostluk kurmamalı, nisa taifesiyle konuşmalarında da mesafeli ve ölçülüyü elden kaçırmamalı, farz ve sünnet-i seniye ye ittiba ederek günahlardan kaçınmalıdır.

Devamını oku ›